PLAVČÍCI


V tomto měsíci jsme si upevnili poznatky o podzimním období s využitím smyslového vnímání a prožitkovém učení. Využili jsme možnosti přímého pozorování podzimní krajiny, sběru plodů podzimu a přírodnin. Děti zapojily všechny smysly k určování ovoce a zeleniny pomocí hmatu, čichu a chuti. Ovoce a zeleninu jsme také využili k tvoření, počítání, hraní...

Během září se děti navzájem seznamovaly, kreslily a malovaly své značky. Hráli jsme sociální poznávací hry - na jména a značky. Oslavovali jsme narozeniny Terezky, Tomáška, Damiánka a Mariánky. Děti se sžívaly s prostředím ve třídě i na zahradě. Také nás navštívil pan kouzelník, ze kterého byly děti nadšené.

Na jaře jsme s dětmi připravovali záhon na zahradě. Děti lopatkami naplňovaly záhon hlínou, potom jsme postupně v průběhu května sadili různé sazenice zeleniny- rajče, cibuli, medvědí česnek. Děti zasévaly hrášek. O záhonek pečují, zalévají.
V květnu nás navštívila paní cvičitelka s pejsky a předvedla nám canisterapii.
V červnu si děti užily výlet do...

Leden nám začal krásným představením, kdy k nám přijeli divadlo Letadlo. Děti si v pohádce i zahrály.
Slavili jsme s dětmi Tři krále. Děti si vyráběly krále z papíru, malovaly betlémskou hvězdu a velice si oblíbily pohybovou hru na tři krále.
Zimní tématika se prolínala lednem i únorem. Děti rozvíjely svou fantazii ve výtvarných hrách- zimní les,...

V listopadu jsme s dětmi probírali téma Zvířata v lese- děti si malovaly medvěda a jeho brloh, vyráběly zvířátka z papíru a roliček. Zpívali jsme písničky a hráli si na zvířátka pohybové hry.

V měsíci říjnu jsme se s dětmi věnovali tématu Podzim. Povídali jsme si o počasí na podzim, děti počasí dramaticky ztvárňovaly. Učily se podzimní básničky. Zpívali jsme u klavíru písničky Podzim, Máme draka na provázku- děti rytmizovaly na hudební nástroje. Vyzkoušely si různé výtvarné aktivity na podzimní téma- obtiskovaly listy, kreslily linie...

Během září se děti navzájem seznamovaly, hráli jsme zejména sociální poznávací hry, hry na jména. Děti poznávaly své značky, kreslily a malovaly je.

Ke konci dubna si mohly děti vyzkoušet, jaké to je nocovat ve školce. Udělali jsme si hostinu, děti prošly odvážnou stezkou plnou světýlek a před spaním se podívali na pohádku.

V těchto jarních měsících jsme si povídali většinou o přicházejícím jaru. Téma jaro se nám promítalo ve všech činnostech, děti malovaly sluníčko, trávu, malé jarní živočichy, kouzlili jsme s barvami.