DELFÍNCI

Na začátku měsíce děti potěšilo divadelní představení s názvem "Kykyryký", které se jim velmi líbilo a v jehož průběhu se mohly aktivně zapojit do děje. Oslavili jsme velikonoční svátky, ve třídě jsme vyrobili ozdoby a dekorace, a některé z nich jsme zavěsili na připravené stromky na našem náměstí, kde jsme si kromě toho také prohlédli velikonoční...

V úterý 18. 4. jsme společně s dětmi z MŠ Loučka navštívili Záchrannou stanici pro ohrožené živočichy v Bartošovicích. Pro děti byl připraven vzdělávací program, během něhož poznávaly různé živočichy a dozvěděly se, jak se chovat k ohroženým zvířatům. Děti si také prohlédly zvířata, o která tato stanice pečuje, protože by ve volné přírodě...

Na začátku měsíce jsme si povídali o zvířatech, do školky za námi přijela speciálně vycvičená labradorka Tessie se svou paní majitelkou. Děti měly možnost poznat psa při plnění různých úkolů, uvědomily si, jak může pes pomáhat postiženým lidem. Kromě toho jsme poznávali další zvířata, která provázejí člověka, pracovali jsme s encyklopediemi, učili...

I v zimě je třeba myslet na zdraví, proto jsme začátek měsíce února věnovali poznávání zimních sportovních disciplín a všeho, co k zimnímu sportu patří. Děti si tak uvědomily, jak je pro nás sport prospěšný a jak se během něho chovat bezpečně. Kromě sportu jsme si užili také kulturní zážitek v sále SVČ Fokus, kde se konalo hudebně-vzdělávací pásmo...

Začátek roku 2023 jsme s dětmi zahájili rozbalováním trochu opožděných dárků od Ježíška. Seznámili jsme se s tradicí svátku Tří králů, děti si vyrobily korunky, naučily se koledu a Tři krále také viděly na vlastní oči během akce na našem náměstí. Poznávali jsme další zákonitosti zimního období, děti tvořily, dělaly pokusy s ledem a sněhem, malovaly...

Poslední měsíc v roce je spojen s tradicemi a těšením se na Vánoce. Ve školce nás navštívil Mikuláš se svou družinou, a protože všechny děti prošly čertovskou zkouškou, tak je také obdaroval. Děti se pobavily u vystoupení studentů místního gymnázia, kteří pro ně připravili divadelní představení s vánočním příběhem, po kterém následovalo tvoření....

Během měsíce si děti užily mnoho rozmanitých aktivit. Poznávaly tradice, které k tomuto období patří, užily si tanec v halloweenských kostýmech, dlabání dýně, seznámily se s tradicí svátku sv. Martina, povozily se na ponících. Kromě toho jsme se učili poznávat naše tělo a nejdůležitější orgány, povídali jsme si o tom, co našemu tělu prospívá a co...

Celý měsíc jsme věnovali poznávání znaků podzimního období, povídali jsme si o tom, jaké ovoce dozrává na zahrádkách a zopakovali jsme si, co víme o lese a jeho obyvatelích. Užili jsme si výtvarné aktivity a tvoření s barvami, procvičili jsme si grafomotorické dovednosti, zkoumali jsme, co ukrývá ovoce, ochutnávali jsme ho, krájeli a pozorovali....

Začal nový školní rok a do třídy nastoupili malí kamarádi, kterým jsme celý měsíc pomáhali s tím, aby se v novém prostředí cítili dobře. Učili jsme se proto orientovat ve třídě a v celé školce, poznávat svou značku, znát název třídy a třídní pozdrav. Stanovili jsme si společně pravidla, učili se zacházet s různými stavebnicemi a výtvarnými...

Začátek měsíce byl ve znamení svátku dětí, který jsme oslavili společně s pasováním předškoláků na naší školní zahradě. Potom už jsme se připravovali na návštěvu našich rodičů, které jsme pozvali na trochu opožděnou oslavu svátku maminek a tatínků. Rodičům jsme připravili překvapení v podobě pásma písniček a básniček, ale mysleli jsme také na to,...