KALENDÁŘ AKCÍ

SLEDUJTE CO CHYSTÁME A PLÁNUJEME ZDE


Aktuality

,,VE ZDRAVÉM TĚLE - ZDRAVÝ DUCH "- MŠ Karla Čapka

OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Školné pro rok 2022/2023 je stanoveno ve výši 660,- Kč za kalendářní měsíc.

Informace ke způsobu úhrady:

Školné je hrazeno za aktuální běžný měsíc ve výši 660,-Kč. Děti, které dosáhnou předškolního věku t.j. 6 let do 31.8.2023 budou od školného zproštěni.
Platbu školného proveďte přes navedený trvalý příkaz k úhradě na 11 plateb (9/22 - 07/23) se splatností do 20. dne v měsíci na číslo účtu Mateřské školy Máj

123-7274760287/0100 (POZOR došlo ke změně účtu!), jako variabilní symbol prosím uveďte prvních 6 čísel rodného čísla dítěte a do poznámky vepište i jméno dítěte.

V případě dotazů: Email: msmaj.ekonom@seznam.cz

Mobil: +420 734 510 408

Zpracovala: Petra Bordovská

Schválila: Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ

Změna bankovního účtu

Vážení rodiče,

prosím věnujte pozornost níže uvedené informaci.

S platností od 1.9.2022 dochází ke změně č. bankovního účtu pro platby školného a stravného.

Nové číslo účtu je 123-7274760287/0100

Prosím rodiče, aby si upravili své bankovnictví z původních údajů a pro následující platby školného a stravného začali využívat nové číslo účtu. Původní bankovní účet u České spořitelny bude k 31.8.2022 zrušen.

Děkujeme za pochopení

Petra Bordovská

ekonom

V případě dotazů: Email: msmaj.ekonom@seznam.cz

Mobil: +420 734 510 408

16.8. PRO RODIČE MŠ KARLA ČAPKA

Vážení rodiče, 

dne 29.8.2022 v 16 hod. se koná informační schůzka pro rodiče nových dětí ve třídě Květinek.

Budeme se na Vás těšit 

INKLUZE NEMUSÍ BÝT STRAŠÁK

PŘEDNÁŠKA ZUZANY DVOŘÁČKOVÉ (webová stránka)

ČTVRTEK 25. 8. 2020 | 16:00 -18:00 HOD. + BESEDA

KDE: RC Provázek, pravé křídlo budovy Gymnázia, Palackého ul., NJ

S KÝM: se Zuzkou Dvořáčkovou
CENA: PŘEDNÁŠKA i HLÍDÁNÍ DĚTÍ S PAS JE PRO REGISTROVANÉ ZDARMA

REGISTRUJTE SE e-mailem na adrese projekty@proficionj.cz nebo ZDE

O ČEM TO BUDE:

 • Jak se může škola či školka připravit na příchod dítěte s autismem?
 • Jaká je role rodičů a jaká je role školy?
 • Kde je namístě inkluze a kde naopak zařazení do proudu speciálního vzdělávání?
 • Nejčastější projevy dětí s autismem
 • Vhodný přístup, metodické pomůcky a další podpůrná opatření, doporučená literatura
 • Příklady a praktické tipy na zvládání nejrůznějších situací včetně afektů
 • Jak řešit krizové situace?
 • Jak to funguje jinde - poznatky ze stáže na Islandu.

PRO KOHO JE PŘÍNOSEM:

 • Pro rodiče, prarodiče, pedagogy, asistenty pedagoga, speciální pedagogy a další pečující o děti s PAS
 • Přednáška bude zaručeně užitečná i rodičům dětí, které jsou bázlivější, fixují se na rodiče, mají problémy s komunikací nebo adaptací v novém kolektivu apod.

DÉLKA TRVÁNÍ a HLÍDÁNÍ:

 • 2 - 3 hodiny (podle dotazů či konzultací dle aktuální potřeby)
 • registrovaným, kteří se nebudou moci dostavit osobně, pošleme záznam
 • rodičům s dětmi s PAS nabízíme hlídání dětí během přednášky - požadavek nutno předem oznámit na email projekty@proficionj.cz

Odkaz na událost zde

8.8.2022 PRO RODIČE MŠ KARLA ČAPKA

Připomínáme rodičům, aby nezapomínali odhlásit obědy svým dětem v době jejich nepřítomnosti přes portál eStrava za měsíc srpen. 

Pokud tak neučiníte, bude Vám účtována cena oběda jako pro cizí strávníky což je 90,- Kč

Děkujeme a přejeme pěkný zbytek prázdnin


Seznam přijatých dětí ze zápisu do MŠ naleznete zde

8. června 2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin probíhá v Mateřské škole Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 zápis pro ukrajinské děti.

26.5 2022 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

Milí rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na Dětský den spojený s pasováním školáků.

Akce proběhne za příznivého počasí dne 2.6.2022 od 15.45 na školní zahradě. Pokud by nám počasí nepřálo, akce bude přesunuta na jiný termín.Těšíme se na společně strávené chvíle při poslední velké školkové akci tohoto školního roku. Pokud budete chtít, opět něco málo můžete přinést na občerstvení/piknik a kdo bude mít chuť, také si může přinést vlastní špekáček na opékání.

Na všechny se moc těšíme, Tým MŠ Vančurova

DEN RODINY - MŠ Karla Čapka

eStrava

Vážení rodiče,

od 1. května spouštíme v naší MŠ (K. Čapka, Vančurova, Loučka) portál eStrava (více informací o portálu eStrava zde) na odhlašování stravy. Chtěla jsem Vás upozornit na pravidla odhlašování, která máme stanovena ve vnitřních řádech MŠ. S těmito řády, byli všichni rodiče seznámeni při nástupu dítěte do MŠ. Důležité je, že s musíte dítě odhlásit do 6:30 hod. Pokud to nestihnete, kolečka změní barvu na šedou, což znamená, že je po odhlašovací době a aplikace Vás v daný den na odhlášku nepustí. V této aplikaci se můžete odhlašovat i dopředu (den, týden i měsíc), pokud budete vědět o nepřítomnosti dítěte v MŠ.

První den nepřítomnosti si můžete stravu vyzvednout ve školní kuchyni od 11:00 hod do 11:30 hod, do svých jídlonosičů. Další den, pokud dítě nepřijde do MŠ jste povinni stravu odhlásit.

Vyhláška 107/2005Sb.
Pokud tak neučiníte, bude Vám účtována cena oběda jako pro cizí strávníky což je 90,- Kč.

Pokud máte dotazy volejte nebo pište email vedoucí školní jídelny p. Staňkové.

Tel. 556 709 142

Mobil: 732 402 593

Email: msjidelnamaj@seznam.cz

12.4 2022 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

Oznámení o zvýšení stravného MŠ Vančurova a K. Čapka

Oznámení o zvýšení stravného MŠ Loučka

Zápis k předškolnímu vzdělávání na území města Nový Jičín

pro školní rok 2022/2023

Ředitelky mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o., Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p.o., Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p.o. a ředitel ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín stanoví termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2022/2023 (tj. od 1.9.2022) na
2. května 2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin

u níže uvedených mateřských škol a jejich odloučených pracovišť na území města Nový Jičín:

Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace odloučená pracoviště:

 • Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 1
 • Mateřská škola Nový Jičín, Vančurova 36
 • Mateřská škola Nový Jičín-Loučka, Císařská 115

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace odloučená pracoviště:

 • Mateřská škola Nový Jičín, Smetanovy sady 6
 • Mateřská škola Nový Jičín, Jiráskova 10

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace odloučené pracoviště:

 • Mateřská škola Nový Jičín, Komenského 78
 • Mateřská škola Nový Jičín-Žilina, Beskydská 143

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Rodič nebo jiný zákonný zástupce se dostaví s dítětem pouze na odloučené pracoviště:

 • Mateřská škola Nový Jičín, Dlouhá 56.

UPOZORNĚNÍ:
Rodič nebo jiný zákonný zástupce přinese s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodiče nebo jiného zákonného zástupce), potvrzení lékaře o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, které do 31. srpna 2022 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, které již mateřskou školu navštěvují.

Mgr. Stanislav Kopecký, v. r.
starosta města

PROSBA RODIČŮM

Milí rodiče,

byli jsme osloveni vedením města společně s Charitou Nový Jičín s prosbou sdílení informací o humanitární pomoci Ukrajině. V textu najdete informace na koho se obrátit a jak můžete, pokud budete chtít, pomoci.


FOTOGRAFIE  ZE SPOLEČNÉHO MASOPUSTNÍHO ODPOLEDNE NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOL


SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE S POCHOVÁVÁNÍM BASY, které se uskuteční ve čtvrtek 24.2.2022 od 15:00 h 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Milí rodiče,

za celý subjekt MŠ Máj vás bychom rádi pozvali na Masopustní průvod. Ten se bude konat v úterý 22.2.2022 nebo ve čtvrtek 24.2.2022. Přesné datum a program ještě upřesníme.

Rádi bychom vás zapojili do masopustních příprav a tímto vás poprosili o věcné dary do dospělé tomboly, které můžete nosit paní učitelkám. Také už s dětmi můžete pracovat na svých kostýmech. Budeme rádi, když se zapojíte i vy, rodiče, a přijdete taky vystrojeni do průvodu. :) 

PROSINEC 2021

Děkujeme rodičům, kteří s námi pomáhali a letos i zaměstnancům MŠ MÁJ za příspěvek na dětské oddělení nemocnice v Novém Jičíně. Děkujeme i nadačnímu fondu Křídla dětem, že můžeme být součástí pomoci .

Vánoční přání - MŠ K. ČAPKA

Vánoční přání - MŠ Jubilejní 

Sbírka pro Kočičí školku - MŠ Vančurova

Milí rodiče,
blíží se čas Vánoc, čas radosti a obdarovávání. A my jsme se rozhodli tyto příjemné prožitky sdílet dál. Po loňské úspěšné sbírce pro útulky v Kopřivnici a Bystřici pod Hostýnem, jsme se letos rozhodli s Vaší pomocí podpořit Kočičí školku v Kopřivnici. Do naší školky můžete nosit kočičí konzervy, kapsičky nebo paštiky, které před Vánocemi předáme kočičím pěstounkám. Přispět můžete také finančním darem na transparentní účet neziskové organizace https://kocici-skolka.webnode.cz/
Děkujeme, že s námi pomáháte ♥