ROBINSONI


Nový rok jsme u Robinsonů přivítali společně se třemi králi. Připomněli jsme si příběh spojený s těmito mudrci a zejména přínos tříkrálové sbírky.

Měsíc prosinec se u nás nesl ve znamení příprav a očekávání Vánoc. Povídali jsme si o tradicích předcházejících Vánocům, plnili úkoly a aktivity spojené s těmito tradicemi. Zopakovali jsme si, jaký význam má advent, navštívil nás svatý Mikuláš se svou družinou a také jsme nacvičovali repertoár koled a básniček na naši vánoční besídku pro rodiče....

Měsíc listopad jsme započali tématem spojeným s "Halloweenem" a svátkem zesnulých "Dušičkami". Děti se seznámily se vznikem a tradicemi spojenými s těmito svátky, jejich významem a rozdíly, užily si také strašidelný den v kostýmech. Po zbytek listopadu jsme se zaměřili na přírodu a její přípravu na zimu. Společně jsme uspali broučky a pověděli si o...

Tento měsíc jsme se zaměřili na jednotlivá roční období, jejich měsíce a zejména pak podzim a jeho charakteristické znaky. Děti se pomocí rozmanitých aktivit, činností a úkolů více orientují v roční časové ose. Dokážou bezpečně pojmenovat jednotlivá roční období, přiřadit k nim jejich měsíce a podzimní měsíce také pojmenovat. Naučily se nové písně...

Září u Robinsonů proběhlo v duchu adaptace, seznamování se s novými kamarády, prostředím a utváření třídních pravidel. Děti se formou různých aktivit seznámily se jmény a značkami svých kamarádů, s uspořádáním třídy, herny a ostatních prostor. Postupně si zvykaly na režim dne a aktivity, které pravidelně budou probíhat. Probíhaly pohybové aktivity,...

S Robinsony jsme si v měsíci květnu povídali o tom, jak se krásně začíná zbarvovat příroda. Rozlišovali jsme a pojmenovávali barvy, které můžeme tento měsíc v rozkvétající přírodě sledovat, pozorovali strukturu květů pomocí lupy. Další téma tohoto měsíce byla rodina a její svátek. Ten jsme oslavili společně s rodinnými příslušníky na třídní...

Duben se nesl ve znamení příprav na Velikonoční svátky. S dětmi jsme si povídali o tradicích spojených s Velikonocemi, tvořili jsme a vyráběli různé dekorace či malovali velikonoční vajíčka. Dále jsme si prohloubili znalosti o zvířecích rodinách a oslavili svátek naší země. V závěru měsíce nás čekal tajemný čarodějný týden, povídání o...

V březnu jsme se s dětmi začali připravovat na příchod jara. Povídali jsme si o znacích jara, o tom, co všechno se děje v probouzející se přírodě. Zopakovali jsme si názvy prvních jarních kytiček, vlastní kytičky jsme si také zasadili, naučili jsme se nové písničky a básničky o jaru. Také jsme si pověděli něco o vniku knih a písma, děti...

Na začátku února jsme si zopakovali některé znalosti a dovednosti, které jsme se už společně naučili. Poznávali jsme barvy a tvary, porovnávali různé veličiny, rozvíjeli jsme pomocí různých her zrakové a sluchové vnímání. Druhá polovina měsíce patřila tématu o těle a zdraví. Aktivity jsme zaměřili na rozvoj povědomí o zdravém životním stylu....

Začátek měsíce ledna patřil povídání o tom, co nám přinesl Ježíšek, jak jsme trávili vánoční svátky a slavili příchod nového roku s rodinou. Na novojičínském náměstí jsme se zúčastnili průvodu třech králů o jejichž postavách a příběhu jsme si dopředu také povídali. V lednu jsme se také věnovali důležitému tématu, kterým byla volba prezidenta....