SLUNÍČKA

A je tady červen, poslední měsíc v tomto školním roce. Už víme, kde a jak žijí děti na celém světě, i to, jak slaví svůj svátek. Ten jsme si také oslavili i my na Bílé a věřte, že jsme si ho pořádně užili. V dalších týdnech jsme si hráli na indiány a pěkně po indiánsku se rozloučili s předškoláky. Povídali...

V měsíci květnu jsme si povídali o našich maminkách. Vyráběli jsme k jejich svátku dárečky a nakreslili jsme si jejich portréty.

Přišlo jaro se sluníčkem....Děti poznávaly hlavní znaky jara nejenom na papíře, ale i v přírodě. První jarní květiny děti lepily, vystřihovaly, nalepovaly a výsledkem všeho byla krásně rozkvetlá louka jarních květů, která nám zkrášlila šatnu. Na malou chvíli se také děti proměnily v malé zahradníky a přesadily rýmovník - naši třídní bylinku....

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, jsme byli nuceni naši mateřskou školu uzavřít. I tak nás velmi těší, že jste se mnozí z Vás aktivně zapojili do on-line výuky a posílali nám fotografie výtvorů a úspěchu dětí. Velmi si toho vážíme a společně se budeme těšit na chvíli, kdy budeme zase všichni spolu a ztracený čas si vynahradíme.

Leden nám velmi rychle uběhl a nastal mrazivý únor. My jsme ovšem nelenili a vrhli jsme se do zajímavých činností.

Leden u sluníček byl velmi pestrý. Děti přišly plné elánu do školky, kde na ně čekaly vánoční dárky. Ta radost z dalšího rozbalování dárků byla velká, přece jenom, komu se poštěstí rozbalovat vánoční dárky vícekrát!

Tento měsíc probíhal u Sluníček v duchu adventu a nácviku vánočního pásma pro rodiče. Přišel k nám Mikuláš s čertem, strojili jsme stromeček, pekli cukroví, dokonce jsme vpluli do tajů pečení vánočky. Adventní čas jsme si zpříjemnili poslechem koled, pouštěním lodiček, rozkrojením jablíčka a házení střevícem (papučí). Každý den nám paní učitelky...

Vzhledem k epidemiologické situaci, byl provoz v naší třídě značně omezen.
Děkujeme rodičům, za veliké pochopení při vzniklé situaci, velmi si toho vážíme.

Podzimní čas nás inspiroval k objevování tajemství lesa. Společně s dětmi jsme si prohlédli přírodniny, které jsme si sami v lese nasbírali a přinesli do školky - šišky, větve, jehličí, mech, kaštany, šípky, kůru stromů, houby, bukvice a mnoho dalších. Zkoušeli jsme měkkost a hebkost mechu, udělali jsme si pokus jeho potřeby vody a vlhkosti. Na...

Největší událostí zářijového měsíce byl příchod nových kamarádů a paní učitelky Moniky. První cesta vedla po kouzelné stezce lemované beruškami, které dětem vytvořily úsměv na tváři a spolehlivě tak oddálily slzičky smutku. Společně jsme si představili a doplnili pravidla třídy, které se snažíme dodržovat, aby nám bylo spolu prima.