MŠ LOUČKA 

ORLÍCI

Na začátku nového roku jsme se věnovali tradicím, které jsou spojeny se svátkem Tří králů. Navštívili jsme s dětmi Tříkrálový průvod, který se konal na náměstí v Novém Jičíně a podarovali jsme Tři krále. Tématem tohoto měsíce je les a zvířátka, která v něm žijí. Byli jsme se také podívat na betlém ve Španělské kapli. Hlavní akce, která v lednu...

Během prosince se děti seznamovaly s tradicemi a zvyky souvisejícími s tímto obdobím. Čekání na Mikuláše jsme si zpříjemnili hraním společenských her, zpíváním koled a tvořením vánočních ozdob.

Tento měsíc nás provázel s tématem "Sviť světýlko sviť". Vše bylo propojeno pedagogickou diagnostikou dětí. U nových dětí jsme provedli základní vyšetření pomocí diagnostické škály, které dovednosti mají osvojené, u kterých jsou ještě rezervy, u stávajících jsme porovnali pokroky. Seznámili jsme děti s legendou o Halloweenu a povídali si o Svátku...

Říjen byl kouzelný měsíc, poznávali jsme s dětmi barvy podzimu. Dozvěděli jsme se, kteří ptáčci odlétají do teplých krajin a kteří zůstávají u nás. S rodiči jsme si uspořádali drakiádu. Do MŠ přišla paní instruktorka jógy, aby dětem ukázala, co jóga přináší a jak je blahodárná pro nás všechny.

Září proběhlo ve znamení adaptace nových dětí. Postupně jsme se seznámili s mateřskou školou i jejím okolím. Děti se naučili říkanky a pozdrav, kterým se každý den ve školce vítáme. Naučili se poznávat svoji značku a denní režim, který ve školce máme. Řekli jsme si pravidla, která v naší třídě dodržujeme, abychom se zde všichni cítili spokojeně a...

Blíží se konec školního roku a my jsme tento měsíc měli nabitý program. Dne 7.6.2023 jsme se zúčastnili sportovní olympiády na fotbalovém stadiónu v Novém Jičíně. Akce pořádal spolek Fokus. Děti si vyzkoušely různé sportovní disciplíny např. hod do dálky, běh na 50m, člunkový běh, střelu na branku a skok do dálky. Dohromady bylo sedm disciplín. Vše...

Dne 23.6.2023 jsme měli krásné ukončení roku. Společné opékání na školní zahradě, foto koutek v přírodě, soutěže i hry s rodiči, si všichni užili. Nejvíce zábavné bylo přetahování se lanem, každý chtěl, se svým rodičem, vyhrát. Měli jsme letní občerstvení a výborné dobrůtky ve spolupráci s maminkami. V podvečer musely děti zvládnout rozloučení i...

Dne 17.6.2023 proběhlo pasování předškoláků. Děti byly slavnostně pasovány na školáky, řekly slib a zahodily čepice. Celá akce probíhala na 700. výročí obce Loučky.

MAGIC PARK

16.06.2023

Poslední výlet v tomto školním roce jsme měli návštěvu" Magic park" v Novém Jičíně. Děti byly nadšené a i když jsme se, bohužel, nesešli v plném počtu, všichni si to pořádně užili. Kombinace zábavy a sportování se líbila všem bez ohledu na věk. Tentokrát dětem nevadil ani odpolední odpočinek, některé ta únava přepadla už v autobusu.

SPORTOVKY

16.06.2023

Dne 7.6.2023 jsme se zúčastnili sportovní olympiády na fotbalovém stadiónu v Novém Jičíně. Akci pořádal spolek Fokus. Děti si vyzkoušely různé sportovní disciplíny např. hod do dálky, běh na 50m, člunkový běh, střelu na branku a skok do dálky. Dohromady bylo sedm disciplín. Vše se zaznamenávalo a zapisovalo do sportovní karty, a jako odměnu, každý...