Aktuality

INKLUZE NEMUSÍ BÝT STRAŠÁK

PŘEDNÁŠKA ZUZANY DVOŘÁČKOVÉ 

ČTVRTEK 25. 8. 2020 | 16:00 -18:00 HOD. + BESEDA

KDE: RC Provázek, pravé křídlo budovy Gymnázia, Palackého ul., NJ

S KÝM: se Zuzkou Dvořáčkovou
CENA: PŘEDNÁŠKA i HLÍDÁNÍ DĚTÍ S PAS JE PRO REGISTROVANÉ ZDARMA

REGISTRUJTE SE e-mailem na adrese projekty@proficionj.cz nebo ZDE

O ČEM TO BUDE:

 • Jak se může škola či školka připravit na příchod dítěte s autismem?
 • Jaká je role rodičů a jaká je role školy?
 • Kde je namístě inkluze a kde naopak zařazení do proudu speciálního vzdělávání?
 • Nejčastější projevy dětí s autismem
 • Vhodný přístup, metodické pomůcky a další podpůrná opatření, doporučená literatura
 • Příklady a praktické tipy na zvládání nejrůznějších situací včetně afektů
 • Jak řešit krizové situace?
 • Jak to funguje jinde - poznatky ze stáže na Islandu.

PRO KOHO JE PŘÍNOSEM:

 • Pro rodiče, prarodiče, pedagogy, asistenty pedagoga, speciální pedagogy a další pečující o děti s PAS
 • Přednáška bude zaručeně užitečná i rodičům dětí, které jsou bázlivější, fixují se na rodiče, mají problémy s komunikací nebo adaptací v novém kolektivu apod.

DÉLKA TRVÁNÍ a HLÍDÁNÍ:

 • 2 - 3 hodiny (podle dotazů či konzultací dle aktuální potřeby)
 • registrovaným, kteří se nebudou moci dostavit osobně, pošleme záznam
 • rodičům s dětmi s PAS nabízíme hlídání dětí během přednášky - požadavek nutno předem oznámit na email projekty@proficionj.cz

Odkaz na událost zde

Seznam přijatých dětí ze zápisu do MŠ naleznete zde

8. června 2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin probíhá v Mateřské škole Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 zápis pro ukrajinské děti.

26.5 2022 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

Milí rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na Dětský den spojený s pasováním školáků.

Akce proběhne za příznivého počasí dne 2.6.2022 od 15.45 na školní zahradě. Pokud by nám počasí nepřálo, akce bude přesunuta na jiný termín.Těšíme se na společně strávené chvíle při poslední velké školkové akci tohoto školního roku. Pokud budete chtít, opět něco málo můžete přinést na občerstvení/piknik a kdo bude mít chuť, také si může přinést vlastní špekáček na opékání.

Na všechny se moc těšíme, Tým MŠ Vančurova

DEN RODINY - MŠ Karla Čapka

12.4 2022 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

Zápis k předškolnímu vzdělávání na území města Nový Jičín

pro školní rok 2022/2023

Ředitelky mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o., Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p.o., Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p.o. a ředitel ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín stanoví termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2022/2023 (tj. od 1.9.2022) na
2. května 2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin

u níže uvedených mateřských škol a jejich odloučených pracovišť na území města Nový Jičín:

Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace odloučená pracoviště:

 • Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 1
 • Mateřská škola Nový Jičín, Vančurova 36
 • Mateřská škola Nový Jičín-Loučka, Císařská 115

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace odloučená pracoviště:

 • Mateřská škola Nový Jičín, Smetanovy sady 6
 • Mateřská škola Nový Jičín, Jiráskova 10

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace odloučené pracoviště:

 • Mateřská škola Nový Jičín, Komenského 78
 • Mateřská škola Nový Jičín-Žilina, Beskydská 143

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Rodič nebo jiný zákonný zástupce se dostaví s dítětem pouze na odloučené pracoviště:

 • Mateřská škola Nový Jičín, Dlouhá 56.

UPOZORNĚNÍ:
Rodič nebo jiný zákonný zástupce přinese s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodiče nebo jiného zákonného zástupce), potvrzení lékaře o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, které do 31. srpna 2022 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, které již mateřskou školu navštěvují.

Mgr. Stanislav Kopecký, v. r.
starosta města

PROSBA RODIČŮM

Milí rodiče,

byli jsme osloveni vedením města společně s Charitou Nový Jičín s prosbou sdílení informací o humanitární pomoci Ukrajině. V textu najdete informace na koho se obrátit a jak můžete, pokud budete chtít, pomoci.

FOTOGRAFIE  ZE SPOLEČNÉHO MASOPUSTNÍHO ODPOLEDNE NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOL

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE S POCHOVÁVÁNÍM BASY, které se uskuteční ve čtvrtek 24.2.2022 od 15:00 h 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Milí rodiče,

za celý subjekt MŠ Máj vás bychom rádi pozvali na Masopustní průvod. Ten se bude konat v úterý 22.2.2022 nebo ve čtvrtek 24.2.2022. Přesné datum a program ještě upřesníme.

Rádi bychom vás zapojili do masopustních příprav a tímto vás poprosili o věcné dary do dospělé tomboly, které můžete nosit paní učitelkám. Také už s dětmi můžete pracovat na svých kostýmech. Budeme rádi, když se zapojíte i vy, rodiče, a přijdete taky vystrojeni do průvodu. :) 

PROSINEC 2021

Děkujeme rodičům, kteří s námi pomáhali a letos i zaměstnancům MŠ MÁJ za příspěvek na dětské oddělení nemocnice v Novém Jičíně. Děkujeme i nadačnímu fondu Křídla dětem, že můžeme být součástí pomoci.

Vánoční přání - MŠ K. ČAPKA

Vánoční přání - MŠ Jubilejní 

Sbírka pro Kočičí školku - MŠ Vančurova

Milí rodiče,
blíží se čas Vánoc, čas radosti a obdarovávání. A my jsme se rozhodli tyto příjemné prožitky sdílet dál. Po loňské úspěšné sbírce pro útulky v Kopřivnici a Bystřici pod Hostýnem, jsme se letos rozhodli s Vaší pomocí podpořit Kočičí školku v Kopřivnici. Do naší školky můžete nosit kočičí konzervy, kapsičky nebo paštiky, které před Vánocemi předáme kočičím pěstounkám. Přispět můžete také finančním darem na transparentní účet neziskové organizace https://kocici-skolka.webnode.cz/
Děkujeme, že s námi pomáháte ♥ 

22. 11. 2021 MŠ Jubilejní - ČEKÁ NÁS SETKÁNÍ S VESMÍREM

11. 11. 2021 MŠ Jubilejní - PŘIJEL K NÁM SVATÝ MARTIN 

9.11 2021 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

4.11.2021 PRO RODIČE MŠ K. ČAPKA

4.11.2021  PRO RODIČE MŠ JUBILEJNÍ


25. 10. 2021 ZRUŠENÍ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Z MŠ JUBILEJNÍ

Vzhledem k tomu, že herci z Divadla loutek v Ostravě jsou v karanténě, naše představení 1. 11. 2021 bylo zrušeno.


14.10 2021 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

7.9.2021 PRO RODIŘE MŠ K. ČAPKA

21.9. 2021 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

16.9. 2021  PRO RODIČE MŠ JUBILEJNÍ

 10.9.2021    PRO RODIČE MŠ K. ČAPKA

8.7.2021

Oznámení o zvýšení cen stravného

Z důvodu stálého růstu cen potravin se od 1. 9. 2021 zvyšuje cena stravného

Dětem do 6 let na 35,- Kč/den a dětem s odloženou školní docházkou na 37,- Kč/den.

Upravte si prosím v bance limit pro platbu stravného na 900,- Kč. První platba se bude provádět 25. srpna 2021. Zajistěte prosím dostatek finančních prostředků a navýšení limitů plateb na svých účtech.

Děkujeme za pochopení.


Zpracovala vedoucí školní jídelny: Táňa Staňková

Schválila ředitelka MŠ: Mgr. Jana Vrbová

Informace pro nové strávníky

První splátka stravného na měsíc září bude provedena 25. srpna 2021. Můžete si v bance navést povolení k inkasu již v srpnu. 

Inkaso se provádí vždy k 25 dni v měsíci, číslo našeho účtu 1772571369/0800 a finanční limit 900,- Kč . Pokud si nestihnete navést povolení k inkasu, bude záloha vybírána hotově první den nástupu dítěte do mateřské školy.

Odhlášení a přihlášení stravy

Přihlašování a odhlašování probíhá u vedoucí školní jídelny, jestliže je nepřítomna u vedoucí kuchařky.

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit první den absence, nejpozději do 6. 30 hodin, jinak je stravné účtováno v plné výši. 

Od druhého neomluveného dne absence je dítěti započítávána nedotovaná strava, která je pro děti 3 - 6 let 87,- Kč /den a pro děti, které mají 7 let  89,- Kč / den. 

V případě nemoci dítěte se vydává oběd do čistého jídlonosiče nebo nádob určených pro potraviny a to pouze první den od 11.00 - 11.30 hodin.

Je-li dítě nemocné nebo nepřítomné v době hrazení platby za stravné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout jiný termín uhrazení platby.

Za odhlášení obědů odpovídají rodiče.

Kontakt: tel. číslo: 556 709 142 , 732 402 593 , nebo e-mail msjidelnamaj@seznam.cz, nebo online omluvenka na webových stránkách MŠ  www.msmajnj.cz 

V době nemoci je nutné vždy v pondělí nahlásit příchod dítěte do mateřské školy nebo pokračování nemoci.