KALENDÁŘ AKCÍ - MŠ LOUČKA


Milí rodiče,vzhledem k dalším zpřísněným opatřením jsme nuceni zrušit plánované akce. Více info na nástěnce školky nebo na FB.

Září

Návštěva kina, divadla

Plavecký výcvik - předškolní děti

Den mobility - náměstí N. Jičín

Den Země - náměstí N. Jičín

Výstava drobného domácího zvířectva ČSCH - Loučka

Říjen

Sportovní aktivity v místní tělocvičně - pan Sedlář, Fokus

Drakiáda - akce s rodiči

Divadlo v MŠ - pan Taraba - O princezně a zralém jablíčku

Listopad

Zdobení dýní - akce s rodiči

Planetárium Valašské Meziříčí - O počasí a kouzelném kukátku

Návštěva keramické dílny - vánoční ozdoby

Prosinec

Mikulášská nadílka na náměstí

Návštěva Žerotínského zámku - vánoční tvoření

Posezení u vánočního stromku s dílnou pro rodiče a děti

Leden

Návštěva Španělské kaple - Betlém

Ekologické sdružení Hájenka - Plšík s programem

Karneval v místní tělocvičně

Únor

Schůzka s elementaristkami ZŠ

Divadlo v MŠ - pan Taraba -princ Bajaja

Návštěva ZŠ a ŠD - Dlouhá, Starý Jičín

Sportovní aktivity v místní tělocvičně pan Sedlář - Fokus

Březen

Návštěva místní knihovny

Jarní tvoření v keramické dílně - dárek pro maminku

Duben

Den země - náměstí N. Jičín

Planetárium Valašské Meziříčí -Encyklopedie země (program v MŠ)

Výlet na Starý Jičín - okolí hradu

Velikonoční tradice - program Polzerovi (Starý Jičín)

Květen

Den rodiny - besídka dětí

Vystoupení dětí s programem pro Svaz žen

Dopravní hřiště ZŠ Dlouhá

Výšlap k oční studánce

Červen

Pasování školáků - akce s rodiči

Den dětí - "Balónkový klaun"

Výlet na Kozí farmu - společná akce s MŠ Vančurova

Ekologické sdružení Hájenka - program Kouzelná zahrádka

Ukončení školního roku - společné opékání s rodiči