PROFIL ZADAVATELE

Profil zadavatele je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Zveřejňování veřejných zakázek Města Nový Jičín v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. je řešeno pomocí aplikací EZAK

https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_4.html