Pastelky

Do nového školního roku jsme pro děti připravili malé dárečky se sladkým překvapením.

Na úvod jsme začali tématem "OD SEMÍNKA K BAREVNÉ ZAHRÁDCE." S dětmi jsme si povídali, jak rostou rostliny na zahrádce od semínka k rostlině. Děti si samy vyzkoušely postup od vyklíčení až po sadbu rostliny. Každé ráno jsme zahájili den jógovým cvičením "Putování za sluníčkem - pozdrav slunci." Tímto cvičením jsme dětem vysvětlili, jak je slunce...

V měsíci dubnu jsme opět po delší době přivítali předškolní děti, na které jsme se těšili. Společně jsme si povídali, jak a kde děti trávily volný čas a zda se do školky těšily.

PTÁČCI V ZIMĚ - cílem tohoto týdne bylo přiblížit tématiku života ptáků v zimě, pozorovat přírodu kolem nás a vést děti k péči o ptactvo v zimě. Naučili jsme se píseň HUBOVAL VRABČÁK NA ZIMU. Děti kreslily ptáky dle předlohy, vyráběly a modelovaly ptáčky. Po celý týden jsme hráli pohybové hry na dané téma. Ptáky jsme společně pozorovali na zahradě...

V tomto povánočním období jsme si s dětmi sdělovali prožitky, co jim hezkého nadělil Ježíšek pod stromečkem. Nezapomněli jsme ani na Ježíška ve třídě, který dětem nadělil krásné dárečky.

V předvánočním čase jsme si s dětmi připomněli vánoční zvyky a tradice. Děti si nastrojily vánoční stromeček, pekly vánoční cukroví, které si následně sami ozdobily. Ve školce nás navštívily ženy v krojích, které nám názorně ukázaly pletení vánočky. Děti zkoušely plést, mazat vajíčkem.

V tomto měsíci se děti seznamovaly s podzimním obdobím, s jeho změnami a podzimními barvami. Děti se učily formou prožitku, kdy jsme sbírali listí a přírodniny v okolí školky a následně jsme z nich tvořili podzimní koláže, podzimní koruny.

Začátek školního roku jsme zahájili pod novým názvem třídy ,, PASTELKY.´´ Do nového školního roku jsme pro děti připravili malé dárečky ve formě pastelky se sladkým překvapením. Cílem tohoto měsíce bylo adaptovat nové děti bez slziček. Pomoct jim se začlenit do kolektivu, zvládnout odloučení od rodičů.