SLUNÍČKA

První týden v červnu jsme si naplno užili. Byl plný zábavy a zážitků. Jeli jsme na školní výlet do Kroměříže, kde jsme si prošli krásné zámecké zahrady, pozorovali pávy a jiná zvířátka a pak shlédli na zámku pohádku "Čertův poklad". Den po výletě za námi do školky přijelo sférické kino. Velká nafukovací kopule, kde jsme shlédli krásnou pohádku z...

První květnový týden jsme pilně nacvičovali básničky a písničky na Den matek. Povídali jsme si o našich maminkách, jak se jmenují, vypadají a co mají rádi. Maminky jsme si namalovali a ke svátku jim vyrobili dáreček. Proběhlo třídní focení. Ve čtvrtek jsme navštívili Beskydské divadlo, kde jsme se podívali na pohádku "Vodník Česílko". Představení...

V prvním týdnu jsme si vysvětlili, co to řemeslo je, a jaký je rozdíl mezi řemeslem a povoláním. Některá řemesla jsme si popsali, na jiné jsme si zahráli, anebo si o nich zazpívali písničky. Zahráli jsme si hry na procvičování pozornosti a naší paměti- "Míchám, míchám těsto..." - "Co zmizelo pod šátkem, co přibylo? "Z papíru jsme si vyrobili...

V prvním týdnu po vánočních prázdninách jsme si povídali o Třech králích. Naučili jsme se o nich píseň, poslechli jsme si příběh, ve kterém jsme se dozvěděli, kdo Tři králové byli, jak se jmenovali, kam a proč šli, ale taky co s sebou nesli. Zahráli jsme si pohybovou hru na krále, z kostek jsme stavěli dalekou cestu do Betléma...

A máme tady prosinec, měsíc čekání a těšení se na Ježíška. Ještě před vánočním nadělováním nás ve školce navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Společně jsme si na zahradě zazpívali, přednesli básničky a Mikuláš nás obdaroval dobrotami. Ve třídě jsme si Mikuláše i čerty počítali, malovali, vyráběli z barevných papírů, lepili papírové řetězy....

Během měsíce listopadu, jsme se naučili, zažili a vyzkoušeli spoustu nových věcí a zážitků. Povídali jsme si o počasí, o tom, jak vzniká vítr, co je to průvan, a i na vlastní kůži jej viděli a cítili. Brrr.

V měsíci říjnu nás potěšila návštěva skřítka Podzimníčka, se kterým jsme si povídali o podzimu, jeho barvách a proměnách. Už také víme, proč a jak se střídá roční období v přírodě. S rodiči jsme si společně prošli podzimní dračí stezku a na kopci se s větrem v zádech honili s našimi papírovými draky v oblacích. Chodili jsme na procházky...