BERUŠKY


První červnový den jsme jeli na výlet do Kroměříže, kde jsme prozkoumali krásnou botanickou zahradu, která je obohacena o mini zoo. Děti mohly vidět volně pohybující pávy, kteří krášlí místní zahradní park. Na oslavu dne dětí byla pro ně nachystaná pohádka ,,Čertův poklad"- která se odehrávala v zámeckých komnatách.

Měsíc květem jme zahájili výletem do Šenova na hřiště, kde jsme zažili spoustu zábavy a legrace. V prvním týdnu jsme si povídali O mamince. Děti popisovaly, jak jejich maminka vypadá, co mají na ní nejraději. Napodobovaly pomoci pantomimy domácí práce. Navlékaly korálky. Nacvičovali jsme s dětmi písničky a básničky a děti si vyrobily dáreček pro...

Měsíc duben byl významný pro předškolní děti. V prvním týdnu jsme s ,,předškoláčky" navštívili základní školu, kde si mohli vyzkoušet první zkušenosti se školou. Ve třídě jsme si pohrávali s geometrickými tvary, hledali písmenka, poznávali první hlásky a taky jsme si zahráli spoustu her. Touto návštěvou školy získaly děti spoustu poznatků co...

A máme tady Březen měsíc začínajícího jara, ale také je označován za měsíc knih. Proto i nás v prvním týdnu provázelo téma,, Kniha je můj kamarád." Pověděli jsme si mnoho zajímavého o knihách, kde se dají koupit, zapůjčit, ale také, jak se o ně starat a zacházet s nimi. Pomoci hádanek se děti dozvěděly, kdo knihy píše a maluje. Ukázali...

Měsíc únor byl plný zábavy. První únorové dny jsme zahájili ve sportovním duchu a to olympijskými hrami. S dětmi jsme si pověděli, jaké zimní sporty znají, co to je vůbec olympiáda. Vysvětlili jsme si jednotlivé barvy olympijských kruhů a ukázali si státy na mapě a glóbusu. Zahráli jsme si spoustu her. Děti využily svou fantazii k vytvoření zimního...

Začátek nového roku jsme zahájili příběhem o Třech králích. Dozvěděli jsme se jejich jména, kam putovali a jaký byl jejich směr a cíl cesty. Čím obdarovali Ježíška a také, které znamení je do Betléma přivedlo. Naučili jsme se tříkrálovou písničku, která nás doprovázela celým týdnem. Zábavnou formou jsme s dětmi prožívali Tříkrálový týden. Vyráběli...

Prosinec je měsíc plný očekávání, dětské radosti a těšení na Ježíška. V prvním týdnu nás navštívily tři bytosti, kterými jsou Mikuláš, čert a anděl. S dětmi jsme jim zazpívali písničky a přednesli básničky, za které jsme byli náležitě obdarováni. Užívali jsme si vánoční atmosféru, zpívali koledy, hravou formou jsme se seznámili se zvyky, které se...

S dětmi jsme si povídali o všech možných barvách, které můžeme vidět v přírodě na podzim.

Říjen je měsíc barevného listí a i pro nás byl cíl, aby naše aktivity byly pestré a barevné. S dětmi jsme prožívali krásu podzimní přírody. Procházky v okolí školky nám umožnili sběr různých podzimních plodů a přírodnin, které děti následně zkoumaly pod lupou. Povídali jsme si o ovoci a zelenině a o podzimních radovánkách, které byly spojené s...

Září u Berušek se neslo v duchu adaptace na nové prostředí a kamarády. Učili jsme se orientovat v novém prostředí, seznamovali jsme se novými kamarády a poznávali školku a její okolí. Společně jsme si vytvářeli pravidla naší třídy, abychom se ve školce cítili dobře a bezpečně.