BARVIČKY


Kam jsme cestovali v prosinci? Proletěli jsme se na Antarktidu, poznávali jsme také Arktidu a Grónsko.

22.12.2022

V listopadu jsme cestovali po Austrálii a Novém Zélandu. Společně jsme poznávali vlajky, města, přírodu (faunu a flóru), zajímavosti, zvyky a tradice. Obdivovali jsme krásnou přírodu na Novém Zélandu a společně jsme přemýšleli, proč tomu tak je a jak bychom měli chránit přírodu u nás v Evropě.

Celé září jsme se připravovali a chystali, a hlavně těšili na cestu kolem světa a konečně jsme v říjnu mohli vyrazit. Takže jsme si nachystali naše pasy a hurá za dobrodružstvím. Našim cílem byla Asie. Jako první jsme přistáli v Indii. Ochutnali jsme místní koření, Povídali jsme si o zvířatech, která zde žijí. Společně jsme si vytvořili páva...

Nový školní rok 2022 - 2023 budeme cestovat. Podíváme se do všech koutů naší krásné Země. Ale ještě než v říjnu společně vycestujeme, všichni jsme se navzájem celé září poznávali, povídali si o pravidlech ve třídě i na zahradě. Nové děti si zvykaly na nové prostředí plné kamarádů, zvykaly si na svou značku, postýlku i společné hračky a hry.

V květnu jsme si zjistili, "CO VŠECHNO MÁME RÁDI". Zjistili jsme, co je rodina a kdo všechno do ní patří. Sportovali jsme, tvořili, zpívali a muzicírovali, hráli divadlo a malovali, protože tohle všechno nás baví. Vyrobili jsme kamarádům náramky přátelství a vyměňovali jsme si je. Učili jsme se hledat a rozpoznat vlastní stín, nakreslit sebe a...

V dubnu jsme si hráli na různé profese, diskutovali jsme o tom, jak a proč pracují dospělí a co ke své práci potřebují. Navštívili jsme policejní stanici, kadeřnictví a do mateřské školy nás byli navštívit hasiči. Děti se dozvěděly, co znamená řemeslo a mohly si zahrát na hrnčíře, pekaře i na kachláře.

V měsíci březnu jsme se věnovali knížkám, jarním rostlinám a zvířatům. Děti vědí, kdo knihy píše, kdo je ilustrátor, učily se, jak s knihami zacházet a jak se knihy vyrábí. S dětmi jsme navštívili knihovnu a také knihkupectví, ve kterém jsme si mohli, díky jedněm našim hodným rodičům 😊, nějaké knížky zakoupit.