DELFÍNCI

Nový školní rok začal seznamováním s novými kamarády, kteří nastoupili do školky. Nové děti postupně poznávaly prostředí naší třídy a školní zahrady, učily se poznávat svou značku a znát jména kamarádů, ale hlavně si hodně hrály a tvořily. S dětmi jsme si povídali o tom, jak se k sobě správně chovat a stanovili jsme si třídní pravidla. Společně...

První letní měsíc jsme přivítali oslavou svátku dětí. Na školní zahradě jsme si užili sportovní a zábavné dopoledne, během něhož jsme plnili různé úkoly, tančili a hráli si. V průběhu měsíce jsme se zaměřili na činnosti a aktivity, které souvisí s letním obdobím. Poznávali jsme různé druhy dopravních prostředků a způsoby cestování, povídali jsme si...

Jeden z nejkrásnějších měsíců v roce jsme prožili hlavně oslavami. Na začátku měsíce jsme si připomněli svátek našich maminek, "Den matek", a o tom, jaká je ta naše maminka a proč je pro nás nenahraditelná jsme si celý týden povídali. Maminkám jsme také nakreslili jejich portrét a popřáli všechno nejlepší. Do školky se vrátili naši mladší kamarádi,...

Tento měsíc jsme strávili v menším počtu, než je tomu obvykle. Do třídy se díky vládním opatřením mohly vrátit jen některé děti. Na ostatní kamarády jsme tak aspoň mysleli a vzpomínali. Aprílový měsíc jsme i přesto prožili naplno, a to díky nejrůznějším aktivitám, kterými jsme si připomněli, že je nutné pečovat nejen o naše zdraví, ale o zdraví...

Druhý měsíc tohoto roku jsme věnovali opakování základních geometrických tvarů a barev, které jsme se učili poznávat a rozlišovat, a také jsme hodně kreslili,malovali a modelovali. Hlavně jsme si ale užívali krásné zimní počasí a bohatou sněhovou nadílku. Únor je obdobím, kdy se obvykle koná náš tradiční maškarní karneval. Ani letos tomu nebylo...

Měsíc leden jsme zahájili seznámením s novým letopočtem. Připomněli jsme si některé novoroční pranostiky a povídali jsme si o tradici a významu svátku Tří králů. Vyráběli jsme korunky, zpívali a cvičili, a nakonec jsme koledou potěšili naše kamarády ve školce.

Poslední měsíc v roce byl plný zábavy. Užili jsme si dvě divadelní představení a pohádkové promítání ve školce. Přišel nás navštívit Mikuláš i se svým tradičním doprovodem a obdaroval děti malým dárečkem. Nastrojili jsme vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami, vyzdobili jsme si třídu, učili se koledy, zpívali jsme a tancovali, poznávali...

Na začátku měsíce jsme se věnovali tématu zdraví. Upevňovali jsme si zásady správné hygieny a dozvěděli jsme se, co musíme udělat pro to, aby nás s příchodem studeného zimního počasí nezdolalo nachlazení a nemoci. Učili jsme se správné technice mytí rukou, povídali jsme si o tom, jaké potraviny jsou prospěšné pro naši silnou imunitu a zdraví, kde...

Měsíc říjen jsme zahájili povídáním o tom, co vše se urodilo na podzimní zahrádce. Ovoce i zeleninu jsme poznávali všemi smysly, malovali jsme, obtiskovali a modelovali. Ale hlavně jsme ovoce ochutnávali, protože je plné vitamínů, které jsou tak důležité pro naše zdraví. Užili jsme si dva projektové celoškolní týdny. Ten první jsme prožili s...

Na začátku měsíce k nám přišli noví kamarádi, které jsme hezky přivítali. Společně jsme se učili orientovat ve třídě, v celé školce i na naší školní zahradě. Povídali jsme si o tom, jakou máme značku a jak to udělat, aby nám spolu bylo dobře. Učili jsme se náš ranní pozdrav a vytvořili si třídní pravidla. Užili jsme si zábavu...