KALENDÁŘ AKCÍ

SLEDUJTE CO CHYSTÁME A PLÁNUJEME ZDE


Aktuality

Sbírka pro Kočičí školku - MŠ Vančurova

Milí rodiče,
blíží se čas Vánoc, čas radosti a obdarovávání. A my jsme se rozhodli tyto příjemné prožitky sdílet dál. Po loňské úspěšné sbírce pro útulky v Kopřivnici a Bystřici pod Hostýnem, jsme se letos rozhodli s Vaší pomocí podpořit Kočičí školku v Kopřivnici. Do naší školky můžete nosit kočičí konzervy, kapsičky nebo paštiky, které před Vánocemi předáme kočičím pěstounkám. Přispět můžete také finančním darem na transparentní účet neziskové organizace https://kocici-skolka.webnode.cz/
Děkujeme, že s námi pomáháte ♥ 

22. 11. 2021 MŠ Jubilejní - ČEKÁ NÁS SETKÁNÍ S VESMÍREM

11. 11. 2021 MŠ Jubilejní - PŘIJEL K NÁM SVATÝ MARTIN 

9.11 2021 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

4.11.2021 PRO RODIČE MŠ K. ČAPKA

4.11.2021  PRO RODIČE MŠ JUBILEJNÍ25. 10. 2021 ZRUŠENÍ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Z MŠ JUBILEJNÍ

Vzhledem k tomu, že herci z Divadla loutek v Ostravě jsou v karanténě, naše představení 1. 11. 2021 bylo zrušeno.

14.10 2021 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

7.9.2021 PRO RODIŘE MŠ K. ČAPKA

21.9. 2021 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

16.9. 2021  PRO RODIČE MŠ JUBILEJNÍ

 

10.9.2021    PRO RODIČE MŠ K. ČAPKA

8.7.2021

Oznámení o zvýšení cen stravného

Z důvodu stálého růstu cen potravin se od 1. 9. 2021 zvyšuje cena stravného

Dětem do 6 let na 35,- Kč/den a dětem s odloženou školní docházkou na 37,- Kč/den.

Upravte si prosím v bance limit pro platbu stravného na 900,- Kč. První platba se bude provádět 25. srpna 2021. Zajistěte prosím dostatek finančních prostředků a navýšení limitů plateb na svých účtech.

Děkujeme za pochopení.


Zpracovala vedoucí školní jídelny: Táňa Staňková

Schválila ředitelka MŠ: Mgr. Jana Vrbová

                                 

8.7.2021

Informace pro nové strávníky

První splátka stravného na měsíc září bude provedena 25. srpna 2021. Můžete si v bance navést povolení k inkasu již v srpnu. 

Inkaso se provádí vždy k 25 dni v měsíci, číslo našeho účtu 1772571369/0800 a finanční limit 900,- Kč . Pokud si nestihnete navést povolení k inkasu, bude záloha vybírána hotově první den nástupu dítěte do mateřské školy.

Odhlášení a přihlášení stravy

Přihlašování a odhlašování probíhá u vedoucí školní jídelny, jestliže je nepřítomna u vedoucí kuchařky.

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit první den absence, nejpozději do 6. 30 hodin, jinak je stravné účtováno v plné výši. 

Od druhého neomluveného dne absence je dítěti započítávána nedotovaná strava, která je pro děti 3 - 6 let 87,- Kč /den a pro děti, které mají 7 let  89,- Kč / den. 

V případě nemoci dítěte se vydává oběd do čistého jídlonosiče nebo nádob určených pro potraviny a to pouze první den od 11.00 - 11.30 hodin.

Je-li dítě nemocné nebo nepřítomné v době hrazení platby za stravné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout jiný termín uhrazení platby.

Za odhlášení obědů odpovídají rodiče.

Kontakt: tel. číslo: 556 709 142 , 732 402 593 , nebo e-mail msjidelnamaj@seznam.cz, nebo online omluvenka na webových stránkách MŠ  www.msmajnj.cz 

V době nemoci je nutné vždy v pondělí nahlásit příchod dítěte do mateřské školy nebo pokračování nemoci.

Dle zákona č. 561/2004 § 35 odst.d. pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

29.4.2021 MŠ KARLA ČAPKA

Milí rodiče,
připravili jsme pro Vás a vaše děti "Čarodějnickou stezku", která je nachystaná od pátku 30. 4. 2021 do neděle 2. 5. 2021 na Čerťáku v Novém Jičíně. 

Trasa bude značena černým fáborkem, na trase čeká děti 14. úkolů. Budete s sebou potřebovat papír a tužku. Některé úkoly se plní pomocí koštěte, kdo si chce vzít svoje, klidně může, ale postačí klidně i klacek, který v blízkosti najdete. 

V cíli čeká na děti odměna. V plastové krabici najdete "černou krabici", do které si děti sáhnou a najdou bonbón. V černé tubě čeká na děti "letecký průkaz".

Snad nám bude počasí přát.

Přejeme spoustu pěkných zážitků.

Kolektiv MŠ  KARLA ČAPKA8.4.2021

INFORMACE K PROVOZU OD 12. 4. 2021

Na základě nařízení vlády budou od pondělí 12. 4. 2021 otevřena všechna naše odloučená pracoviště: MŠ K. Čapka, MŠ Vančurova 36, MŠ Jubilejní 1 a MŠ Loučka.

Děti rodičů, kteří nejsou z MŠ Máj Nový Jičín a spadající do krizového integrovaného záchranného systému, nastoupí do svých MŠ spolu s dětmi s povinnou školní docházkou.

Provoz všech našich MŠ je určen pouze pro:

 • děti s povinnou předškolní docházkou
 • děti z MŠ Máj jejichž rodiče zajišťující chod krizové infrastruktury státu -

do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku ve školách a případně školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy

 • všechny děti z logopedických tříd na MŠ Vančurova (tj. třídy zřízené dle § 16, odst.9)

TESTOVÁNÍ DĚTÍ:

Povinné je testování všech docházejících dětí 2x týdně v MŠ (předpokládáme pondělí a čtvrtek, při pravidelné docházce).

Organizace:

 • Před každým vchodem do MŠ rodiče obdrží test, který je na výtěr z nosu nebo krční mandle. Rodič obdrží všechny části testu, které si sám rozbalí a sám odebere dítěti vzorek, na který zaměstnanec školy nakape vyvolávající roztok a rodič si 15 minut s dítětem vyčká na výsledek testu. Přestože je provoz MŠ až od 6:00 h. Bude možné se začít testovat již od 5:45 h. pro ty rodiče, kteří potřebují dítě předat do MŠ v 6:00 h. Po dobu 15. minut, kdy se čeká na výsledek testu, mohou rodiče s dětmi být na školní zahradě, která bude od 5:45 h. otevřená, aby nedocházelo ke shlukování většího počtu osob před vchodem do MŠ. Po 15 minutách si rodič výsledek testu vyfotí na mobil a použitý test bude zlikvidován jako biologický odpad. Poté si rodič dítě odvede do MŠ a dítě předá třídní učitelce na základě fotografie negativního testu. V případě pozitivního antigenního testu nemůžeme umožnit přítomnost v MŠ. To bude možné až po doložení PCR testu, ze zdravotnického zařízení (rodič je povinen informovat pediatra a škola KHS).
 • I když se budeme snažit zajistit hladký průběh, prosíme rodiče, aby počítali s dostatečnou časovou rezervou, protože se může stát, že test nebo odběr vzorku může být špatný a test se bude muset opakovat.
 • Zároveň prosíme rodiče, aby dodržovali stále platná bezpečnostní opatření - respirátory, rozestupy, dezinfekce. A do MŠ vodili děti pouze zdravé. Při jakýchkoliv projevech nemoci musíme rodiče ihned kontaktovat, aby si dítě neprodleně odvedl z MŠ.
 • Výjimka z testování: prodělaný laboratorně potvrzený covid, uplynula doba izolace, dítě nejeví příznaky a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ Máj Nový Jičín


29.3.2021

Milí rodiče, 

připravili jsme pro Vás a Vaše děti VELIKONOČNÍ STEZKU ZAJÍČKA UŠÁČKA od pondělí 29. 3. 2021 do pátku 2. 4. 2021. V těchto dnech si můžete stezku projít. Stezka začíná dole u Svojsíkové aleje (v příloze fotky) a pokračuje do kopce Svojsíkovou alejí až nahoru, kde zabočíte doprava a jdete lesní cestou směrem na Skalky, u Skalek kolem altánku dolů, pak ještě po cestě kolem krmelce až na konec této cesty. 

Nebojte se, nezabloudíte, celá stezka je označená zelenými fáborky, které vás budou navádět kam máte jít a po stezce plníte s dětmi 10 úkolů. Na stezce Vás čeká úkol pomocí QR kódů. Čtečku QR kódů si můžete stáhnout zdarma na Google Play. Pokud čtečku nemáte, můžete úkol splnit i jinak. 

Na konci stezky je připraven 10. úkol "Vajíčkovník". Děti si mohou už doma nachystat vajíčko na provázku (papírové, plastové) a společně na něj můžete napsat vzkaz pro kamarády, paní učitelky, co budete chtít a vajíčko pověsit na "Vajíčkovník". Tato vajíčka od dětí si pak převezeme do mateřské školy. Na konci stezky čekají na děti také medaile, které jsou pověšené na stromě v zelené složce. Prosíme rodiče, medaile dávejte dětem vy. 

Budeme moc rádi, když si stezku s dětmi projdete a zašlete nám fotky (na email, facebook, paní učitelkám). 

Stezka není sjízdná pro kočárky, ale dá se obejít jinou cestičkou poblíž a pak se zase napojit na stezku.
Budeme doufat, že nám stezku nikdo nezničí a bude pro Vás připravená tak, jak jsme ji první den přichystali. Paní učitelky budou stezku průběžně kontrolovat. Kdyby jste měli jakýkoliv dotaz, nebo potřebovali poradit, můžete se obrátit na tel. číslo 723513698

Doufáme, že si stezku užijete a bude se Vám líbit.

Hezké Velikonoce Vám  přeje Kolektiv MŠ Máj, K. Čapka 6


2.4.2021

Dobrý den,
ani vlastně nevím, jak písmeny vyjádřit poděkování za Vaši školkovou akci.
I když bydlíme v Kopřivnici a Vaši školku nenavstěvujeme, úplná náhoda nás navedla na alej a objevili jsme zajíčkovu stezku. Vnoučata plnila úkoly svědomitě, hopsala, hledala a počítala vajíčka, vyráběla vajíčka i zajíčka z přírodnin, vnuk nazval hada na obrázku žížalem.... prostě bylo veselo.
Děkujeme především za to, že děti hnuly zadkem, zapojily mozek a že v této tak "blbé" době vynakládáte snahu, aby naše zlatíčka byla stále zapojena do aktivit.

Pokud se nebudete zlobit, pak i my se odměnili dvěma medailemi, které už visí dětem u postýlek.

Jo a vnoučata odpadly cestou domů už v autě, takže za nás dospělé..... 

Díííky

Mutinová Jana 


2.4.2021

Dobrý den,

posílám fota ze zajíčkovy procházky a z pečení. Díky za inspiraci, (zničila jsem dnes foťák, takže už toho asi moc nepošlu). 

Radostné velikonoční dny. 

Kyselá Květa (Daneček z Motýlků)


1.4.2021

Dobrý den, 

včerejší procházka po stezce byla úžasná. Užili jsme si ji celá rodinka! Maruška nadšená, spokojená a šťastná. Medaile se jí moc líbí. 

Hezký sváteční víkend, veselé a klidné Velikonoce!

Děkujeme Zůbkovi


1.4.2021

Milé paní učitelky, 

i já jsem si stezku zajíčka Ušáčka prošla a moc jsem se bavila. Posílám pár fotek. 

Hlavně se těším na své kamarády ze Sluníček, až si o tom budeme povídat. 

Mějte se hezky. 

Mia B. Lišková 


 • 31.3.2021

Výzva zajíčka "Ušáčka" přijata. 

Večerní plnění bylo ještě lepší, zajímavější, kouzelnější...... 

V 19.00 hod jsme vyšli a ve 20.58 jsme byli doma. I to vládní nařízení se musí dodržet.

30.3.2021

Při dnešní kontrole "Zajíčkovy trasy" jsme potkaly spoustu dětí z naší školky, jak svědomitě plnily úkoly, které jim zajíček připravil. Máme velkou radost, že jsou děti i rodiče spokojeni. 

Přejeme vám krásné jarní dny

Jana a Svaťka

30.3.2021

Dobrý den, 

zasíláme fotky z dnešního výletu , bylo to úžasné !!! 

Jájovi se už stýská po kamarádech a prý i po panu učitelovi, snad se brzy ty naše školky otevřou. 

Krásné Velikonoce a děkujeme za supr zážitek ! 

Jája 

30.3.2021

Dobrý den,

dnes si Linda (oddělení koťátka) s tatínkem prošli velikonoční stezku. Moc si to užili. V příloze posílám foto. Děkujeme.

S pozdravem Kočišovi  

30.3.2021

Milá paní ředitelko, milé paní učitelky, 

velice Vám děkujeme za Vámi připravenou stezku "Zajíčka Ušáčka".

Stezku jsme si dneska prošly s holkama  Genzerovýma a myslím, že děti byly nadšené, netrpělivě hledaly úkoly, které také plnily s radostí. Níže Vám zasílám fotky plné úsměvu.

Veronika Vaško - maminka Terezky z oddělení Motýlků.


29.3.2021

Tak hlásíme, že máme splněno. Bylo to super, děti nadšené, spokojené... ani dnešní déšť nikomu nevadil.

Snad i ostatní děti si stezku s rodiči  projdou.

Andrea J.


29.3.2021    1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ


27.3.2021   Prodloužení činnosti určených škol v MSK od 29. března do 11. dubna 2021 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

s odkazem na páteční informaci o předpokládaném schválení prodloužení nouzového stavu v České republice a pokračování činnosti určených škol v Moravskoslezském kraji také v následujícím období si Vám dovolujeme zaslat příslušné usnesení vlády č. 315 a rozhodnutí hejtmana kraje k pokračování činnosti určených škol od 29. března do 11. dubna 2021, kdy skončí aktuálně schválený nouzový stav.

Děkujeme Vám za kvalitní spolupráci a vám všem v určených školách přejeme zejména pevné zdraví!

S úctou a přáním lepších časů

Libor Lenčo


PaedDr. Libor Lenčo
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18 Ostrava

telefon: 595 622 341, mobil 724 937 297

e-mail: libor.lenco@msk.cz

www.msk.cz


26.3.2021   Informace k další činnosti určených škol v Moravskoslezském kraji od 29. března 2021

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

přijměte, prosím, srdečné pozdravy z jarní Ostravy. Jak jistě víte, aktuálně platí, že uplynutím dne 28. března 2021 dojde v České republice k ukončení nouzového stavu. Aktuálně probíhají opět velmi intenzivní a složitá jednání o dalším vývoji situace ve věci možnosti pokračování nouzového stavu v naší zemi. Z výsledků předběžných jednání na vládní a parlamentní úrovni je důvodné předpokládat, že nouzový stav bude prodloužen a že bude vydáno příslušné usnesení vlády a následné rozhodnutí hejtmana kraje k dalšímu pokračování činnosti určených škol v době nouzového stavu.

Vzhledem k této skutečnosti Vás obdobně jako v předchozím období žádáme o kontinuální zabezpečení péče o docházející děti od 2 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí krizové infrastruktury v rámci činnosti Vaší určené školy od pondělí 29. března 2021. Předpokládáme, že během dnešního dne, nadcházejícího víkendu resp. nejpozději v pondělí bude zodpovědnými činiteli stanoven další vývoj situace v ČR včetně upřesnění dalšího postupu v činnosti určených škol.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, přijměte prosím naše upřímné poděkování za kvalitní zajišťování náročných úkolů v souvislosti s činností Vaší určené školy a pevně věříme, že tuto obtížnou situaci společně zvládneme také v dalším období.

S úctou a přáním lepších časů

Libor Lenčo

PaedDr. Libor Lenčo
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18 Ostrava

telefon: 595 622 341, mobil 724 937 297

e-mail: libor.lenco@msk.cz

www.msk.cz


5.4.2021

" Výroba velikonočního beránka podle obrázkového receptu ze školky,

děkujeme" .

Wálková (MIKI A MATY Z BERUŠEK)


5.4.2021

SEBIK KUCHTÍK


30.3.202130.3.2021

Dobrý den paní učitelky z Koťátek, 

my máme doma tyto materiály pro předškoláky a pracujeme s Miuškou ob den. 

Spíše využíváme sluníčka a chodíme na procházky a nebo vytáhneme kola.
Zde posíláme pro inspiraci pár fotek. 

Zdravíme a hezký den. 

Markéta Jaskmanická  


29.3.2021

Hezké ráno paní učitelky. Jak se máte? 

Miky se včera vyjádřil, že se už "úplně těší" do školky a doufá, že se paní učitelky nenakazily.

Mějte se moc krásně a užijte si Velikonoce. 

Kluci Vás moc pozdravují 🙃🙃 

(Miky a Maty z Berušek)


27.3.2021

Dobrý večer paní učitelko,

posíláme pár fotek, s kterými se chceme pochlubit a ukázat, že i doma pracujeme.

Mějte hezký večer 😉
Vojtík a Lukášek Hubovi 


24.3.2021

VŠECHNY VÁS ZDRAVÍME A MOC SE NA VÁS TĚŠÍME..... 

Jáchymek, Tomášek G., Nikolka, Michalka a Miuška

24.3.2021 ZUZANKA ZE TŘÍDY SLUNÍČEK

24.3.2021 FILIPEK ZE TŘÍDY SLUNÍČEK

24.3.2021 ŠTĚPÁNEK ZE TŘÍDY SLUNÍČEK

24.3.2021 ŠIMONEK ZE TŘÍDY SLUNÍČEK

24.3.2021 MARUŠKA ZE TŘÍDY SLUNÍČEK


24.3.2021

Dobrý den, 

posíláme pár fotek z našeho jarního tvoření. Snažíme se plnit úkoly od vás a taky se už pomalu připravujeme na Velikonoce (perníčky, vajíčka, trávníček).

Děkujeme za inspirace, které nám posíláte, ke zpestření všedních dní.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Veronika Hlostová s Kristýnkou z Berušek 

16.3.2021

Dobrý den,
zasíláme vám fotečky co doma tvoříme a jak plníme distanční výuku ☺️

S pozdravem Bartoňová ( Kačenka z třídy Květinek)

7.3.2021

Dobrý večer,

s Maruškou Vám posíláme první básničku (i Anička se aktivně zapojuje 😁) a pokus s obarvením květin. 

Prvně jsem zvolila špatné květiny, ale dnes jsme koupily růže, tak snad se pokus podaří. 🙂 Na pracovních listech pracujeme každý den a Máju moc baví. 😉 (pečlivě je schováváme do složky) 😁 Další fotky a průběh naší offline výuky opět pošleme. Snad se nezlobíte, že Vám píšu, ale chci, aby jste věděly, že se doma snažíme.

P. S. Video mi nejde načíst do emailu, tak jestli se nebudete zlobit, zkusila bych poslat na messenger. 

Pěkný večer.

Zůbkovi  (Maruška ze třídy Sluníček)AKTIVITY DĚTÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Z KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Nový Jičín 21.3.2021

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás srdečně pozdravit a popřát Vám hezký den. V příloze zasíláme usnesení vlády a rozhodnutí hejtmana kraje k pokračování činnosti určených škol do 28. března 2021. Také si Vás dovolujeme informovat o záměru distribuce testů pro vyšetření viru nebo antigenu viru SARS CoV2 pro zaměstnance určených škol a testování zaměstnanců, jež by mělo být realizováno v příštím týdnu. Bližší informace Vám sdělíme na počátku příštího týdne.

Děkujeme Vám za příkladnou spolupráci!

S úctou a přáním pevného zdraví

PaedDr. Libor Lenčo
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu


Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18 Ostrava

telefon: 595 622 341, mobil 724 937 297

e-mail: libor.lenco@msk.cz

www.msk.cz

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY S ÚČINNOSTÍ OD 22.3.2021  ODKAZ NAJDETE ZDE

ROZHODNUTÍ HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ODKAZ NAJDETE ZDE


TÝDEN U KOŤÁTEK OD 6.4. DO 9.4.2021

S dětmi jsme si povídali o jarních kytičkách, které zrovna rostou okolo nás. Tvořili jsme květiny (stříhání, malování štětcem, skládání papíru, tiskání bramborovým razítkem, lepení, zdobení..). Naučili jsme se básničku s pohybem ,,Sluníčko svítí,, a zpívali jarní písničky (Jaro letí, pozdravy Sluníčku, Na jaře, čáp jede v kočáře....). Hledali jsme odpovědi na hádanky o kytičkách a zacvičili si naši jarní rozcvičku. Předškolní děti si procvičily matematické představy a grafomotoriku. Školní zahradu jsme si užili za každého počasí a hledali i určovali názvy kytiček.

TÝDEN U KOŤÁTEK A MOTÝLKŮ OD 29.3.DO 1.4.2021

PŘEDVELIKONOČNÍ HRÁTKY

V tomto týdnu jsme si povídali o Velikonocích a tradicích s nimi spojenými. Pojmenovali jsme si názvy dnů v předvelikonočním týdnu - "modré pondělí, šedé úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek" a co se v tyto dny děje. Přečetli jsme si velikonoční pohádku o zajíčkovi Kuliferdovi, který se společně s dětmi naučil, jak kluci pletou pomlázky, holky pečou beránky, jak probíhá Velikonoční pondělí. Děti si vytvořily papírové kraslice, plnily pracovní listy k rozvoji matematické a čtenářské pregramotnosti, společně jsme si zahráli různé pohybové i kognitivní hry.

Největším zážitkem však byla pro děti velikonoční akce na zahradě. Přišel se za nimi podívat zajíček s kuřátkem se soutěžemi a samozřejmě odměnami. Zatančili si s nimi "slepičí taneček", hledali velikonoční vajíčka s obrázky, zdolali překážkovou dráhu a vyrobili si jarní zápich. Krásným překvapením jim byl taneček v bublinkách, který si děti velmi užily 😊

A protože nám přálo počasí, trávili jsme čas pohybovými aktivitami na školní zahradě. Týden nám utekl jako voda a moc se nám všem líbil😊


TÝDEN U MOTÝLKŮ OD 22.3.2021 DO 26.3.2021

Tento týden jsme si s dětmi povídali na téma " U nás na dvorečku " ( domácí zvířata ).Poznávali jsme domácí zvířata, společně jsme si je pojmenovali, přiřazovali k nim mláďata . Pověděli jsme si, kde které zvířátko bydlí, čím je pokryto jeho tělo, kolik má končetin. Využili jsme k tomu obrazový materiál a řadu didaktických pomůcek. Rozvíjeli jsme matematické představy ( 1-5 ), jemnou motoriku. Zazpívali jsme si písničky k danému tématu a rovněž jsme s dětmi hodně tvořili ( stříhali, lepili, malovali...). Zahráli jsme si s dětmi pohybové hry na téma zvířata a moc jsme si to užili. Pohybové aktivity jsme trávili venku, přálo nám hezké počasí.


TÝDEN U KOŤÁTEK OD 22.3. DO 26.3.2021

Tento týden jsme si povídali na téma "Jaro". 

S dětmi jsme si povídali o typických znacích jara( jarní počasí, oblékání na jaře...). Tvořili jsme na téma jarní květiny(stříhání, lepení, zdobení..). Povídali jsme si o ptácích, kteří se vracejí na jaře zpět k nám a také o tom, že se rodí v této době mláďátka. Přiřazovali jsme mládě k matce. Zazpívali jsme si písničky za doprovodu klavíru. Také jsme oslavovali Jáchymovy narozeniny-přinesl dětem dobroty. Díky příznivému počasí jsme s dětmi trávili pohybové aktivity na školní zahradě. Celý týden jsme si užili, bylo nám spolu dobře.TÝDEN U MOTÝLKŮ OD 15.3. DO 19.3.2021

Tento týden jsme se s dětmi zaměřili na již brzký příchod Jara. Každý den jsme si přečetli jeden motivační pohádkový příběh s jarní tematikou, který jsme si následně společně rozebrali a zdravili se vždy v ranním kruhu pozdravem sluníčku.

Povídali jsme o měsíci březnu, který je zčásti zimní a zčásti už jarní, o tom, jak se na jaře mění příroda. Naučili jsme se názvy některých jarních kytiček, ty jsme pak vyráběli pomocí různých výtvarných technik. Zasadili jsme si fazolové lusky a děti mají za úkol doma pozorovat, jak roste fazolový klíček. Předškoláci plnili úkoly zaměřené na rozvoj předčtenářských dovedností, matematických představ a grafomotorických dovedností. Některé úkoly byly individuální, některé děti plnily společně ve skupinkách. Každý den jsme měli pohybové chvilky, cvičili jsme, relaxovali, zahráli si "Zlatou bránu" a "Čáp ztratil čepičku", stali se z nás i malí jogínci. Zpívali jsme jarní písníčky, jako např. Travička zelená, Sluníčko, sluníčko, Na jaře, na jaře....Rovněž jsme se každý den na chvíli zaměřili při společných logopedických chvilkách na rozvoj komunikačních schopností, rozhýbali jsme jazýček u pohádky "O jazýčkovi", zaměřili se na rozvoj artikulačních orgánů, rytmizovali a procvičovali ouška.

S kamarádem Tomáškem jsme oslavili jeho narozeniny a kamarádkou Ellenkou svátek.

Bylo toho hodně, co jsme společně zvládli, jen to počasí nám příliš nepřálo, a tak jsme nemohli trávit více času na školní zahradě. Jak jsme si ale také říkali, "Březen, za kamna vlezem", proto si na ty pořádné jarní venkovní radovánky ještě chvíli počkáme. 😊


TÝDEN U KOŤÁTEK OD 15.3. DO 19.3. 2021

Děti se seznámily s novými kamarády a paními učitelkami. Povídali jsme si o tom, kde pracují rodiče, kolik je mi let, jestli mám sourozence a čím chceme být. Opakovali jsme známé básničky a písničky a naučily se také nové básničky a hříčky pro ruce. Procvičovali jsme pravolevou orientaci a vytleskávali rytmus. Společně jsme si zacvičili, procvičili tělo u pohybových písniček (hlava ramena, ramsamsam, hra na tělo, dětská zumba). Děti malovaly sluníčka a duhu, vyplňovaly jarní pracovní listy, tvořily v centrech aktivit - stavěly z lega, hrály si na doktory, z pěnových kostech stavěly lodě a hrady, stavěly dráhy, malovaly barvami a pastelkami. Oslavili jsme také svátek kamarádky Elenky.


TÝDEN U MOTÝLKŮ OD 8.3.2021 DO 12.3. 2021

V tomto týdnu jsme s dětmi putovali z pohádky do pohádky. V pondělí jsme si zahráli pohádku Boudo budko, děti si vzaly čepičky zvířátek, postavily z velkých kostek "boudu" a pohádka mohla začít. Děti si pak vybarvily boudu a zvířátka, která v pohádce hrála. Druhý den nás čekala pohádka O veliké řepě a Hrnečku vař. Děti si zase pohádku zahrály a pak si vyráběly řepu. U pohádky Hrnečku vař jsme si s dětmi ukázali pokus se sodou a octem, aby nám náš hrneček taky vařil. Děti pokus zaujal a líbil se jim. Další den jsme měli pohádku O Červené Karkulce, kde jsme si s dětmi upekli bábovku, jako v té pohádce, když ji Karkulka nesla babičce. Moc se nám povedla a byla výborná. V dalším dnu na nás čekala pohádka O Pejskovi a Kočičce jak myli podlahu. Děti si pak vyráběly sluníčko. Poslední den na nás čekala pohádka O perníkové chaloupce, děti si vyzkoušely cestu lesem a pak si ozdobily svou chaloupku. S dětmi jsme si putování pohádkami moc užili. 


TÝDEN U KOŤÁTEK OD 8.3. DO 12.3. 2021

I v tomto týdnu jsme nezaháleli a s dětmi jsme vítali jaro - zazněli písničky, říkanky, básničky a také hádanky s jarní tématikou. Děti skládaly sněženky, plnily pracovní listy, vyráběly dopis, také malovaly barvami hnízda ptáčkům. Společně jsme napekli muffiny a také jsme je donesli do Novojičínské nemocnice. Soutěžili jsme, tančili na diskotéce, cvičili a protahovali svaly a skotačili také na školní zahradě.
 10.3. 2021 SLADKÉ MUFFINKY OD DĚTÍ MŠ K. ČAPKA PRO ZAMĚSTNANCE IZS

Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, která zajišťuje provoz pro děti rodičů z IZS, si pro ně připravila sladké překvapení. Děti ráno v mateřské škole upekly čokoládové muffinky, vyrobily do nich zápichy v podobě srdíček a kytiček s nápisem "děkujeme", "mnoho sil a zdraví" a společně s paními učitelkami je šly doručit. Třída Motýlků mířila do laboratoří Agel a druhá třída Koťátek donesla muffinky do nemocnice na covidové oddělení. Vše bylo předem domluveno s rodiči, kteří si přišli k hlavní bráně muffinky převzít, a pak je rozdali na svých odděleních. Snad jsme všem zdravotníkům zpříjemnili den a pochutnali si.

Děkujeme moc za jejich péči v této nelehké době. TÝDEN U KOŤÁTEK OD 1.3. DO 5.3.2021 

V prvním týdnu jsme se všichni vzájemně poznávali. Každý se nám samostatně představil a něco nám o sobě popovídal. Naučili jsme se pravidla třídy, bez kterých by nám to společně nefungovalo, prohlédli jsme si centra aktivit a seznámili se s nimi, poznávali jsme okolí kolem třídy a MŠ. V dalších dnech děti namalovaly srdce pro své maminky za jejich obětavou práci. V zdravém těle, zdravý duch, proto jsme cvičili s gumovými kroužky, zahráli jsme si hry s padákem, pro spoustu dětí to bylo vůbec poprvé. V dopoledních hodinách jsme navštěvovali naší školní zahradu, která nám nabídla všestranné využití herních prvků a spoustu zábavy. Děti, které nespaly, si kreslily, vystřihovaly a lepily skládanku jara, vybarvovaly omalovánky, skládaly puzzle. Při odpoledních činnostech jsme zpívali písničky, které děti znají ze svých školek, hrály hry s míčem. Děti si hrály v centrech a koutcích, které si samy vybraly. Kdo měl chuť, mohl si vyrobit skládanky zvířátek z papíru. Celý týden nám všem přinesl radost z poznávání něčeho nového a zajímavého.


TÝDEN U MOTÝLKŮ OD 1.3 DO 5.3.2021 

V prvním týdnu jsme přivítali děti z jiných mateřských škol. Všichni jsme se vzájemně poznávali a každý se nám samostatně představil. Seznámili jsme se i s pravidly třídy, bez kterých bychom zde nemohli fungovat. Ukázali jsme dětem, jaké zde máme centra aktivit, zahradu a okolí kolem třídy a MŠ. V dalších dnech jsme si s dětmi zahráli různé hry, kdy jsme je rozdělili na dva týmy (kluci proti holkám) a soutěžili např. ve slalomu se lžící a vejcem, nebo ve sběru plastových vršků na čas. Zahráli jsme si také hru Židličky, ve které šlo hlavně o reakci dětí na signál.

S dětmi jsme z barevných papírů vyrobili sněženky a ptáčka do květináče. Povídali jsme si o změnách v přírodě, jak se nám zima mění v jaro, co můžeme venku pozorovat, anebo jaká se nám líbí zvířátka a kterých se naopak bojíme. V dopoledních hodinách jsme navštěvovali naši školní zahradu, na které si děti mohly užít spoustu zábavy. Děti, které nespaly, si mohly potichu u stolů kreslit, vystřihovat, nebo třeba stavět puzzle. V odpoledních hodinách si pak hrály v centrech a koutcích, které si samy vybraly.
Na závěr celého týdne jsme si udělali takový menší tělocvik, kdy jsme si protáhli celé tělo a ukázali dětem pohybovou hru s padákem, která pro mnohé z nich byla úplnou novinkou. Celý tento týden nám všem přinesl mnoho radosti, zajímavostí, ale také nových kamarádů.Nový Jičín 1.3.2021


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli

v návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 212 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření si Vás dovolujeme informovat, že Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 28. února 2021 byla Vaše škola/školské zařízení určena k zajištění nezbytné péče o děti od 2 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to do 21. března 2021.

Seznam určených škol v novém rozhodnutí hejtmana kraje byl ve spolupráci s příslušnými ORP a zřizovatelem rozšířen oproti posledně platnému rozhodnutí o 5 škol.

Koordinaci spolupráce s Vašimi zařízeními bude zajišťovat zejména Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK, kontaktními osobami jsou:

PaedDr. Libor Lenčo, tel. 595 622 341, mob. 724 937 297, libor.lenco@msk.cz

PaedDr. Stanislava Šmídová, tel. 595 622 474, mob. 739 523 167, stanislava.smidova@msk.cz

Ing. Šárka Kadlecová, tel. 595 622 274, mob. 739 523 168, sarka.kadlecova@msk.cz

Ing. Pavlína Haščáková, tel. 595 622 615, mob. 724 083 728, pavlina.hascakova@msk.cz

Mgr. Miroslav Trykar, tel. 535 622 359, mob. 739 523 183, miroslav.trykar@msk.cz

Mgr. Andrea Horníčková, tel. 595 622 921, andrea.hornickova@msk.cz

Sekretariát odboru školství, tel. 595 622 341 (p. Sobolová), 595 622 602 (p. Matějová)


Děkujeme Vám za vstřícnou spolupráci v této velmi složité době, společně to zvládneme!


S úctou a přáním lepších časů

PaedDr. Libor Lenčo

vedoucí odboru školství, mládeže a sportu


Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18 Ostrava

telefon: 595 622 341, mobil 724 937 297

e-mail: libor.lenco@msk.cz

www.msk.cz

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU ODKAZ NAJDETE ZDE : 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 26.2.2021 NAJDETE ZDE :

ROZHODNUTÍ HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NAJDETE ZDE:


V  Novém Jičíně 1.3.2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL  NAJDETE ZDE


V Novém Jičíně 27.2.2021

Naše mateřská škola bude pro město Nový Jičín od 1.3.2021 zajišťovat péči pro děti vybraných pracovníků uvedených v usnesení vlády.

V provozu budou třídy Motýlci a Koťátka (prosím použijte zvonky těchto tříd).

Prosíme rodiče, kteří budou této péče využívat, aby se den dopředu nahlásili ( i odhlašovali den dopředu

a zaslali níže uvedené informace na e-mail: msjidelnamaj@seznam.cz

 • Jméno a příjmení dítěte
 • Datum narození dítěte
 • Bydliště
 • Jméno a příjmení rodičů
 • Telefonní a e-mail kontakt na rodiče
 • Zdravotní a stravovací omezení dítěte potvrzené lékařem (bezlepková dieta, alergie apod.)
 • Adresu MŠ, kterou dítě v současné době navštěvuje

V případě dotazů volejte na tel číslo: 734510409 

MACHULOVÁ JITŘENKA

zástupce ředitele MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6

ZDE MÁTE MOŽNOST SI STÁHNOUT EVIDENČNÍ LIST PRO DĚTI  ZAMĚSTNANCŮ IZS

                                                                                                                                                  V Novém Jičíně 25.1.2021

Vážení rodiče,

po konzultaci s hygienou jsme vzhledem ke končící karanténě a potřebné důsledné prevenci, stanovili následná pravidla, abychom zamezili dalšímu potencionálnímu šíření nákazy a karanténě.

Pokud se u dítěte projeví symptomy covid-19 (rýma, kašel, teplota, průjmy, bolesti hlavy - svalů - kostí, přetrvávající únava aj.), jsme nuceni ihned kontaktovat rodiče, aby si děti neprodleně odvedli z MŠ. Rodiče jsou povinni dbát o zdraví svých dětí a předcházet šíření nákazy dále ve svém okolí. Proto apelujeme na osobní zodpovědnost každého zákonného zástupce a prosíme rodiče, pokud by shledali u svého dítěte některé z příznaků covid - 19, aby se zachovali s co největší ohleduplností k ostatním dětem, rodičům i personálu v MŠ a respektovali níže uvedená opatření.

 • Pokud rodič nenavštíví s dítětem pediatra, prosíme, aby si ponechal dítě 14 dnů doma - tato doba je dostačující i pro případ, že by dítě bylo pozitivní
 • V případě, že rodič navštíví pediatra a doba léčení je kratší, prosím vyžádejte si zpoplatněné potvrzení o tom, že dítě je zdravé a může do kolektivu. Někteří pediatři to odmítají vydávat, ale za poplatek by Vám v této covidové době měli potvrzení dát.
 • Další možnost (dle informací z hygieny) - rodiče si mohou zajít s dítětem na bezplatný antigenní test. Na základě prokázání negativního testu, bude dítě do MŠ přijato - na tyto testy lze jít i opakovaně - nejdříve po 5 dnech.

Věříme, že tato přísná preventivní opatření v této, pro nás všechny náročné době, přispějí k udržení bezproblémového chodu všech tříd v MŠ již bez další karantény.

Děkujeme za respektování opatření, která jsou ve prospěch Vašich dětí a děkujeme velmi za spolupráci, které si nesmírně vážíme.

Mgr. Jana Vrbová

Ředitelka MŠ Máj


                                                                                                       V Novém Jičíně dne 1. 12. 2020

Vážení rodiče,

Velice Vám děkujeme za spolupráci a ochotnou pomoc při zvládání provozu MŠ během koronavirových komplikací.

Nyní již máme standardní provoz a věříme, že s rozvolňováním dalších opatření se budeme moci co nejdříve vrátit k obvyklým akcím a setkáním s Vámi. Děkujeme za Vaši vstřícnost, pochopení a podporu, která nám velmi pomohla a nesmírně si ji vážíme.

Za celý tým našich zaměstnanců s poděkováním a úctou Jana Vrbová 

(ředitelka MŠ Máj Nový Jičín).

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou včasného odhlašování a přihlašování stravy pro Vaše děti v mateřské škole.

Z důvodu větší absence zaměstnanců a s tím souvisejícími zástupy na jednotlivých třídách, žádám rodiče o omlouvání svých dětí elektronickou cestou přímo na e-mail školní jídelny

( msjidelnamaj@seznam.cz), nebo využijte možnosti nově spuštěné aplikace ONLINE OMLUVENKA na webových stránkách naší MŠ.

Moc děkuji.

Staňková Taťána

vedoucí školní jídelnyVážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v ČR, jsme se rozhodli o opětovné zavedení preventivního opatření z hlediska možného šíření nákazy COVID-19 a to ode dne 28.9.2020 do odvolání. Vstup rodičů do prostor mateřské školy povolen pouze s rouškou, minimalizovat shromažďování před a v MŠ. Do MŠ může pouze jeden rodinný příslušník.

Prosíme nevstupujte do tříd.

Děkujeme Vám za Vaše pochopení a dodržování stanovených pokynů. Tato opatření jsou učiněna v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí a zaměstnanců MŠ.