ROBINSONI


Září je měsíc adaptace nových kamarádů na nové prostředí. Také u nás jsme tento měsíc věnovali seznamování s kamarády, prostředím školky, školní zahrady a režimem ve třídě Robinsonů. Děti se učily jména svých kamarádů, ale také názvy značek, které budou už po zbytek docházky do školky patřit jen jim. Seznamovaly se s prostředím třídy, herny a...

V měsíci dubnu jsme se seznámili se znaky přicházejícího jara a oslavili jsme Den země. Společně jsme si zacvičili, vytvořili jsme si dekoraci do šatny nebo se například seznámili s názvy jarních květin. Tento měsíc jsme se zúčastnili dvou akcí v rámci naší školky na zahradě MŠ. První akce byla spjata s oslavou Dne Země. Děti sbíraly odpadky na...

V měsíci únoru jsme se věnovali tématu Zima. Společně jsme si vyprávěli o zimních sportech a olympiádě. V únoru také proběhl masopust. Vysvětlili jsme si, co tato tradice znamená a jak masopust probíhá. Zpestřením pro nás byl karneval, který proběhl na zahradě MŠ a nesl se v duchu tučňáků.

V lednu jsme si celý měsíc povídali o zimě. Děti se seznámily se znaky zimy, probrali jsme počasí i správné oblékání v zimě. Společně jsme tvořili zimní výzdobu do třídy, stříhali jsme vločky a vyráběli sněhové závěje. Krom toho nás navštívili Tři králové, o kterých jsme si vyprávěli celý týden a děti tak zjistili nové informace i této tradici.

Naučili jsme se nové básničky a písničky, které jsme poté předvedli Mikuláši, který nás navštívil s celou družinou. Také jsme si vyzdobili třídu vánočními motivy a navodili si tak vánoční atmosféru. Děti se seznámily s vánočními tradicemi a zvyky, naučily se plést vánočku a společně jsme napsali dopis V prosinci jsme celý měsíc probírali téma Vánoc...

V listopadu jsme probírali téma týkající se lidí kolem nás. Děti se například seznámily s tím, jak funguje lidské tělo nebo si povídali o své rodině a kamarádech. V listopadu nás také navštívil sv. Martin. Na závěr jsme společně oslavili dušičky a udělali si Strašidelný den.

Měsíc říjen se nesl ve znamení přicházejícího podzimu. Děti se seznámily se znaky podzimu, sbíraly přírodniny a tvořily podzimní dekorace. V říjnu proběhly dva tématické projekty - "Týden s drakem" - kde děti plnily činnosti spojené s dračím námětem, společnými silami vytvořili draka a na závěr týdne jsme na zahradě MŠ uspořádali drakiádu pro děti....

Září proběhlo ve znamení adaptace nových dětí. Děti se seznamovaly s prostředím mateřské školy a novými kamarády. Děti si povídaly o tom, jakou mají značku a opakovaly si jména nových i stávajících kamarádů. Společně jsme také vytvořili pravidla naší třídy. V tomto měsíci také začal plavecký výcvik, kterého se účastní předškolní děti. Také nás ve...