DOKUMENTY A INFORMACE 


OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO  NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY MŠ JUBILEJNÍ PLATNÝ OD 1. 9. 2021:

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ LOUČKA OD 1.9.2021

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA MŠ K. ČAPKA A VANČUROVA  OD 1.9.2021

ORGANIZACE POBYTU VENKU:

INFORMACE PRO RODIČE KE STRAVOVÁNÍ: