MŠ LOUČKA 

ORLÍCI

15.06.2024

TEXT

Na začátku měsíce jsme ve třídě slavili svátek maminek. Děti udělaly pro své maminky šperkovnici a napsali jsme jim přáníčko. Navázali jsme na téma "Já a moje rodina," kdy si děti donesly fotografie a bavili jsme se, proč je pro nás rodina tak důležitá. V naší školce nás navštívila státní policie, která dětem ukázala policejní motorku, auto a děti...

V první polovině měsíce jsme si osvojili poznatky o jarní přírodě, využili činnosti k ověření poznatků u dětí. Přiblížili jsme si význam velikonočních svátků, jaké máme tradice a zvyky. Vše bylo propojeno s aktivitami pro děti.

Na začátku února jsme si povídali o Masopustu a seznamovali jsme se s tradicemi spojenými s tímto svátkem. Také jsme se zúčastnili masopustního průvodu na náměstí v Novém Jičíně. Děti si vyrobily masky a naučily se nové písně a říkanky.

Na začátku nového roku jsme se věnovali tradicím, které jsou spojeny se svátkem Tří králů. Navštívili jsme s dětmi Tříkrálový průvod, který se konal na náměstí v Novém Jičíně a podarovali jsme Tři krále. Tématem tohoto měsíce je les a zvířátka, která v něm žijí. Byli jsme se také podívat na betlém ve Španělské kapli. Hlavní akce, která v lednu...

Během prosince se děti seznamovaly s tradicemi a zvyky souvisejícími s tímto obdobím. Čekání na Mikuláše jsme si zpříjemnili hraním společenských her, zpíváním koled a tvořením vánočních ozdob.