30.6. 2024 NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

26.6. 2024 - PŘÁNÍ PRO RODIČE

26.6. 2024 INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Milí rodiče, pokud Vaše dítě nebude v době letních prázdnin navštěvovat MŠ,  prosíme o odhlášení stravy na portálu e-strava.

DĚKUJEME

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ MŠ K. ČAPKA

POZVÁNKA  NA RODINNOU OLYMPIÁDU - MŠ K. ČAPKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ LOUČKA

AKCE NA MŠ K. ČAPKA - JARNÍ ÚKLID SE ZAJÍČKEM UŠÁČKEM

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ  K. ČAPKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ VANČUROVA - 11.4.2024

MŠ JUBILEJNÍ - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

MAŠKARNÍ KARNEVAL - MŠ JUBILEJNÍ

9.1. 2024 POZVÁNKA PRO RODIČE MŠ K. ČAPKA

8.1. 2024 POZVÁNKA - NOVÝ TERMÍN

Milí rodiče, babičky a dědečkové

děkujeme vám za uplynulý  školní rok,  ve kterém jsme opět prožili společně mnoho společných chvil  na cestě za vzděláním a poznáním vašich dětí. Přejeme mnoho dobrého, především však pevné zdraví a klidné vánoční svátky v  rodinném kruhu.  

Srdečně kolektiv MŠ K. Čapka

15.11.2023 USPÁVÁNÍ SVĚTLUŠEK MŠ VANČUROVA

6.11. 2023 POZVÁNKA PRO RODIČE MŠ K. ČAPKA

Aktuality

7.10. 2023 POZVÁNKA PRO RODIČE - AKCE BUDE V NÁHRADNÍM TERMÍNU!!!!!

7.10.2023 POZVÁNKA NA SPOLEČNOU AKCI PRO DĚTI A RODIČE MŠ K. ČAPKA

23.5. 2023 SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL PŘIJATÝCH DĚTÍ  PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

15.5. 2023 POZVÁNKA NA SPOLEČNOU AKCI V MŠ K. ČAPKA 

AKCE V JINÉM TERMÍNU!!!!!! Z důvodu aktuálně nepříznivého počasí se uskuteční v náhradním termínu 25.5. 2023

18.4.2023 INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

20.4.2023 POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ JUBILEJNÍ

15.3.2023 POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ LOUČKA

6.3.2023 POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ VANČUROVA

27.2.2023 POZVÁNKY

22.2.2023 PRO RODIČE MŠ KARLA ČAPKA

29.1.2023 PRO RODIČE MŠ KARLA ČAPKA

25.1.2023 PRO RODIČE MŠ KARLA ČAPKA

Vážení a milí rodiče,

dne 21.2. 2023 společně nasedneme do stroje času, který nás přemístí o tisíce let do dávné minulosti. Stanou se z nás pravěcí lidé, dávní lovci mamutů i jeskynní obři:-). Přijďte se s námi pobavit a užít si spoustu pravěké zábavy. Začínáme v 15:30  v  sále Varrocu.

Všem rodičům, kteří se podílí  na organizaci maškarního plesu, srdečně děkujeme!!


23.1.2023 PRO RODIČE MŠ KARLA ČAPKA - AKCE ZRUŠENA!!!!

18.1.2023 PRO RODIČE MŠ LOUČKA

11.1.2023 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

Milí rodiče,

Jak jste již zaregistrovali (a někteří z vás už i přispěli) v letošním školním roce pořádáme sbírku na adopci zvířátka ze ZOO Ostrava. Tato sbírka bude probíhat do 17.2.2023, kdy budou všechny příspěvky sečteny a odeslány na příslušný účet ZOO.

Ve vestibulu školky jste si mohli všimnout tří nádob s obrázky zvířat navržených k adopci. Zde budou hlasovat děti pomocí žetonku, který obdrží ve své třídě a vhodí do nádoby zvířete, které chtějí podpořit.

Vy pak budete mít možnost také hlasovat, a to prostřednictvím webové ankety:

https://forms.gle/RFTrpRn6xa99jWW36

Děkujeme za vaši účast a podporu, MŠ Vančurova

10.1.2023 PRO RODIČE MŠ VANČUROVA

Milí rodiče,

Rádi bychom vás pozvali na Strašidelný bál, který se uskuteční ve čtvrtek 26.1. v sále bývalého Autopalu.
Také budeme moc rádi, když se zapojíte do příprav můžete malovat, tvořit, vyrábět strašidelné dekorace, které prosím přineste do středy 25.1. Pokud nejste kreativní a přesto se chcete zapojit, můžete přinést kreativní materiál.

Moc se na vás těší Strašidelný tým MŠ Vančurova

Novoroční sbírka - MŠ Vančurova

Milí rodiče,

i v letošním školním roce navazujeme na jednu z našich tradic, a to pomoc zvířatkům.
Budeme moc rádi, když se s námi zapojíte do adopce jednoho ze zvířátek v ZOO Ostrava.

Tým MŠ Vančurova

Milí rodiče,

pro naši Emmičku z Broučků byla vypsána finanční sbírka. Peníze ze sbírky budou využity na pořízení prostornějšího automobilu pro Emmičku a celoroční ambulantní rehabilitace v rehabilitačním zařízení Arcada Neuromedical Center.

Více o sbírce naleznete také zde a v přiloženém souboru.

Jak můžete přispět?

V každé třídě naší školky je připravená kasička, do které do konce ledna můžete vhazovat libovolné částky. Na konci ledna se kasičky vyberou, sečtou a celá částka bude odeslaná na konto sbírky.

Děkujeme, že pomáháte s námi:-)

Každá koruna se počítá....

Kolektiv MŠ 

Vážení rodiče a prarodiče,

děkujeme vám za podporu, spolupráci a přízeň v tomto  roce, velice si toho vážíme. Přejeme vám klidné a spokojené prožití vánočních svátků a budeme se těšit opět v novém roce 2023.  Níže video s přáníčkem ke stažení. 

                                                                                                                                                                       Srdečně   kolektiv MŠ K. Čapka

1.12.2022

Milí rodiče,

Touto cestou bychom vás chtěli poprosit o spolupráci při organizaci maškarního plesu pro děti, který by se měl uskutečnit 21. 2. 2023 v sále Varoccu v Novém Jičíně. Na tuto akci poptáváme Dj- aparaturu do velkých prostor. Kdo z rodičů má možnost zapůjčit, případně by mohl poskytnout kontakt na někoho, kdo aparaturu vlastní.

Zároveň prosíme šikovné maminky, tatínky, babičky, dědečky, kteří mají nápad a chuť tvořit a mohli by hotovými výrobky přispět do tomboly pro dospělé.

Těšíme se na spolupráci !!!

Kolektiv MŠ

23.11.2022 ZPRÁVIČKY ZE  ŠKOLNÍ JÍDELNY 

  • Dne 11. listopadu 2022 proběhla v naší školní jídelně kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
  • Kromě kontrol dodržování pravidel hygieny provozu a potravin, byla také provedena kontrola kvality polévky. Polévka byla kontrolována vizuálně a chuťově. Zároveň bylo také uskutečněno měření soli v polévce. Jedná se o měření obsahu soli v jedné porci přímo na místě s okamžitým výsledkem.
  • Z měření bylo zjištěno, že obsah soli v jedné porci naší polévky je 0,4%. Toto množství pokrývá 0,8% z doporučeného denního příjmu soli, který je dle tabulek pro děti od 2 do 15 let, 5g, což se rovná 1 kávové lžičce. Přitom dle studií je ve skutečnosti příjem soli u obyvatel ČR dvakrát až třikrát vyšší.
  • Díky výsledkům kontroly jsme se podle tabulek Světové zdravotnické organizace (WHO), zaměřených na doporučené množství soli v jídle, umístili na DRUHÉM místě v České republice.

Přikládáme kontrolní zápis

Oznámení o zvýšení stravného MŠ Vančurova a K. Čapka

Oznámení o zvýšení stravného MŠ Loučka

OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Školné pro rok 2022/2023 je stanoveno ve výši 660,- Kč za kalendářní měsíc.

Informace ke způsobu úhrady:

Školné je hrazeno za aktuální běžný měsíc ve výši 660,-Kč. Děti, které dosáhnou předškolního věku t.j. 6 let do 31.8.2023 budou od školného zproštěni.
Platbu školného proveďte přes navedený trvalý příkaz k úhradě na 11 plateb (9/22 - 07/23) se splatností do 20. dne v měsíci na číslo účtu Mateřské školy Máj

123-7274760287/0100 (POZOR došlo ke změně účtu!), jako variabilní symbol prosím uveďte prvních 6 čísel rodného čísla dítěte a do poznámky vepište i jméno dítěte.

V případě dotazů: Email: msmaj.ekonom@seznam.cz

Mobil: +420 734 510 408

Zpracovala: Petra Bordovská

Schválila: Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ

Změna bankovního účtu

Vážení rodiče,

prosím věnujte pozornost níže uvedené informaci.

S platností od 1.9.2022 dochází ke změně č. bankovního účtu pro platby školného a stravného.

Nové číslo účtu je 123-7274760287/0100

Prosím rodiče, aby si upravili své bankovnictví z původních údajů a pro následující platby školného a stravného začali využívat nové číslo účtu. Původní bankovní účet u České spořitelny bude k 31.8.2022 zrušen.

Děkujeme za pochopení

Petra Bordovská

ekonom

V případě dotazů: Email: msmaj.ekonom@seznam.cz

Mobil: +420 734 510 408

8.8.2022 PRO RODIČE MŠ KARLA ČAPKA

Připomínáme rodičům, aby nezapomínali odhlásit obědy svým dětem v době jejich nepřítomnosti přes portál eStrava za měsíc srpen. 

Pokud tak neučiníte, bude Vám účtována cena oběda jako pro cizí strávníky což je 90,- Kč

Děkujeme a přejeme pěkný zbytek prázdnin

eStrava

Vážení rodiče,

od 1. května spouštíme v naší MŠ (K. Čapka, Vančurova, Loučka) portál eStrava (více informací o portálu eStrava zde) na odhlašování stravy. Chtěla jsem Vás upozornit na pravidla odhlašování, která máme stanovena ve vnitřních řádech MŠ. S těmito řády, byli všichni rodiče seznámeni při nástupu dítěte do MŠ. Důležité je, že s musíte dítě odhlásit do 6:30 hod. Pokud to nestihnete, kolečka změní barvu na šedou, což znamená, že je po odhlašovací době a aplikace Vás v daný den na odhlášku nepustí. V této aplikaci se můžete odhlašovat i dopředu (den, týden i měsíc), pokud budete vědět o nepřítomnosti dítěte v MŠ.

První den nepřítomnosti si můžete stravu vyzvednout ve školní kuchyni od 11:00 hod do 11:30 hod, do svých jídlonosičů. Další den, pokud dítě nepřijde do MŠ jste povinni stravu odhlásit.

Vyhláška 107/2005Sb.
Pokud tak neučiníte, bude Vám účtována cena oběda jako pro cizí strávníky což je 90,- Kč.

Pokud máte dotazy volejte nebo pište email vedoucí školní jídelny p. Staňkové.

Tel. 556 709 142

Mobil: 732 402 593

Email: msjidelnamaj@seznam.cz

Dle zákona č. 561/2004 § 35 odst.d. pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.