MŠ LOUČKA 

ORLÍCI

Poslední týden v srpnu jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Letos nám do školy odešla pouze jedna předškolačka - Violka. Užili jsme si slunečné odpoledne s pasováním, tancováním, opékáním špekáčků a malováním na obličej.

Červen byl plný aktivit. Začalo to tím, že jsme navštívili infocentrum v Novém Jičíně a prohlédli jsme si expozici generála Laudona a expozici klobouků. Dětem se expozice moc líbily, protože si mohly vyzkoušet kostýmy, zbraně a nakonec i klobouky. Náš "Den dětí" začal překážkovou dráhou před školkou a celý den jsme si hráli, tancovali a zpívali. Na...

Dne 20.-23.5.2022 se naše paní asistentka zapojila, již podruhé, do projektu ,,Podporujeme hrdinství, které nejde vidět III,,. Společně s celou rodinou od Tomáška a Vojtíška si užili vzdělávací a zábavný program pro děti s Downovým syndromem, kde absolvovali hodiny ergoterapie i volný čas spolu.

Dne 26.5.2022 jsme jeli na školní výlet, na Hrad Starý Jičín, i s programem. Čekal nás tam rytíř, se kterým jsme hledali mapu, která nás zavedla k truhle plné pokladů. Děti plnily rytířské úkoly, tradiční házení věnečku na meč, skládání hradního obrázku, stavění hradu z kostek a bojovaly s drakem o princeznu. Společně s dětmi jsme si užili krásné...

Na začátku května jsme si s dětmi připomněli, co pro ně znamená rodina, kdo je nejdůležitější, na koho se mohou s důvěrou obracet, kdo se o ně stará v době nemoci apod. Připravili jsme vystoupení na oslavu svátku Maminek, se kterým jsme, tradičně, vystupovali i v klubu důchodců.

První týdny v dubnu jsme s dětmi probírali Velikonoce. Ukázali jsme si zvyky a tradice. Děti malovaly vajíčka a zasadily si jarní osení. Udělali jsme si výlet na náměstí, kde nás čekal velikonoční program - zpívaly se písničky, kreslily vajíčka, pletly se pomlázky, a nakonec bylo divadelní představení. V dalších týdnech jsme probírali téma...

Dne 6.4.2022 se naše školka zúčastnila celorepublikového projektu ,,Ukliďme Česko". Vybrali jsme lokalitu okolo hradu Starého Jičína a společnými silami vyčistili větší část cesty. Podařilo se nám nasbírat celkem čtyři pytle odpadků, mezi kterými byly i netradiční předměty, jako například, plechový lavor a kabelová izolace. Počasí se nám báječně...

V pátek 29.4.2022 byl u nás ve školce čarodějnický den. Děti i paní učitelky se převlékly do kostýmu čarodějnice a čarodějů. Na školní zahradě děti čekala připravená čarodějnická stezka s úkoly. Na malé čaroděje čekalo celkem 5 úkolů - prolézt pavučinou, létat na koštěti, uvařit lektvar, najít havěti a učit se čarovat a strašit. Na závěr byla...

Dne 28.4.2022 jsme opět dostali možnost mít stadión jen pro naši třídu. Na zimním stadiónu jsme si užili spoustu legrace a zábavy. Čekala nás skvělá rozcvička, soutěže a dráhy k trénování bruslení. Na tuto akci se k nám přidali rodiče a sourozenci Orlíků. Moc děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že to nebylo naposledy.

První týden v měsíci březnu jsme s dětmi probírali, jaké máme povolání. Děti si vyzkoušely různá řemesla. Do školky za námi přijelo divadelní představení, které nám ukázalo povolání mlynáře. Následně děti s paní učitelkou upekly domácí chleba v naší školce. V dalších týdnech jsme přivítali jaro. Děti pozorovaly, jak začínají růst květiny a zasadily...