PLAVČÍCI


Děti se seznamovaly s pravidly - různými výtvarnými technikami pravidla znázorňovaly, tvořily a malovaly. Hráli jsme seznamovací hry.

V tomto zimním měsíci jsme s dětmi poznávali zvířátka v lese, povídali jsme si o tom, jak přezimují, čím se živí a kde se ukrývají. Děti vyráběly úkryty z kartonu a krabic, krmítka pro ptáky a téma různě výtvarně zpracovávaly.

Celý měsíc prosinec byl v duchu Vánoc. Děti tvořily na téma Mikuláš a čert, zahrály si na čertíky. Užili jsme si společnou mikulášskou nadílku, kdy k nám do školky přišel Mikuláš s andělem a čertem.

V tomto měsíci jsme s dětmi prožívali podzimní dny na téma Čarovný podzim. Vyráběli jsme společného třídního draka v rámci projektu celé školky. Na zahradě MŠ jsme uspořádali drakiádu. Děti si užily také tvoření na téma Kutálí se dýně, malovaly a vyráběly dýně z papíru. Rodiče s dětmi vytvořili krásnou výzdobu naší školky- ozdobené a vyřezané dýně....

Září u Plavčíků proběhlo v duchu adaptace nových dětí v MŠ. Děti se seznámily s novými kamarády, s režim dne, s třídními pravidly a životem v MŠ. Postupně objevily práci v centrech aktivit. Společně zažily radost při hrách, cvičení, zpívání. Jako již každoročně začali naši předškoláci docházet na výuku plavání. V tomto měsíci nás navštívil pan...