DELFÍNCI

Tento měsíc byl plný zážitků a aktivit. První polovinu května jsme se zaměřili na rodinu, děti se učily orientovat v rodinných vztazích, povídali jsme si o tom, proč je pro nás rodina důležitá. Připravili jsme překvapení pro naše maminky, které v květnu slaví svátek. Děti se pro ně naučily písničky a básničky, vyráběly přáníčka, kreslily maminčin...

Povídali jsme si o domácích zvířatech a poznávali jsme jejich mláďata. Během procházky jsme se zašli podívat k výběhu koní u ZŠ Dlouhá. Věnovali jsme se také tématu kniha. Kromě aktivit ve školce jsme navštívili dětské oddělení místní knihovny, kde se děti seznámily s tím, jak probíhá systém půjčování knih a poučily se o tom, jak s knihami...

V první polovině měsíce jsme se věnovali opakování znalostí dětí. Procvičili jsme si časovou a prostorovou orientaci, znalost ročních období, barev, tvarů …! Cvičili jsme, tvořili, hráli divadlo. Tento čas nám zpestřil příjezd mobilního planetária s programem, během něhož si děti zopakovaly své znalosti o vesmíru a naší sluneční soustavě. Zbytek...

Začátek měsíce jsme věnovali seznamování s lidovými pranostikami a tradicemi, které patří k tomuto období. Zaměřili jsme se konkrétně na Hromnice a Masopust. Děti poznávaly, co je pro tyto svátky typické, proč a jak se slaví. Masopustní veselí si navíc užily na našem náměstí, kde se konal tradiční průvod masek. Druhá polovina měsíce byla zaměřena...

Na začátku roku jsme se s dětmi seznamovali s tradicí oslav svátku Tří králů. Kromě aktivit a činností ve třídě jsme navštívili také naše náměstí, kde se konal tradiční tříkrálový průvod, a podnikli jsme výlet do Španělské kaple, kde si děti prohlédly pohyblivý betlém. Poté jsme se zaměřili na poznávání zimy a jejích typických projevů, děti si...

V adventním čase v prosinci jsme si užívali vánoční tradice a zábavu – hráli jsme si na čertíky, přivítali jsme ve školce Mikuláše s andělem a čertem, pekli jsme cukroví, zdobili stromeček na náměstí i ve třídě, tvořili jsme spolu s rodiči a navštívili jsme Žerotínský zámek, kde na nás čekalo zdobení perníčků, zdobení baněk a zpěv koled.

Poznávali jsme lidové tradice, které se vztahují k svátku svatého Martina. Děti hrály na toto téma divadlo, učily se nové písničky a básničky, procvičovaly si jemnou motoriku, rozvíjely svou tvořivost a kreativitu během činností k tématu. Svatý Martin nás na bílém koni poctil svou návštěvou na školní zahradě. Kromě tradic jsme poznávali život...

V říjnu děti poznávaly ovoce, zeleninu, připomněly si tradici pouštění draků, poznávaly sílu větru, podzimní počasí a barvy. Na tato témata vznikala krásná výtvarná díla i pracovní činnosti (jablka, ježci, tiskátka, vítr, draci, dýně či jabloň). Děti se naučily tancovat Mazurku na píseň "Měla babka…" s jablky jsme také počítaly a také jsme je...

Na začátku školního roku se děti seznamovaly s prostředím třídy, školy, novými kamarády a učitelkami. Povídali jsme si o prázdninových zážitcích dětí, vytvářeli jsme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku ve školce. Učili jsme se zásadám bezpečného chování při pobytu ve třídě i na...

Zaměřili jsme se na bezpečnost v dopravním provozu, učili jsme se poznávat nejdůležitější dopravní značky a teoretické poznatky jsme si vyzkoušeli přímo na dopravním hřišti pod dohledem policistů. Také jsme se připravili na celoškolní výlet do ZOO v Ostravě, povídali jsme si o cizokrajných zvířatech a o tom, jak se o ně v ZOO starají. Konec měsíce...