BARVIČKY


V rámci oslav svátku maminek, jsme pro naše maminky uspořádali malou kavárnu, kde jsme je pohostili upečenými dobrotami, přednesli jsme jim krátkou básničku jim věnovanou a společně jsme si užili příjemné odpoledne.

Měsíc duben byl nabitý akcemi. V kině Květen byl pro děti připraven výchovně vzdělávací program pod názvem "Čarovná pastelka". Dále jsme byli pozváni na ZŠ Komenského, abychom si s dětmi ze školy zasportovali a zahráli volejbal. Dvakrát v tomto měsíci jsme zavítali do Beskydského divadla. Poprvé šlo o pohádku "Kolíbá se velryba", podruhé o...

První březnový týden se předškoláci zúčastnili akce na ZŠ Komenského 68 nazvané "Dny předškoláků". Zábavné odpoledne plné zajímavých her a činností. Děti se seznámily i s 3D tiskem. Další týden se byly podívat do výuky v 1. třídě na ZŠ Jubilejní, kde jim děti ukázaly, jak to vypadá v hodině matematiky a českého jazyka.

Začátkem měsíce jsme navštívili Beskydské divadlo, kde děti shlédly pohádku "Vodník Česílko". Dle reakcí dětí se jim pohádka líbila, se zaujetím ji sledovaly. S předškoláky jsme zavítali do Žerotínského zámku, kde byl pro ně připraven program pod názvem "Masopust už nastal". Děti se seznámily s tradicemi a zvyky v tomto období a vyrobily si...

Začátkem ledna jsme si s dětmi připomněli tradici svátku Tří králů. Jako každý rok i letos se konal na Masarykově náměstí tříkrálový průvod, na který jsme se všichni těšili.

Na začátku prosince jsme se již s dětmi začali pomalu připravovat na blížící se Vánoce. Nazdobili jsme si stromeček nejen ve školce, ale i na náměstí. Jako každý rok i letos na nás nezapomněla mikulášská družina a Mikuláš se svými pomocníky se přišel do školky na děti podívat a přinesl každému sladkou odměnu. Největší akcí tohoto měsíce byl Vánoční...

V listopadu k nám do školky zavítalo mnoho návštěv. Přijelo divadlo Koloběžka s kuchařskou pohádkou. Měli jsme zde zajímavý ekologický program, kdy se děti hravou a zábavnou formou seznámily se 4 ročními obdobími. Na oslavu svátku svatého Martina, jeden z rodičů zařídil projížďku na konících na školní zahradě a děti napekly svatomartinské rohlíčky....

V měsíc říjnu jsme si s dětmi povídali o změnách v přírodě na podzim. Děti si hrály a pracovaly s přírodninami, pozorovaly je lupou, pozorovaly je pod mikroskopem. Tvořily z kaštanů a žaludů. Děti malovaly, zpívaly, tančily- měsíc říjen si náležitě užily 😉.

HURÁ, začínají prázdniny. Poslední měsíc jsme si užívali prvního sluníčka a všechny aktivity jsme se snažili přesunout ven.