BROUČCI od 1.9.2021

První měsíc v naší třídě byl měsícem adaptačním. Toto období je obtížné pro všechny děti. Vyrovnávají se totiž s odloučením od rodičů, s denním režimem MŠ, učí se fungovat v kolektivu vrstevníků, setkávají se s novou autoritou v podobě učitelky a také se ocitají v neznámém prostředí. Tuto situaci jsme jim chtěli trochu ulehčit, proto jsme je seznámili s prostředím naší mateřské školy pomocí exkurze po pracovištích. Děti navštívily spoustu míst od školní kuchyně až po ředitelnu. Poznaly tak profese, které jsou tolik důležité pro chod naší školky. Samy si pak vymyslely a vyrobily pravidla třídy a poznaly tajemství center v podobě koutků aktivit.

Básničky, písničky, tanečky, hry v tématu, tvoření, to vše si zkusili i noví kamarádi. Zopakovali jsme si stolování, pravidla chování, ale i hygienická pravidla ve třídě. Měsíc utekl jako voda a najednou jsme si všimli, že slzičky u nových kamarádů ubývají, což byl důkaz, že jsme společně adaptační období zvládli bravurně. V příštím měsíci nás čeká spoustu zajímavých témat a rozmanitá práce v centrech aktivit, na které se velmi těšíme. 

KOŤÁTKA


Tento měsíc nám přinesl hezké akce. Jako první, byl výlet na Bílou, kde skupina místních pirátů zabavila naše děti soutěžemi a hrou. Dále jsme podnikli výlet do Štramberku, kde jsme absolvovali exkurzi v místní pekárně. Majitelka nám zde umožnila poznat recepturu výroby štramberských uší a dokonce jsme si všichni vlastní ucho upekli. Velkým...

Když všechno kvete.......Toto téma se díky kvetoucí přírodě velmi nabízelo. Děti poznávaly květiny různých druhů, určovaly jejich barvy, počty a vůni, učily se říkanku "Ukaž dlaň sluníčku", příběh "Krinda pána, sluníčko zaspalo". Pokusy s květinami se nám velmi povedly a poznali jsme, jak úžasná příroda může být. V truhlíku ve třídě nám rostou...

V měsíci dubnu jsme prošli tématy Přišlo jaro do vsi, Aprílové počasí a Zvířátka na statku, společně s jinými kamarády naší MŠ jsme oslavili Den Země.

V měsíci únoru jsme měli naplánované poznávat naše tělo. Pracovali jsme s tématy Já a moje tělo, Když kamarád stůně, Čepice a rukavice. Využili jsme počasí, kdy mrzlo a napadlo hodně sněhu. Stavěli jsme sněhuláky, bobovali a hráli si se sněhovou nadílkou. Konečně se nám podařilo uspořádat slibovaný Maškarní ples, kde děti provedly promenádu v...

Nový rok jsme opět začali v duchu tradic. V tříkrálovém týdnu se děti naučily, kdo byl Kašpar Melichar, Baltazar, proč šli do Betléma a jaké dary nesli Ježíškovi. Největší zážitek v tomto týdnu pro děti byla návštěva Španělské kaple, kde se děti podívaly na pohyblivý Betlém. V druhém týdnu si děti vytvořily papírové masky a věnovaly se karnevalové...

Nastal nejkrásnější čas v roce. O co náročnější je měsíc prosinec pro paní učitelky, o to krásnější je pro děti. S dětmi jsme svátečně vyzdobili třídu a toužebně očekávali Mikuláše, anděla a čerta. Napsali jsme dopis Ježíškovi a poslali ho andělskou poštou. Jeden z andílků nás dokonce navštívil u nás ve třídě. A pilní jsme byli i nadále. Pekli...