Milí rodiče,

už se pomalu blíží zápis budoucích prvňáčků do škol. Jistě si tam najdou nové kamarády a naučí se spoustu nového spolu s milou paní učitelkou. Aby byly Vaše děti na vstup do první třídy připraveny, připravily jsme pro Vás důležité informace, týkající se oblastí předškolní zralosti a desatero šikovného předškoláka. Jistě si najdete spoustu cenných informací, o kterých si pak můžete popovídat s paní učitelkou na třídě. Rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy týkající se nejen předškolní přípravy.

Tak ať se našim budoucím prvňáčkům jen a jen daří!!!!!



Milí rodiče,

aktuálně dle školního vzdělávacího programu se snažíme zprostředkovávat každodenní vzdělávací nabídku dětem přiměřeně věku tak, aby byla pro děti hravou formou zábavná a zároveň si z ní co nejvíce "užitečného" odnesly. Snažíme se o to, aby si děti prostřednictvím kladných prožitků osvojovaly co nejvíce poznatků, dovedností a zkušeností (tzv. kompetencí), které jsou důležité nejen pro následný vstup do školy, ale hlavně jako pevný základ, pro další vzdělávání, na kterém mohou po celý život dále stavět. Spoustu důležitých "vtisků" získává dítě do 3. let v rodině a pak, do zpravidla 6. let, spolu s rodinným vlivem také v MŠ. Tento předškolní čas je velmi důležitý pro rozvoj celé dětské osobnosti ve všech jeho oblastech a pro budování všeho potřebného, na co je ve školním věku již pak pozdě, protože je třeba navázat na již získané a upevněné kompetence z předškolního období (kompetence komunikativní, k řešení problému, k učení se, kompetence sociální a personální, činnostní a občanské).

Abyste získali i vy vhled a představu o tom, co je s dětmi dobré procvičovat a jaká jsou obecná kritéria školní zralosti v různých oblastech, poskytujeme několik užitečných materiálů, podle kterých můžete s dětmi strávit zábavný čas a zároveň se s nimi učit novým věcem a procvičovat jejich dovednosti. Důležité je, aby děti věděly, že chybovat je naprosto přirozené, že chyba je náš pomocník, díky kterému si přicházíme trpělivě na jiná správná řešení a není třeba se bát drobných neúspěchů. Důležité je vlídné trénování, trpělivost, soustředění se na úkol a konkrétní ocenění - pozitivní zpětná vazba o tom např., že některé podúkony daného úkolu již dítě zvládá velmi dobře a něco je třeba ještě dotrénovat. Tam kde je smích a radost z učení je paměťová stopa výrazně trvalejší a děti se tak učí rychleji. V případě Vašeho zájmu je možné si domluvit odpolední konzultaci s Vašimi třídními učitelkami, které Vám ochotně podají informace o celkovém rozvoji vašeho dítěte, opírající se o portfolio a pravidelnou diagnostiku dítěte.

Hodě příjemných chvil strávených při hrách s dětmi přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Máj.

DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKA:

PLAKÁT CO SE DĚTI UČÍ OD ŽIVOTA:

POJĎME SI POVÍDAT - ÚKOLY RODIČE:

PRACOVNÍ LISTY: