ROBINSONI


Tento měsíc byl věnován příchodu a vítání léta. S dětmi jsme si popovídali o tom, jakou zábavu, ale i nástrahy letní období přináší, čemu se nejraději v létě děti věnují. V rámci rozvoje emoční inteligence jsme četli příběhy z knihy Ferda a jeho emušáci, tyto příběhy rozebírali a pomocí příkladů převáděli do praxe. Velkou část aktivit a činností...

V květnu jsme se věnovali tématu moje rodina, můj domov, místo, kde se cítím bezpečně.

V dubnu jsme u Robinsonů prozkoumávali jarní přírodu. Zaměřili jsme se na život v trávě, sadili jsme do naší školní zahrádky jarní kytičky, pozorovali jsme, jak klíčí semínko fazolky a povídali si o hmyzu. Seznámili jsme se s informacemi o včelkách o jejich společenství a také o tom, jak jsou užitečné. Závěr měsíce patřil tradičně čarodějnicím a...

Březen jsme u Robinsonů otevřeli tématem "S knihami se kamarádím". Děti se seznámily s původem písma, výrobou knihy či s tím, kdo se na vzniku knihy podílí. Představili jsme si různé typy knih a rozdělili knihy do několika žánrů, seznámili se s pojmy jako např. spisovatel, ilustrátor, knihkupectví, knihovna….. Děti si zahrály námětovou hru na...

V měsíci únoru jsme si připomenuli tradice spojené s Masopustem. Pověděli jsme si, do jakého časového období tato tradice spadá a jaké aktivity se v této době odehrávají. Pojmenovali jsme si maškary doprovázející masopustní průvod, vysvětlili jejich roli, řekli si, jaká tradiční jídla jsou typická pro toto období, ale také, kdy končí období veselí...

Nový rok jsme u Robinsonů přivítali společně se třemi králi. Připomněli jsme si příběh spojený s těmito mudrci a zejména přínos tříkrálové sbírky.

Měsíc prosinec se u nás nesl ve znamení příprav a očekávání Vánoc. Povídali jsme si o tradicích předcházejících Vánocům, plnili úkoly a aktivity spojené s těmito tradicemi. Zopakovali jsme si, jaký význam má advent, navštívil nás svatý Mikuláš se svou družinou a také jsme nacvičovali repertoár koled a básniček na naši vánoční besídku pro rodiče....

Měsíc listopad jsme započali tématem spojeným s "Halloweenem" a svátkem zesnulých "Dušičkami". Děti se seznámily se vznikem a tradicemi spojenými s těmito svátky, jejich významem a rozdíly, užily si také strašidelný den v kostýmech. Po zbytek listopadu jsme se zaměřili na přírodu a její přípravu na zimu. Společně jsme uspali broučky a pověděli si o...

Tento měsíc jsme se zaměřili na jednotlivá roční období, jejich měsíce a zejména pak podzim a jeho charakteristické znaky. Děti se pomocí rozmanitých aktivit, činností a úkolů více orientují v roční časové ose. Dokážou bezpečně pojmenovat jednotlivá roční období, přiřadit k nim jejich měsíce a podzimní měsíce také pojmenovat. Naučily se nové písně...

Září u Robinsonů proběhlo v duchu adaptace, seznamování se s novými kamarády, prostředím a utváření třídních pravidel. Děti se formou různých aktivit seznámily se jmény a značkami svých kamarádů, s uspořádáním třídy, herny a ostatních prostor. Postupně si zvykaly na režim dne a aktivity, které pravidelně budou probíhat. Probíhaly pohybové aktivity,...