PLAVČÍCI


V listopadu jsme s dětmi probírali téma Zvířata v lese- děti si malovaly medvěda a jeho brloh, vyráběly zvířátka z papíru a roliček. Zpívali jsme písničky a hráli si na zvířátka pohybové hry.

V měsíci říjnu jsme se s dětmi věnovali tématu Podzim. Povídali jsme si o počasí na podzim, děti počasí dramaticky ztvárňovaly. Učily se podzimní básničky. Zpívali jsme u klavíru písničky Podzim, Máme draka na provázku- děti rytmizovaly na hudební nástroje. Vyzkoušely si různé výtvarné aktivity na podzimní téma- obtiskovaly listy, kreslily linie...

Během září se děti navzájem seznamovaly, hráli jsme zejména sociální poznávací hry, hry na jména. Děti poznávaly své značky, kreslily a malovaly je.

Ke konci dubna si mohly děti vyzkoušet, jaké to je nocovat ve školce. Udělali jsme si hostinu, děti prošly odvážnou stezkou plnou světýlek a před spaním se podívali na pohádku.

V těchto jarních měsících jsme si povídali většinou o přicházejícím jaru. Téma jaro se nám promítalo ve všech činnostech, děti malovaly sluníčko, trávu, malé jarní živočichy, kouzlili jsme s barvami.

V únoru jsme se zaměřili na zimní témata týkající se počasí, oblečení, sporty v zimě a projekt Masopust.

Na začátku ledna jsme si s dětmi přivítali nový rok. Děti rok 2022 znázorňovaly kresbou a koláží.
S dětmi jsme slavili Tři krále. Děti si vyráběly figurky tří králů, malovaly je a hráli jsme si na tříkrálový průvod. Zpívali jsme u klavíru píseň Tři králové. Na zahradě nás Tři králové navštívili.

V tomto měsíci jsme si s dětmi nejprve užili mikulášskou nadílku na školní zahradě. Dále jsme si povídali o Adventu a blížících se Vánocích. O tom, jak se děti těší na Ježíška, co si přejí pod stromeček. Děti se rozpovídaly, jak to u nich doma chodí na Vánoce, jak se připravují. Společně jsme si upekli perníčky, poslouchali jsme koledy a...

Na začátku tohoto měsíce jsme se s dětmi seznámili se svátkem Halloween, tvořili jsme dýně a věci s tímto svátkem související. Povídali jsme si a tvořili jsme na téma "Les a jeho obyvatelé" a "Stromy na podzim". Děti se naučily písničky a básničky, zahráli jsme si pohybové hry. Na sv. Martina čekalo na děti překvapení v podobě koníka Zuzanky....

V měsíci říjnu jsme se s dětmi zaměřili na období podzimu, změny v přírodě. Objevovali jsme "Tajemství proutěného košíku"- s dětmi jsme si povídali o ovoci a zelenině, jak jsou pro nás prospěšné. Ovoce i zeleninu jsme ochutnávali, dělali z nich saláty. Toto téma jsme zpracovali výtvarně, tvořili jsme na koberci, modelovali jsme. Formou...