PLAVČÍCI


V dubnu jsme s dětmi vítali jaro. Děti si vyzkoušely různé výtvarné techniky- učily se pracovat s houbičkou při ťupkání trávy, pracovat se šablonami. Pomáhaly při výzdobě třídy, vyrobily velké květy na zeď.

Na začátku měsíce března navštívily předškolní děti základní školu Komenského, děti si školu prošly, podívaly se na prostory, prostředí a zázemí školy, ve třídách pak plnily úkoly. Ve třídě jsme oslavili narozeniny Emičky a Leontýnky. Do školky k nám přijelo mobilní planetárium. Děti se dozvěděly víc o sluneční soustavě, planetách, oběžné dráze a...

V tomto měsíci jsme s dětmi navštívili masopustní průvod na náměstí. Děti se podívaly, na různá rukodělná řemesla a zatancovaly si s medvědem. Ve školce ochutnaly koláče a klobásky. Přijelo k nám divadélko Mechuláci se svou pohádkou o lesním prostředí a jejich obyvatelstvu, také jsme navštívili kino. S dětmi jsme si povídali o tom, jaká zvířata...

V lednu jsme s dětmi vítali Nový rok 2024 a v prvním týdnu jsme si užili téma Tři králové. Děti si vyráběly zlaté koruny a vydali jsme se na náměstí, kde jsme viděli průvod Tří králů.

Děti si v tomto měsíci užily vánoční a mikulášské tvoření a různé výtvarné aktivity. Vyráběly čerty a Mikuláše, vystřihovaly vánoční kapříky a malovaly vánoční motivy.

V měsíci listopadu se děti seznamovaly s ekosystémem lesa, zvířaty a rostlinami. Upevňovali jsme kladný postoj k přírodě. Pozorovali jsme barvy pozdního podzimu a změny počasí – mlhu, jinovatku, mrholení, déšť a první vločky. Přiblížili jsme dětem přírodu chystající se k zimnímu spánku. Děti poznávaly rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem.

V tomto měsíci jsme si upevnili poznatky o podzimním období s využitím smyslového vnímání a prožitkovém učení. Využili jsme možnosti přímého pozorování podzimní krajiny, sběru plodů podzimu a přírodnin. Děti zapojily všechny smysly k určování ovoce a zeleniny pomocí hmatu, čichu a chuti. Ovoce a zeleninu jsme také využili k tvoření, počítání, hraní...

Během září se děti navzájem seznamovaly, kreslily a malovaly své značky. Hráli jsme sociální poznávací hry - na jména a značky. Oslavovali jsme narozeniny Terezky, Tomáška, Damiánka a Mariánky. Děti se sžívaly s prostředím ve třídě i na zahradě. Také nás navštívil pan kouzelník, ze kterého byly děti nadšené.

Na jaře jsme s dětmi připravovali záhon na zahradě. Děti lopatkami naplňovaly záhon hlínou, potom jsme postupně v průběhu května sadili různé sazenice zeleniny- rajče, cibuli, medvědí česnek. Děti zasévaly hrášek. O záhonek pečují, zalévají.
V květnu nás navštívila paní cvičitelka s pejsky a předvedla nám canisterapii.
V červnu si děti užily výlet do...