NÁMOŘNÍCI


V měsíci dubnu jsme v naší školce prožili mnoho zajímavých chvil a akcí (divadlo, focení, kino, slet čarodějnice a čarodějů).
Začátkem měsíce jsme se věnovali velikonočním přípravám. Společně jsme si vytvořili zaječí ouška, naučili jsme se malovat velikonoční vajíčka a vyráběli jsme dekorace na oslavu Velikonoc. Děti se dozvěděly o zvyklostech,...

Začátkem měsíce března jsme poznávali barvy a tvary. Děti skládaly, třídily, objevovaly. Také jsme přivítali příchod jara. Cílem bylo děti seznámit s probíhajícími změnami v přírodě, přicházejícím jarem, lidovými zvyky a tradicemi jara. Seznámili jsme se s jarními květinami a prací na zahradě. Společně jsme pozorovali probouzející se přírodu....

Měsíc únor jsme začali tématem: Co nám říká teploměr? Povídali jsme si o významu teploměru. K čemu slouží, jak poznáme teplo a naopak zimu. Zaměřili jsme se i na počasí, které máme a naučili jsme se vyjmenovat všechny druhy počasí. Dalším tématem tohoto měsíce bylo: V ordinaci pana doktora Práška. Probudili jsme zájem o péči o své zdraví a učili...

V prosinci jsme si povídali o čertech, udělali jsme si čertovský den a užili si tvoření. Také jsme se šli podívat na město, kde jsme viděli Mikuláše, Čerta a Anděla. Vytvářeli jsme baňky a různé ozdoby na náš stromeček, abychom si ho mohli ozdobit. Také jsme si povídali o hračkách, jejich významu a využití. Děti povídaly o svých oblíbených...

V měsíci říjnu jsme si povídali o znacích podzimu. S čím je podzim spjatý. Děti nám vymyslely spoustu zajímavých témat. Povídali jsme se o polích - co sklízíme na poli, jak se staráme o úrodu, jaké stroje můžeme vidět na polích. Nezapomněli jsme ani na dýně - děti nám donesly spoustu krásných dýní, jak okrasných, tak jedlých. Některé dýně byly...

V měsíci září jsme se společně seznámili s novými kamarády, prostředím mateřské školky, hračkami, denním režim a školní zahradou. Poznávali jsme své jméno, značku, jména kamarádů
a paní učitelek. Vytvořili jsme si společná pravidla soužití ve třídě Námořníků. Rozvíjeli jsme sebeobsluhu, hygienické a zdravotně preventivní návyky. Naučili jsme se...

Začátkem června jsme si s dětmi povídali o tom, jaký je život v moři. Pomocí encyklopedií a knížek o zvířátkách jsme se dozvěděli nové věci. S dětmi jsme si vyrobili akvárium s rybičkami, naplnili jsme ho pískem, kamínkama, trávou a dali do něho kreslené ryby. Dále jsme si povídali o tom, proč prší? , vyrobili jsme si spoustu krásných výrobků...

V měsíci květnu jsme si povídali o tom, kdo je našemu srdci nejbližší (RODINĚ). Vedli jsme rozhovory o tom, kdo tvoří rodinu a že každý člen rodiny je důležitý. Pohybově jsme ztvárnili říkanky o rodinných příslušnících a vyrobili dárečky pro maminky. Představili jsme si místo, kde jsme rádi - náš domov. Stavěli jsme konstruktivní stavby z dřevěných...

V měsíci dubnu jsme si povídali o tom, co se děje na statku. Učili jsme se poznávat domácí zvířata
a jejich mláďata. Jak se o ně staráme a čím jsou pro nás důležité. Užili jsme si Barevný Velikonoční týden, kde jsme vyráběli spoustu krásných výrobků a plnili jsme úkoly jako zajíčci. Oslavili jsme svátek "DEN ZEMĚ". Cílem bylo seznámit...

V měsíci březnu jsme s dětmi přivítali Jaro. Seznámili jsme se se znaky jara, květinami i počasím. Zasadili jsme semínka slunečnice a pozorovali, jak klíčí. Udělali jsme si pokusy s květinami, nechali je zbarvit nebo rozkvést. Pracovali jsme v centech aktivit, kde jsme si vyrobili spoustu výrobků. Sledovali jsme, živou přírodu v našem okolí a na...