BARVIČKY


Hned poté, co na začátku května proběhl den plný zábavy, překvapení a tance k velkému uvítání dětí, které z důvodu pandemie nemohly do MŠ docházet, jsme oslavovali i den matek. Děti připravily srdíčková přání a s básničkou ho předaly maminkám.

V únoru jsme s dětmi zkoumali barvy. Děti barvy různě míchaly a učily se, jak vznikají jejich odstíny. Děti se také připravovaly na maškarní karneval, který se z důvodu uzavření mateřských škol nemohl uskutečnit. Ve volných chvílích, při pobytech venku, si děti užívaly sněhu a zimních radovánek.

Nový rok jsme zahájili tradicí Tří králů. Společně jsme zjišťovali, kdo to byli tři králové, koho a kam šli navštívit. Děti naslouchaly příběhu, tvořily koruny, zahrály si různé hry a nakonec celou "tříkrálovskou" tradici ukončila návštěva kamarádů z vedlejší třídy Pastelek, kteří nám přišli zazpívat tradiční píseň "My tři králové".

Celý tento měsíc jsme s dětmi pozorovali měnící se přírodu (děti pojmenují nebo ukážou na podzimní barvy) dozvěděly se proč padá listí a do jakých barev se stromy zabarvují, jaké plody nám na podzim dozrávají a co z nich můžeme vyrobit. Sledovaly přírodu v přírodě a k tomu využívaly lupy (pozorování sítě žilek v listech, barvy na jablkách, co...

Září byl měsíc seznamování. Poznávali jsme nové kamarády, učili se nové značky, seznamovali jsme se s celou školkou. Vytvořili jsme společně pravidla, které budeme dodržovat v průběhu celého školního roku. Naučili jsme se uvítací básničku, zacvičili si, chodili na procházky. Vyrobili jsme si velké papírové kaňky, které jsme pak sypali barevnými...