ROBINSONI


V červnu jsme u Robinsonů věnovali tématu léto, dovolená a cestování na dovolenou. Nejprve jsme si pojmenovali hlavní znaky léta, dozvěděli se, jak vzniká zmrzlina, kdo má jakou příchuť nejraději. Povídali jsme si o tom, co všechno si kdo sbalí na dovolenou, ať už k moři či jinam a také si ujasnili, jakým způsobem se vlastně na dovolenou dostaneme....

Květen u Robinsonů se nesl ve znamení rodiny, domova a emocí, které nás životem provází a občas si s nimi nevíme rady. Celým měsícem děti provázel plyšový kamarád žabák Ferda se svými emušáky (plyšovými mouchami), které představují základní emoce. Četli jsme průběžně dětem příběhy z knihy o Ferdovi (zařazovali jsme vždy příběh podle aktuální...

Měsíc duben jsme začali tématem "Brouci a broučci". V rámci tohoto týdne jsme si s dětmi povídali, co se děje v trávě. Děti pozorovaly brouky v přírodě okem, ale i pod lupou. Další týden nás čekaly Velikonoce. Děti si zkoušely vyfouknout vajíčko, namalovat kuřátko atd. Společně jsme se dozvěděli spoustu věcí o velikonočních tradicích. Na konci...

Záměrem tohoto měsíce bylo přiblížit dětem probouzení jara neboli přírody. Vyrobili jsme si klíč,
s kterým jsme si odemkli dveře k jaru. Během pobytu venku děti pozorovaly změny v přírodě, poznávaly charakteristické znaky jara, pozorovaly klíčení a růst rostlin. Učili jsme se pojmenovávat různé druhy květin. Nesměla chybět ani zvířátka, která se nám...

Tento měsíc jsme se věnovali tématu Zima. Společně jsme si vyprávěli o zimních sportech a olympiádě. Také proběhl masopust, vysvětlili jsme si, co tato tradice znamená a jak masopust probíhá. V tomto měsíci jsme oslavili narozeniny našich kamarádu Ramiho a Dominiky. Také jsme oslavili svátek Matěje.

Nový rok jsme opět začali v duchu tradic. V tříkrálovém týdnu se děti naučily, kdo byl Kašpar Melichar, Baltazar, proč šli do Betléma a jaké dary nesli Ježíškovi. Největší zážitek v tomto týdnu pro děti byla návštěva tří králů v mateřské školce. V druhém týdnu se děti věnovali oblékání v zimě a taky jsme se učily znaky zimy. V dalších...

Nastal nejkrásnější čas v roce. Nejkrásnější hlavně pro děti. S dětmi jsme svátečně vyzdobili třídu a toužebně očekávali Mikuláše, anděla a čerta. Povídali jsme si o adventu, vánočních tradicích a zazpívali jsme si známé koledy. Pro rodiče si děti vytvořili krásná přáníčka. Na konci měsíce jsme společně předali dobroty z naší sbírky pro kočičí...

Měsíc listopad začal u Robinsonů pěkně strašidelně. S dětmi jsme si povídali o halloweenu a dušičkách. Na svatého Martina nás na zahradě čekalo překvapení v podobě krásného poníka Zuzanky. Zuzanka na zahradě děti povozila a za odměnu dostala samé dobroty (jablka, pečivo a mrkev). Další týden nás čekal Státní svátek, proto nás napadla myšlenka,...

Děti ze třídy Robinsonů měly v měsíci říjnu napilno. Oslavili jsme s Alexem jeho narozeniny. Poznávali jsme listy, jejich tvar a barvičky. S dětmi jsme si vyzdobili třídu. Malovali jsme pláštěnky, učili jsme se správně držet nůžky, vypichovali jsme draky z připínáčků. Stavěli jsme z PET víček, vydlabávali dýni, společnými silami jsme si vytvořili...

Září je měsíc adaptace nových kamarádů na nové prostředí. Také u nás jsme tento měsíc věnovali seznamování s kamarády, prostředím školky, školní zahrady a režimem ve třídě Robinsonů. Děti se učily jména svých kamarádů, ale také názvy značek, které budou už po zbytek docházky do školky patřit jen jim. Seznamovaly se s prostředím třídy, herny a...