NÁMOŘNÍCI


Začátkem června jsme si s dětmi povídali o tom, jaký je život v moři. Pomocí encyklopedií a knížek o zvířátkách jsme se dozvěděli nové věci. S dětmi jsme si vyrobili akvárium s rybičkami, naplnili jsme ho pískem, kamínkama, trávou a dali do něho kreslené ryby. Dále jsme si povídali o tom, proč prší? , vyrobili jsme si spoustu krásných výrobků...

V měsíci květnu jsme si povídali o tom, kdo je našemu srdci nejbližší (RODINĚ). Vedli jsme rozhovory o tom, kdo tvoří rodinu a že každý člen rodiny je důležitý. Pohybově jsme ztvárnili říkanky o rodinných příslušnících a vyrobili dárečky pro maminky. Představili jsme si místo, kde jsme rádi - náš domov. Stavěli jsme konstruktivní stavby z dřevěných...

V měsíci dubnu jsme si povídali o tom, co se děje na statku. Učili jsme se poznávat domácí zvířata
a jejich mláďata. Jak se o ně staráme a čím jsou pro nás důležité. Užili jsme si Barevný Velikonoční týden, kde jsme vyráběli spoustu krásných výrobků a plnili jsme úkoly jako zajíčci. Oslavili jsme svátek "DEN ZEMĚ". Cílem bylo seznámit...

V měsíci březnu jsme s dětmi přivítali Jaro. Seznámili jsme se se znaky jara, květinami i počasím. Zasadili jsme semínka slunečnice a pozorovali, jak klíčí. Udělali jsme si pokusy s květinami, nechali je zbarvit nebo rozkvést. Pracovali jsme v centech aktivit, kde jsme si vyrobili spoustu výrobků. Sledovali jsme, živou přírodu v našem okolí a na...

Být zdravý nás Baví - V měsíci únoru jsme si povídali o zdraví, jak správně máme jíst a dodržovat zdravé životní návyky. Také jsme poznávali naše tělo. Učili jsme se z čeho se skládá, jaké máme orgány a jak naše tělo funguje. Seznámili jsme se s našimi smysly a co vše můžeme vnímat. Rozeznávali jsme očima, hmatem, sluchem. Vyrobili jsme...

Měsíc leden jsme zahájili tak, že jsme si povídali o tom, co o Vánocích děti prožily a co dostaly krásného pod stromečkem. Na nás ve školce taky Ježíšek nezapomněl a nadělil nám dáreček. Na tři krále o dům dále - jsme si povídali o tradicích, vyrobili si královskou korunu a zazpívali si písničku MY TŘI KRÁLOVÉ. V následujících týdnech jsme...

Na začátku prosince nás čekalo téma Těšíme se na Mikuláše. Nakreslili jsme spoustu obrázků, vytvořili si seznam, co dělají hodné a zlobivé děti. A nakonec nám Čert, Mikuláš a Anděl donesl krásnou nadílku. V předvánočním čase jsme si s dětmi připomněli vánoční zvyky a tradice. Vytvářeli jsme přáníčka a dárečky pro rodiče, a přitom si zpívali vánoční...

Tento měsíc jsme začínali s tématem Z pohádky do pohádky. Povídali jsme si o našich nejznámějších pohádkách (O červené Karkulce, O perníkové chaloupce, o Sněhurce a 7 trpaslíků atd..). Vyrobili jsme spoustu krásných výrobků, přečetli pár pohádek a dozvěděli jsme se i něco nového. Na Svatého Martina nás navštívil pán s poníkem Zuzankou. Děti se...

V tomto měsíci se děti seznamovaly s podzimním obdobím, s jeho změnami a podzimními barvami. Děti se učily formou prožitku, kdy jsme si společně vytvořily Podzimníčka a dávali ho do různých přírodnin jako jsou (listy, kameny, kůra, tráva atd.). Připravily jsme pro děti akci s rodiči Pouštení draka, která se moc povedla. Také jsme si povídali o...

Září byl měsíc seznamování. Poznávali jsme nové kamarády, učili jsme se nové značky. Seznamovali jsme se s prostředím školky. Vytvořili jsme společná pravidla, kterými se budeme řídit celý školní rok. Naučili jsme se náš ranní pozdrav. Bavili jsme se o dodržování bezpečnosti na naší školní zahradě. Navštívilo nás divadlo Koloběžka s názvem "Co malí...