SPONZORSKÉ DARY

28.11.2019

Poděkování rodičům

Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli finanční částkou na zakoupení cen do tomboly na Karneval. Moc si vašeho přístupu vážíme.

Kolektiv MŠ K. Čapka


23. 07. 2019

Poděkování

Děkujeme rodičům od Borise Pítra ze třídy Berušek a rodičům Matyáše Žlebka ze třídy Květinek za finanční sponzorský dar, za který byly dětem zakoupeny koloběžky a tělovýchovné vybavení.

Dále děkujeme všem rodičům ze třídy Květinek, kteří nám přispěli materiálními dary nebo výtvarnými pomůckami a tím pomohli doplnit a vybavit vytvořené koutky a centra pro děti.

Také děkujeme všem tatínkům, kteří nám pomáhali při stěhování a vytváření center a koutků.

Velmi si vaší spolupráce vážíme a ještě jednou děkujeme.

Děti a paní učitelky ze třidy Květinek.