ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
na území města Nový Jičín pro školní rok 2024/2025

Ředitelky mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o., Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p.o., Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p.o. a ředitel ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín stanoví termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2024/2025(tj. od 1.9.2024) na

6. května 2024 v době od 8.00 do 16.00 hodin

u níže uvedených mateřských škol a jejich odloučených pracovišť na území města Nový Jičín:

Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace odloučená pracoviště:

  • Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 1
  • Mateřská škola Nový Jičín, Vančurova 36
  • Mateřská škola Nový Jičín-Loučka, Císařská 115

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace odloučená pracoviště:

  • Mateřská škola Nový Jičín, Smetanovy sady 6
  • Mateřská škola Nový Jičín, Jiráskova 10

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace odloučené pracoviště:

  • Mateřská škola Nový Jičín, Komenského 78
  • Mateřská škola Nový Jičín-Žilina, Beskydská 143

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Rodič nebo jiný zákonný zástupce se dostaví s dítětem pouze na odloučené pracoviště:

  • Mateřská škola Nový Jičín, Dlouhá 56.

UPOZORNĚNÍ:
Rodič nebo jiný zákonný zástupce přinese s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodiče nebo jiného zákonného zástupce), potvrzení lékaře o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024, které do 31. srpna 2024 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, které již mateřskou školu navštěvují.

Mgr. Stanislav Kopecký, v. r.
starosta města


MĚSTO NOVÝ JIČÍN

vyhlašuje dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Zápis se bude konat v základních školách, jejichž obvody jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Nový Jičín následovně:


ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 p. o. a odloučené pracoviště ZŠ Dlouhá 56
ulice Anenská, B. Martinů, Bratří Jaroňků, Budovatelů, Dlouhá, Dolní brána, Císařská, Gregorova, Jičínská, Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze, Ke Svinci, Kollárova, Křenová, Lipová, Masarykovo nám., M. Baláše, Mendelova, Mlýnská, Na Drážkách, Na Lani, Palackého, Pod Horama, Pod Žlabcem, Protifaš. bojovníků, R. Melče, Sportovní, Suvorovova, Tolstého, U Grasmanky, U Hráze, U Stadionu, Vančurova, V Kútě, V. Poláka, Wolkerova, Za Humny, Za Korunou, Za Potokem

ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p. o.
ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova, Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Malé náměstí, Masarykovo nám., Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady, Riegrova, Rybníčky, Sokolovská, Suvorovova, Štursova, Úprkova, Zborovská, Žilinská; část obce Nový Jičín - Straník, Žilina

ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p. o.
ulice Brožíkova, Bulharská, Hřbitovní, Jeremenkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Křižíkova, Křížkovského nám., Luční, Lužická, Máchova, Masarykovo nám., Msgr. Šrámka, Nábřežní, Propojovací, Přemyslovců, Slezská, Suvorovova, Svatopluka Čecha, Trlicova, U Jičínky, Valašská, Žižkova

ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p. o.
ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové, B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála Bystřiny, Fibichovo nám., Gen. Hlaďo, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla, Lesní, Lidická, Masarykovo nám., Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká, Vrchlického, Žerotínova, část obce Nový Jičín - Bludovice, Kojetín.


Děti s odloženou povinnou školní docházkou se opětovně dostaví k zápisu k povinné školní docházce.
Rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodiče nebo jiného zákonného zástupce).
Upozorňujeme rodiče a jiné zákonné zástupce, že dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou 6 let věku.
O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mgr. Stanislav Kopecký, v. r.
starosta města


POTŘEBNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

1. ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2. EVIDENČNÍ LIST

3. KRITÉRIA PŘIJETÍ

4. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ MŠ K. ČAPKA, VANČUROVA , LOUČKA

5. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ MŠ JUBILEJNÍ

6. SOUHLAS RODIČŮ