Aktuality

22. 11. 2021 MŠ Jubilejní - ČEKÁ NÁS SETKÁNÍ S VESMÍREM

11. 11. 2021 MŠ Jubilejní - PŘIJEL K NÁM SVATÝ MARTIN 

9.11 2021 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

4.11.2021 PRO RODIČE MŠ K. ČAPKA

4.11.2021  PRO RODIČE MŠ JUBILEJNÍ


25. 10. 2021 ZRUŠENÍ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Z MŠ JUBILEJNÍ

Vzhledem k tomu, že herci z Divadla loutek v Ostravě jsou v karanténě, naše představení 1. 11. 2021 bylo zrušeno.


14.10 2021 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

7.9.2021 PRO RODIŘE MŠ K. ČAPKA

21.9. 2021 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

16.9. 2021  PRO RODIČE MŠ JUBILEJNÍ

 10.9.2021    PRO RODIČE MŠ K. ČAPKA

8.7.2021

Oznámení o zvýšení cen stravného

Z důvodu stálého růstu cen potravin se od 1. 9. 2021 zvyšuje cena stravného

Dětem do 6 let na 35,- Kč/den a dětem s odloženou školní docházkou na 37,- Kč/den.

Upravte si prosím v bance limit pro platbu stravného na 900,- Kč. První platba se bude provádět 25. srpna 2021. Zajistěte prosím dostatek finančních prostředků a navýšení limitů plateb na svých účtech.

Děkujeme za pochopení.


Zpracovala vedoucí školní jídelny: Táňa Staňková

Schválila ředitelka MŠ: Mgr. Jana Vrbová

Informace pro nové strávníky

První splátka stravného na měsíc září bude provedena 25. srpna 2021. Můžete si v bance navést povolení k inkasu již v srpnu. 

Inkaso se provádí vždy k 25 dni v měsíci, číslo našeho účtu 1772571369/0800 a finanční limit 900,- Kč . Pokud si nestihnete navést povolení k inkasu, bude záloha vybírána hotově první den nástupu dítěte do mateřské školy.

Odhlášení a přihlášení stravy

Přihlašování a odhlašování probíhá u vedoucí školní jídelny, jestliže je nepřítomna u vedoucí kuchařky.

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit první den absence, nejpozději do 6. 30 hodin, jinak je stravné účtováno v plné výši. 

Od druhého neomluveného dne absence je dítěti započítávána nedotovaná strava, která je pro děti 3 - 6 let 87,- Kč /den a pro děti, které mají 7 let  89,- Kč / den. 

V případě nemoci dítěte se vydává oběd do čistého jídlonosiče nebo nádob určených pro potraviny a to pouze první den od 11.00 - 11.30 hodin.

Je-li dítě nemocné nebo nepřítomné v době hrazení platby za stravné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout jiný termín uhrazení platby.

Za odhlášení obědů odpovídají rodiče.

Kontakt: tel. číslo: 556 709 142 , 732 402 593 , nebo e-mail msjidelnamaj@seznam.cz, nebo online omluvenka na webových stránkách MŠ  www.msmajnj.cz 

V době nemoci je nutné vždy v pondělí nahlásit příchod dítěte do mateřské školy nebo pokračování nemoci.

Dle zákona č. 561/2004 § 35 odst.d. pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.