DELFÍNCI

Poslední měsíc v roce je spojen s tradicemi a těšením se na Vánoce. Ve školce nás navštívil Mikuláš se svou družinou, a protože všechny děti prošly čertovskou zkouškou, tak je také obdaroval. Děti se pobavily u vystoupení studentů místního gymnázia, kteří pro ně připravili divadelní představení s vánočním příběhem, po kterém následovalo tvoření....

Během měsíce si děti užily mnoho rozmanitých aktivit. Poznávaly tradice, které k tomuto období patří, užily si tanec v halloweenských kostýmech, dlabání dýně, seznámily se s tradicí svátku sv. Martina, povozily se na ponících. Kromě toho jsme se učili poznávat naše tělo a nejdůležitější orgány, povídali jsme si o tom, co našemu tělu prospívá a co...

Celý měsíc jsme věnovali poznávání znaků podzimního období, povídali jsme si o tom, jaké ovoce dozrává na zahrádkách a zopakovali jsme si, co víme o lese a jeho obyvatelích. Užili jsme si výtvarné aktivity a tvoření s barvami, procvičili jsme si grafomotorické dovednosti, zkoumali jsme, co ukrývá ovoce, ochutnávali jsme ho, krájeli a pozorovali....

Začal nový školní rok a do třídy nastoupili malí kamarádi, kterým jsme celý měsíc pomáhali s tím, aby se v novém prostředí cítili dobře. Učili jsme se proto orientovat ve třídě a v celé školce, poznávat svou značku, znát název třídy a třídní pozdrav. Stanovili jsme si společně pravidla, učili se zacházet s různými stavebnicemi a výtvarnými...

Začátek měsíce byl ve znamení svátku dětí, který jsme oslavili společně s pasováním předškoláků na naší školní zahradě. Potom už jsme se připravovali na návštěvu našich rodičů, které jsme pozvali na trochu opožděnou oslavu svátku maminek a tatínků. Rodičům jsme připravili překvapení v podobě pásma písniček a básniček, ale mysleli jsme také na to,...

Tento krásný měsíc byl ve znamení zajímavých témat a zážitků. Na jeho začátku jsme si s dětmi připomněli svátek našich maminek, pro které děti kreslily obrázky a vyráběly přáníčka.
Povídali jsme si o maminkách a o tom, jaké jsou a co všechno pro nás dělají. Plánované setkání s nimi nám překazila epidemie planých neštovic, ale nevadí, určitě si to...

Začátek měsíce jsme věnovali s dětmi našemu tělu. Zopakovali jsme si názvy částí těla, posilovali jsme fyzickou zdatnost během cvičení a při pobytu venku, povídali jsme si o tom, co našemu tělu prospívá a jak to udělat, abychom byli zdraví.
Následující období jsme věnovali přípravám na Velikonoce, ozdobili jsme si třídu, vyráběli jsme dekorace a...

První jarní měsíc jsme zahájili pohádkově. S dětmi jsme si povídali o tom, jaké pohádky mají rády, poznávali jsme vlastnosti pohádkových postav, hledali jsme v pohádkách nejen zábavu, ale i poučení. Děti si užily výtvarné, dramatické a pohybové činnosti na náměty z pohádek.
Ve druhé půli měsíce jsme poznávali znaky a projevy jara. Seznámili jsme se...

Začátek druhého měsíce v roce byl ve znamení olympiády. S dětmi jsme poznávali symboly tohoto sportovního svátku, který se tentokrát konal v Číně, seznámili jsme se s olympijským heslem a jednotlivými sportovními disciplínami. Na dálku jsme také fandili našim sportovcům a užili jsme si zábavu při hraní a cvičení na toto téma. Kromě olympiády jsme...

Po Vánocích se děti opět těšily na své kamarády a na společné hraní ve školce. Přivítali jsme se
a popřáli si vše nejlepší do nového roku 2022 a využili jsme této příležitosti k tomu, abychom se naučili poznávat nový letopočet. Jako každoročně jsme si připomněli svátek Tří králů, vyráběli jsme si tříkrálové korunky a seznamovali se s touto...