BROUČCI


Celý měsíc říjen jsme si s Broučky povídali o podzimu, hlavní zábavou tohoto měsíce se staly podzimní přírodniny, ovoce a zelenina, jako jsou kaštany, listy, šišky, šípky, brambory, jablka, řepa apod., které si děti nasbíraly na procházkách či zahradě a poté jsme je ve školce společně zařadili do činností. Pozorovali jsme pod mikroskopem, jak...

Září u Broučků se neslo v duchu seznamování a utváření co nejlepšího klima ve třídě. Seznamování se s novými Broučky, kteří k nám od září přišli, utužování starých kamarádství, společné nastavování a opakování pravidel pomocí her, aby nám ve školce bylo všem dobře, a v neposlední řadě také poznáváním nových prostorů, hraček a pomůcek ve třídě....

Začátkem dubna jsme s dětmi oslavili velikonoční svátky. Vyrobili jsme si ozdoby a dekorace, kterými jsme vyzdobili připravený stromeček na Masarykově náměstí. Na školní zahradě nás čekalo velikonoční překvapení v podobě různých úkolů, za jejichž splnění jsme si zasloužili sladkou odměnu. Také jsme navštívili místní knihovnu, kde jsme se dozvěděli...

V březnu jsme se s dětmi začali připravovat na příchod jara. Povídali jsme si o znacích jara, o tom, co všechno se děje v probouzející se přírodě. Zopakovali jsme si názvy prvních jarních kytiček, naučili jsme se nové písničky a básničky o jaru. Tento měsíc jsme se zaměřili na pohádky, které děti znají. Děti vyprávěly, jakou pohádku mají nejraději,...

V měsíci únoru si děti prostřednictvím různých aktivit, her a činností osvojily poznatky o lidském těle a smyslech. Téma se dětem velmi líbilo, aktivně vyhledávaly informace v encyklopediích a časopisech. Jelikož se tento rok konal karneval v duchu Pravěku, seznámily se děti s životem pravěkých lidí, života v té době, včetně oblíbených dinosaurů....

První týden v lednu jsme s dětmi zahájili rozbalováním dárků od Ježíška, které Nám přinesl do školky. Seznámili jsme se s tradicí svátku Tří králů, děti si vyrobily korunky a vyrazili jsme na náměstí na tradiční průvod. Byli jsme se podívat ve Španělské kapli na betlém, ze kterého byly děti nadšené. Vzhledem k tomu, že máme zimní období, povídali...