Dubánci a podzim

"V říjnu je barevně na světě, jak na malířské paletě.

Dubánci velkou radost mají, společně vše poznávají."

V říjnu jsme s dětmi vyrobily Dubánky z žaludů. Přivítali jsme je básničkou Dubánek.
Dětem jsme představili knížku DUBÁNCI ve světě lidí, s kterou budeme pracovat při každém setkání s Dubánky.

Dále jsme se s dětmi naučili básničku : "Dýně" a připravovali se na akci s názvem "Dýňobraní"

"DÝŇOBRANÍ" – Děti měly možnost shlédnout různé druhy dýní, porovnat rozdíly mezi nimi i prozkoumat jejich dužinu pod lupou. Nechybělo ani tradiční dlabání dýně a různé aktivity na rozvoj jemné i hrubé motoriky. Dále rodiče s dětmi donesli výrobky z dýní a hlasovalo se o nejlepší pochoutku z dýně. Navštívili jsme s dětmi Kino Květen a pohádku Zoubková Víla. Poslední týden nás čekalo téma : "Zdravý životní styl", kde jsme s dětmi vyzkoušeli zdravé x nezdravé potraviny. Povídali si, co dělat, abychom byli zdraví? Každý týden nás čekala solná jeskyně a bruslení.

fotky zde: https://www.rajce.idnes.cz/ms-maj/album/rijen-u-pastelek-2023

Květen u Pastelek

Duben u Pastelek

V jarních měsících v mateřské škole pozorujeme změny počasí, probouzející se zvířátka, poznáváme jarní kytky a posloucháme štěbetání ptáků, kteří se již vrací z dalekých krajů. V dubnu také odemkneme naši školní zahradu zlatým klíčem a využijeme ji k pohybovým hrám a činnostem. Poznáváme zvířátka vrtavě - mravence, brouky, pavouky.. Zkoušíme je poznat a zkoumat mikroskopem.


V měsíci dubnu jsme oslavili svátky jara - Velikonoce - namalovali vajíčka, nasadili semínka a společně s rodiči jsme vyráběli velikonoční ozdoby a tvořili velikonoční muffiny. Cestovali jsme po Západní Evropě, kde jsme s dětmi navštívili Velkou Británii, Francii, Belgii a taky Lucembursko. Tento měsíc nás čekal i projektový den na téma : "Pohyb živočichů". 

Na závěr dubna se to u nás, na školní zahradě, doslova hemžilo malými čarodějkami a čaroději, kteří pilně plnili úkoly z čarodějnické stezky, mezi kterými byl např. slalom na koštěti, poznávání předmětů z hmatové krabice, zodpovídání vědomostních otázek, hod míčků do čarodějnického kotlíku, skládání kouzelných puzzlí, průchod strašidelnou pavučinou, chůze po lavičce aj.. 

Soutěže byly proloženy opékáním špekáčků, hrami dětí ve venkovních prostorách areálu školy nebo upalováním čarodějnice. 

Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme za příjemně strávený čas a budeme se těšit na další akce s Vámi. 

fotky zde: https://www.rajce.net/a18476844

Březen u Pastelek

V měsíci březnu jsme cestovali po Skandinávii a s dětmi jsme si povídali o Norsku, Dánsku, Finsku a

Švédsku. Děti si navrhovaly a vyráběly nábytek do domu podle své fantazie. S dětmi jsme se

seznamovali s danými zeměmi, povídali jsme si o zajímavostech dané země a četli pohádky, které

jsou pro tuto zemi typické, jako například švédská pohádka "Pipi dlouhá punčocha". Jelikož je březen

měsícem přicházejícího jara, tak jsme si neopomněli připomenout znaky jara. Povídali jsme si o

počasí, přírodě, zvířátkách a mláďátkách typické tomuto ročnímu období. Děti si na školní zahradě

zasely osení a při vycházce jsme pozorovali změny přírody. V polovině měsíce nás do MŠ navštívila

liška Koko s programem, kde jsme se dozvěděli více ze života zvířat a lišek. Děti pracovaly na

interaktivní tabuli na téma zvířata a jejich mláďata. Jelikož si ve školce rádi hrajeme, tak jsme pro

rodiče uspořádali odpoledne plné her, kde jsme si společně hráli se známými i neznámými hry. Měsíc

březen byl také plný oslav narozenin a svátků, které jsme společně oslavili a tento den si vždy užili.

Koncem měsíce jsme zakončili návštěvou kina Květen, kde na nás čekalo pásmo pohádek. 

https://ms-maj.rajce.idnes.cz/Brezen_u_Pastelek/


ÚNOR U PASTELEK 

Přestože je měsíc únor krátký, tak jsme toho stihli s dětmi opravdu hodně. I nadále jsme objevovali světtentokrát Severní a Jižní Ameriku. V severní Americe jsme si hrály s dětmi na Indiány, stavěly jsmeteeppe,děti se naučily pár indiánských tanečků a slov. Děti vyráběly indiánské čelenky, lapačesnů,mokasíny, tomahawk, totem a v indiánském duchu byl i karneval, který jsme si velmi s dětmi a rodičispolečně užili.

V Jižní Americe děti poznávaly Brazílii - fotbal, karneval, vlajka, papoušci, socha Krista Spasitele tyčícíse nad brazilským městem Rio de Janeiro - socha je jedním ze sedmi divů světa.V tomto měsíci jsme navštívili i Beskydské divadlo na vystoupení : " Myško utíkej, utíkej". Loutkovédivadlo z Ostravy. S dětmi jsme jely autobusem do Štramberku, podívat se do Muzea Šipka, kde bylpřipravený program pro děti - výroba hudebních nástrojů, návštěva jeskyně a prohlídka muzea, výrobky,které si děti vyrobyly si následně mohly vzít domů.

Na konci měsíce jsme byli navštívit pana starostu Nového Jičína, kde děti předaly vyrobený dárek v podobě indiánské čelenky.

FOTOGRAFIE ZDE

Po Vánocích jsme se vrátili s dětmi do školky, kde nás čekalo veliké překvapení dárky pod stromečkem.

V listopadu jsme si povídaly s dětmi, co jsou to dušičky a proč si je přimomínáme. Vyzdobily jsme s

V měsíci říjen jsme s dětmi vycestovaly s glóbusem do Číny a Japonska. V Číně jsme vyráběly s dětmi

V tomto školním roce se s dětmi vydáme na "Cestu kolem světa". Společně procestujeme svět, kde se seznámíme se způsobem života jiných kultur. V měsíci září poznáváme Českou republiku, místo, kde žijeme.

V měsíci květen jsme si s dětmi povídali na téma "Moje rodina", "Můj kamarád". Děti si přichystaly pro maminky malý dárek ke dni matek. Nezapomněli jsme také na "Den rodiny", který jsme společně oslavili malým piknikem na naší zahradě MŠ. Následující týden přijelo za námi divadlo KYKYRYKÝ s pohádkou "Zvířátka na statku", které se dětem velmi...

Měsíc duben jsme začali tématem ,,Čím budu až vyrostu". V rámci těchto dvou týdnů jsme si s dětmi povídali, čím by chtěli být až budou velcí, jako jejich maminky a tatínci. Společně jsme navštívili SOU kadeřník, masér, kde jsme si holčičky nechaly učesat copánky a někteří kluci se nechali ostříhat. U budoucích masérů jsme si nechali udělat masáž...

Březen se nesl ve znamení příchodu jara. Poznávali jsme jarní kvítí, pozorovali, jak se probouzí příroda, sledovali broučky, včelky i motýlky. Tvořili jsme, zpívali a tancovali, užívali si slunečných dnů. S dětmi jsme navštívili Beskydské divadlo v Novém Jičíne a knihovnu, ve které jsme se dozvěděli něco o knížkách. Jak se o knihy starat a co je...