SLUNÍČKA

V prvním týdnu jsme si vysvětlili, co to řemeslo je, a jaký je rozdíl mezi řemeslem a povoláním. Některá řemesla jsme si popsali, na jiné jsme si zahráli, anebo si o nich zazpívali písničky. Zahráli jsme si hry na procvičování pozornosti a naší paměti- "Míchám, míchám těsto..." - "Co zmizelo pod šátkem, co přibylo? "Z papíru jsme si vyrobili...

V prvním týdnu po vánočních prázdninách jsme si povídali o Třech králích. Naučili jsme se o nich píseň, poslechli jsme si příběh, ve kterém jsme se dozvěděli, kdo Tři králové byli, jak se jmenovali, kam a proč šli, ale taky co s sebou nesli. Zahráli jsme si pohybovou hru na krále, z kostek jsme stavěli dalekou cestu do Betléma...

A máme tady prosinec, měsíc čekání a těšení se na Ježíška. Ještě před vánočním nadělováním nás ve školce navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Společně jsme si na zahradě zazpívali, přednesli básničky a Mikuláš nás obdaroval dobrotami. Ve třídě jsme si Mikuláše i čerty počítali, malovali, vyráběli z barevných papírů, lepili papírové řetězy....

Během měsíce listopadu, jsme se naučili, zažili a vyzkoušeli spoustu nových věcí a zážitků. Povídali jsme si o počasí, o tom, jak vzniká vítr, co je to průvan, a i na vlastní kůži jej viděli a cítili. Brrr.

V měsíci říjnu nás potěšila návštěva skřítka Podzimníčka, se kterým jsme si povídali o podzimu, jeho barvách a proměnách. Už také víme, proč a jak se střídá roční období v přírodě. S rodiči jsme si společně prošli podzimní dračí stezku a na kopci se s větrem v zádech honili s našimi papírovými draky v oblacích. Chodili jsme na procházky...

Začátkem září jsme se zase všichni sešli po prázdninách v naší sluníčkové třídě. To bylo smíchu a radosti ze setkání. Než jsme si stihli všichni povyprávět zážitky z prázdnin, týden byl pryč. Přivítali jsme mezi sebou nové kamarády, ukázali jim mateřskou školu, zahradu i naši veselou třídu se všemi centry a hračkami. Společně jsme si opakovali i...

A je tady červen, poslední měsíc v tomto školním roce. Už víme, kde a jak žijí děti na celém světě, i to, jak slaví svůj svátek. Ten jsme si také oslavili i my na Bílé a věřte, že jsme si ho pořádně užili. V dalších týdnech jsme si hráli na indiány a pěkně po indiánsku se rozloučili s předškoláky. Povídali...