BARVIČKY


Začátkem ledna jsme si s dětmi připomněli tradici svátku Tří králů. Jako každý rok i letos se konal na Masarykově náměstí tříkrálový průvod, na který jsme se všichni těšili.

Na začátku prosince jsme se již s dětmi začali pomalu připravovat na blížící se Vánoce. Nazdobili jsme si stromeček nejen ve školce, ale i na náměstí. Jako každý rok i letos na nás nezapomněla mikulášská družina a Mikuláš se svými pomocníky se přišel do školky na děti podívat a přinesl každému sladkou odměnu. Největší akcí tohoto měsíce byl Vánoční...

V listopadu k nám do školky zavítalo mnoho návštěv. Přijelo divadlo Koloběžka s kuchařskou pohádkou. Měli jsme zde zajímavý ekologický program, kdy se děti hravou a zábavnou formou seznámily se 4 ročními obdobími. Na oslavu svátku svatého Martina, jeden z rodičů zařídil projížďku na konících na školní zahradě a děti napekly svatomartinské rohlíčky....

V měsíc říjnu jsme si s dětmi povídali o změnách v přírodě na podzim. Děti si hrály a pracovaly s přírodninami, pozorovaly je lupou, pozorovaly je pod mikroskopem. Tvořily z kaštanů a žaludů. Děti malovaly, zpívaly, tančily- měsíc říjen si náležitě užily 😉.

HURÁ, začínají prázdniny. Poslední měsíc jsme si užívali prvního sluníčka a všechny aktivity jsme se snažili přesunout ven.

V květnu jsme cestovali po jižní Evropě a s dětmi jsme "navštívili" Portugalsko, Španělsko, Itálii i Řecko.

V dubnu jsme cestovali po Západní Evropě, navštívili jsme Velkou Británii, Francii, Belgii a Lucembursko. Průběžně vznikala úžasná díla a všichni jsme si toto cestování velmi užili.

V březnu děti cestovaly po severní Evropě a tentokrát navštívily Skandinávské země, tedy oblast, která má podobnou kulturu, historii i politiku a zahrnuje více zemí, než by dle čistě geografické definice měla.

Také v únoru jsme s dětmi pokračovali objevovat svět. Tentokrát jsme doletěli do Severní Ameriky za indiány a poznávali jsme jejich život. Děti se naučily mnoho nových výrazů: bizon, oštěp, mokasíny, tomahawk, týpí, vigvam, lapač snů, totem … a další. Děti vyráběly lapač snů, čelenky, vymýšlely svá indiánská jména, naučily se indiánský taneček a...