ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
na území města Nový Jičín pro školní rok 2021/2022

PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

Ředitelky mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p. o., Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p. o., Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p. o. a ředitel ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín stanoví termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2021/2022 (tj. od 1.9.2021)

od 3. května do 14. května 2021

u níže uvedených mateřských škol:

· Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace

· Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace

· Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace

· Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace (odloučené pracoviště - Mateřská škola Nový Jičín, Dlouhá 56)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit příslušné mateřské škole následujícími způsoby:

1. do datové schránky mateřské školy,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

4. osobním podáním.

Podrobné informace k podání přihlášek k předškolnímu vzdělávání jsou uvedeny na webových stránkách novojičínských mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín.

Upozornění:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, které do 31. srpna 2021 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, které již mateřskou školu navštěvují.


Mgr. Stanislav Kopecký, v. r.

starosta města


POTŘEBNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

1. ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2. EVIDENČNÍ LIST

3. KRITÉRIA PŘIJETÍ

4. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ MŠ K. ČAPKA, VANČUROVA , LOUČKA

5. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ MŠ JUBILEJNÍ

6. SOUHLAS RODIČŮ