KVĚTINKY

Tento měsíc jsme se věnovali lidskému tělu, jak vypadá, co se jak nazývá a upevnili jsme si znalosti týkající se zdravého životního stylu. Zabrousili jsme i na pět zázraků našeho těla – smysly, které jsme pořádně procvičili. Zaměřili jsme se více na zrak, který je zapotřebí při čtení či prohlížení knih. S tím byla spojena i návštěva knihovny v...

Celý únor jsme se věnovali pravěku, pravěkým lidem, zvykům, naučili jsme se tanec Hu alile, který jsme nakonec předvedli i rodičům na karnevale, jenž se také nesl v duchu pravěku. Tvořili jsme ze samotvrdnoucí hmoty korále, zuby, fosílie, také z keramiky pravěké destičky, na které děti malovaly obrázek vztahující se k tématu. Dozvěděli jsme se, jak...

Tradičně jsme začali lednový měsíc návštěvou Španělské kaple, která je proslavená svým pohyblivým betlémem a Tři Krále jsme poté viděli i na novojičínském náměstí, kde odstartovala tříkrálová sbírka. Poté jsme se vydali na daleký sever do Grónska, zjistili jsme, jak se jmenují tamní lidé, která zvířata v těchto krajinách žijí, jak se staví iglú a...

Tradice a zvyky Vánoc patří k těm nejhezčím časům v roce a ne jinak tomu bylo i letos. Zprvu jsme si zadováděli s čerty, na zahradu nás přišel navštívit Mikuláš s čertem a andělem, poté jsme se šli navnadit na náměstí krásou výzdoby i vystaveného vánočního Betlému. Vše završil výlet do Rožnova, kde jsme zhlédli ukázky tradičních zvyklostí a...

Tento měsíc jsme začali trochu strašidelně Halloweenskou párty a plynule jsme přešli na český svátek Dušičky. Vysvětlili jsme si rozdíly mezi svátky a hodně jsme se bavili o strachu a jak s ním naložit. Hned jsme vklouzli do příprav na sv. Martina, pekli jsme svatomartinské rohlíčky, připravovali taneček a nakonec i ten sv.Martin na bílém koni...

V říjnu jsme se s dětmi ocitli v říši podzimních skřítků. Povídali jsme si o znacích podzimu, o počasí typickém k tomuto ročnímu období, zkoušeli jsme, jak se chodí po kaštanech, sbírali jsme přírodniny na tvoření skřítků a jejich domečků. Poznávali jsme druhy ovoce a zeleniny, třídili jsme je a zpívali si o nich. Na podzim nesmí chybět ani...

První měsíc nového školního roku uběhl jako voda a my jsme si s dětmi procvičili jména kamarádů, upevnili jsme si názvy tříd i svých značek, cvičili jsme, závodili, tvořili jsme a také jsme objevovali práci v centrech aktivit. Děti se seznámily s pravidly ve třídě, na zahradě i při procházce. Při ranních hrách si dokonce pro své kamarády někteří...

Poslední měsíc ve školním roce byl opravdu velmi náročný. Hned první den jsme jeli celá školka na výlet do Kroměříže, kde jsme shlédli pohádku Čertův poklad a prohlédli si krásu zámeckých zahrad, cesta zpět byla vysilující a děti to vyřešily po svém - spánkem 😊

Měsíc květen se nesl hlavně v duchu oslav dne rodiny a dne matek. Společně jsme trénovali na krátké představení pro rodiče, vyráběli jsme dárečky pro maminky a poté jsme se věnovali drobnému hmyzu, hledali jsme venku mravence, broučky, šneky i berušky, tvořili jsme s papírem, cvičili jsme a hlavně jsme se u toho dobře bavili.

Jaro v plném proudu a stejně tak náročnost jarního období. Začalo to Velikonocemi, kdy jsme zkoušeli za odborného vedení zaplétat pomlázku, pekli jsme beránka a užili jsme si dopolední program na zahradě MŠ s velikonočním zajíčkem a kuřátkem - soutěže, cvičení, zábava, tanec i odměna. Ani jsme si nestačili odpočinout a byl tu Den Země. Cestou do...