KOŤÁTKA


Tento měsíc nám přinesl hezké akce. Jako první, byl výlet na Bílou, kde skupina místních pirátů zabavila naše děti soutěžemi a hrou. Dále jsme podnikli výlet do Štramberku, kde jsme absolvovali exkurzi v místní pekárně. Majitelka nám zde umožnila poznat recepturu výroby štramberských uší a dokonce jsme si všichni vlastní ucho upekli. Velkým...

Když všechno kvete.......Toto téma se díky kvetoucí přírodě velmi nabízelo. Děti poznávaly květiny různých druhů, určovaly jejich barvy, počty a vůni, učily se říkanku "Ukaž dlaň sluníčku", příběh "Krinda pána, sluníčko zaspalo". Pokusy s květinami se nám velmi povedly a poznali jsme, jak úžasná příroda může být. V truhlíku ve třídě nám rostou...

V měsíci dubnu jsme prošli tématy Přišlo jaro do vsi, Aprílové počasí a Zvířátka na statku, společně s jinými kamarády naší MŠ jsme oslavili Den Země.

V měsíci únoru jsme měli naplánované poznávat naše tělo. Pracovali jsme s tématy Já a moje tělo, Když kamarád stůně, Čepice a rukavice. Využili jsme počasí, kdy mrzlo a napadlo hodně sněhu. Stavěli jsme sněhuláky, bobovali a hráli si se sněhovou nadílkou. Konečně se nám podařilo uspořádat slibovaný Maškarní ples, kde děti provedly promenádu v...

Nový rok jsme opět začali v duchu tradic. V tříkrálovém týdnu se děti naučily, kdo byl Kašpar Melichar, Baltazar, proč šli do Betléma a jaké dary nesli Ježíškovi. Největší zážitek v tomto týdnu pro děti byla návštěva Španělské kaple, kde se děti podívaly na pohyblivý Betlém. V druhém týdnu si děti vytvořily papírové masky a věnovaly se karnevalové...

Nastal nejkrásnější čas v roce. O co náročnější je měsíc prosinec pro paní učitelky, o to krásnější je pro děti. S dětmi jsme svátečně vyzdobili třídu a toužebně očekávali Mikuláše, anděla a čerta. Napsali jsme dopis Ježíškovi a poslali ho andělskou poštou. Jeden z andílků nás dokonce navštívil u nás ve třídě. A pilní jsme byli i nadále. Pekli...