KVĚTINKY

V říjnu jsme se s dětmi ocitli v říši podzimních skřítků. Povídali jsme si o znacích podzimu, o počasí typickém k tomuto ročnímu období, zkoušeli jsme, jak se chodí po kaštanech, sbírali jsme přírodniny na tvoření skřítků a jejich domečků. Poznávali jsme druhy ovoce a zeleniny, třídili jsme je a zpívali si o nich. Na podzim nesmí chybět ani...

První měsíc nového školního roku uběhl jako voda a my jsme si s dětmi procvičili jména kamarádů, upevnili jsme si názvy tříd i svých značek, cvičili jsme, závodili, tvořili jsme a také jsme objevovali práci v centrech aktivit. Děti se seznámily s pravidly ve třídě, na zahradě i při procházce. Při ranních hrách si dokonce pro své kamarády někteří...

Poslední měsíc ve školním roce byl opravdu velmi náročný. Hned první den jsme jeli celá školka na výlet do Kroměříže, kde jsme shlédli pohádku Čertův poklad a prohlédli si krásu zámeckých zahrad, cesta zpět byla vysilující a děti to vyřešily po svém - spánkem 😊

Měsíc květen se nesl hlavně v duchu oslav dne rodiny a dne matek. Společně jsme trénovali na krátké představení pro rodiče, vyráběli jsme dárečky pro maminky a poté jsme se věnovali drobnému hmyzu, hledali jsme venku mravence, broučky, šneky i berušky, tvořili jsme s papírem, cvičili jsme a hlavně jsme se u toho dobře bavili.

Jaro v plném proudu a stejně tak náročnost jarního období. Začalo to Velikonocemi, kdy jsme zkoušeli za odborného vedení zaplétat pomlázku, pekli jsme beránka a užili jsme si dopolední program na zahradě MŠ s velikonočním zajíčkem a kuřátkem - soutěže, cvičení, zábava, tanec i odměna. Ani jsme si nestačili odpočinout a byl tu Den Země. Cestou do...

První dva týdny jsme se s dětmi věnovali starým řemeslům. Hráli jsme si na kominíka, švadlenu a listonoše, na mlynáře a taky jsme se stali herci při dramatizaci pohádky "Perníková chaloupka" pro ostatní třídy. Jelikož je březen měsíc knihy, navštívili jsme knihovnu, vyrobili jsme si vlastní záložky do knih, a dokonce jsme zjišťovali, jak mohou číst...

I v únoru jsme nelenili. Hodně jsme sportovali, protože zrovna probíhala zimní olympiáda, tak o inspiraci a motivaci bylo postaráno. Vyzkoušeli jsme spoustu zimních sportů, někteří i přímo v terénu, neboť proběhl školní lyžáček. Nejvíce jsme se ale těšili na MASOPUST, protože takovou akci jsme snad ještě nepořádali. Přijeli k nám z fulneckého...

V prvním lednovém týdnu jsme se s dětmi ponořili do příběhu Tří králů, tvořili jsme koruny, navštívili jsme Španělskou kapli. Se známou písní "My tři králové jdeme k vám" jsme obešli celou školku a v kuchyni jsme dostali i odměnu. Přijelo k nám divadlo s "Popletenou zimní pohádkou" a poté jsme si vyzkoušeli sami, jaké to je divadlo hrát. Nacvičili...