MŠ LOUČKA 

ORLÍCI

Jeden z nekrásnějších měsíců je za námi. Děti měsíc prosinec milují, protože se těší na příchod Mikuláše, čerta a anděla, ale hlavně na Ježíška. Všude kolem nás jsou krásně nazdobené domy a je příjemná atmosféra. My jsme s dětmi měli za úkol nazdobit školku, a to se nám povedlo! Děti malovaly, tvořily a paní učitelky jim pomáhaly. Společně jsme...

HALLOWEEN

06.12.2022

Jeden den se školka proměnila ve strašidelnou, plnou pavučin a světýlek. Dokonce tady přišli i strašidla (děti a paní učitelky v kostýmu). Vykrajovali jsme dýni, pekli prsty (z lineckého těsta, které děti válely a modelovaly prsty) a museli jsme různými úkoly porazit zlou pavoučnici. Na děti čekalo prolézání pavučiny, cvičení a tancování. Za...

Listopad byl plný překvapení. Ve třídě byla tajemná krabice, ve které se nacházelo každý týden nějaké překvapení. V prvním týdnu děti našly dýni a svíčku - uhodly správně, že tento týden bude o Halloweenu a Dušičkách. Jeden den se školka proměnila ve strašidelnou, plnou pavučin a světýlek. Dokonce tady přišli i strašidla (děti a paní učitelky v...

AKCE ŘÍJEN

11.11.2022

Dnes 11.10. nás navštívila paní ze záchranné stanice z Bartošovic se vzdělávacím programem o lesních zvířatech a povídání o nich. Ukázala nám stopy zvířat, rohy, parohy, kůže a řekla spoustu zajímavostí, které jsme doposud nevěděli.

Na začátku měsíce jsme se seznámili s našim novým kamarádem ježečkem, kterému jsme vybrali jméno Bodlinka. Ježeček Bodlinka s námi strávil celý měsíc. S dětmi jsme mu vyrobili domeček, aby se s námi cítil, co nejlépe. Společně jsme uklidili zahradu, kde jsme hrabali listí a sbírali jablka, ze kterých jsme upekli jablečný štrúdl. Naše kamarádství...

Děti poznávaly prostředí mateřské školy. Seznamovaly se s režimem dne a pravidly chování v MŠ. Navazovali jsme nové vztahy mezi sebou navzájem. Zaměřili jsme se na zvládání sebeobsluhy a upevňování hygienických návyků. Různými zajímavými činnostmi jsme usnadnily adaptaci na prostředí v MŠ a pomáhaly vytvářet přátelské prostředí.

AKCE ZÁŘÍ

29.09.2022

Dne 20.9.2022 jsme se s dětmi opět zúčastnili projektu "Ukliďme Česko". Uklidili jsme okolí Loučky a nasbírali jsme 2 pytle plné odpadků. Našli jsme netradiční odpad jako například pneumatiku, železnou konstrukci nebo kabelku. Po celou dobu úklidu jsme měli nasazené ochranné rukavice. Děti za odměnu dostaly nálepku dobrovolníka.

Poslední týden v srpnu jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Letos nám do školy odešla pouze jedna předškolačka - Violka. Užili jsme si slunečné odpoledne s pasováním, tancováním, opékáním špekáčků a malováním na obličej.

Červen byl plný aktivit. Začalo to tím, že jsme navštívili infocentrum v Novém Jičíně a prohlédli jsme si expozici generála Laudona a expozici klobouků. Dětem se expozice moc líbily, protože si mohly vyzkoušet kostýmy, zbraně a nakonec i klobouky. Náš "Den dětí" začal překážkovou dráhou před školkou a celý den jsme si hráli, tancovali a zpívali. Na...