DELFÍNCI

V říjnu děti poznávaly ovoce, zeleninu, připomněly si tradici pouštění draků, poznávaly sílu větru, podzimní počasí a barvy. Na tato témata vznikala krásná výtvarná díla i pracovní činnosti (jablka, ježci, tiskátka, vítr, draci, dýně či jabloň). Děti se naučily tancovat Mazurku na píseň "Měla babka…" s jablky jsme také počítaly a také jsme je...

Na začátku školního roku se děti seznamovaly s prostředím třídy, školy, novými kamarády a učitelkami. Povídali jsme si o prázdninových zážitcích dětí, vytvářeli jsme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku ve školce. Učili jsme se zásadám bezpečného chování při pobytu ve třídě i na...

Zaměřili jsme se na bezpečnost v dopravním provozu, učili jsme se poznávat nejdůležitější dopravní značky a teoretické poznatky jsme si vyzkoušeli přímo na dopravním hřišti pod dohledem policistů. Také jsme se připravili na celoškolní výlet do ZOO v Ostravě, povídali jsme si o cizokrajných zvířatech a o tom, jak se o ně v ZOO starají. Konec měsíce...

Výlet do ZOO

17.06.2023

Ve středu 14. 6. jsme ráno nasedli do autobusu a vydali se směrem do ZOO v Ostravě. V ZOO se dětem líbilo, poznávaly a pozorovaly různá zvířata, a našli jsme také námi na dálku adoptované mangusty trpasličí. Moc nás zahřálo u srdce, že je naše školka uvedena jako významný dárce tohoto roztomilého a neposedného zvířátka! Jak jsme si výlet...

V úterý 6. června jsme zamířili na dopravní hřiště, kde si děti za dohledu policistů zajezdily na koloběžkách, kolech a odrážedlech. Děti si tak procvičily nejen svou obratnost, ale také základní pravidla bezpečné jízdy a znalost některých důležitých dopravních značek.

Poznávali jsme bezpečnostní složky našeho státu, naučili jsme se důležitá telefonní čísla, navštívili jsme stanici záchranných vozidel a prohlédli jsme si vozidla PČR. Povídali jsme si o rodině a o tom, co pro nás znamená. Oslavili jsme svátek našich maminek, na který jsme se pořádně připravili, naučili jsme se písničky a básničky, tvořili jsme,...

Na začátku měsíce děti potěšilo divadelní představení s názvem "Kykyryký", které se jim velmi líbilo a v jehož průběhu se mohly aktivně zapojit do děje. Oslavili jsme velikonoční svátky, ve třídě jsme vyrobili ozdoby a dekorace, a některé z nich jsme zavěsili na připravené stromky na našem náměstí, kde jsme si kromě toho také prohlédli velikonoční...

V úterý 18. 4. jsme společně s dětmi z MŠ Loučka navštívili Záchrannou stanici pro ohrožené živočichy v Bartošovicích. Pro děti byl připraven vzdělávací program, během něhož poznávaly různé živočichy a dozvěděly se, jak se chovat k ohroženým zvířatům. Děti si také prohlédly zvířata, o která tato stanice pečuje, protože by ve volné přírodě...

Na začátku měsíce jsme si povídali o zvířatech, do školky za námi přijela speciálně vycvičená labradorka Tessie se svou paní majitelkou. Děti měly možnost poznat psa při plnění různých úkolů, uvědomily si, jak může pes pomáhat postiženým lidem. Kromě toho jsme poznávali další zvířata, která provázejí člověka, pracovali jsme s encyklopediemi, učili...

I v zimě je třeba myslet na zdraví, proto jsme začátek měsíce února věnovali poznávání zimních sportovních disciplín a všeho, co k zimnímu sportu patří. Děti si tak uvědomily, jak je pro nás sport prospěšný a jak se během něho chovat bezpečně. Kromě sportu jsme si užili také kulturní zážitek v sále SVČ Fokus, kde se konalo hudebně-vzdělávací pásmo...