PROJEKTY


25.7.2023

21.9.2021


Projekt podpora vzdělávání mimořádně nadaných dětí (MiND)

Naše mateřská škola se prvním rokem zapojila do programu komplexní péče a systematické podpory MiND - mimořádně intelektově nadaných dětí. Tento ucelený program systematického přístupu Qiido pomáhá učitelům a rodičům poznat, pochopit a uspokojit specifické potřeby těchto dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti, aby byly v životě spokojené a úspěšné.

Naší snahou bude maximálně podpořit spolupráci mezi rodiči a učiteli, abychom našli společnou cestu k uplatnění tohoto specifického programu přímo na konkrétní děti. 


9.4.2021

Hezký den,
náš pracovní festival Za kariérOU (12.-14.4.), již brzy vypukne a my bychom Vás tímto rádi poprosili o sdílení této velkolepé události také na Vašich sociálních sítích.

Podle toho, o jakou jde soc. síť, si můžete zvolit, co budete sdílet:

Na FB - událost https://www.facebook.com/events/728415721175512 / a 

video https://www.facebook.com/ostravska.univerzita/posts/10159147283284568.

Na Twitteru článek: https://alive.osu.cz/nejdriv-prace-a-potom-zabava-co-takhle-to-spojit

 Nejdřív práce a potom zábava? Co takhle to spojit?

alive.osu.cz

Rezervujte si v kalendáři datum  12.-14. dubna a staňte se součástí 3denního pulzujícího festivalu Za kariérOU, který pro studenty a absolventy Ostravské...

Na LinkedInu článek https://alive.osu.cz/ nejdriv-prace-a-potom-zabava-co-takhle-to-spojit/ a odkaz na video: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li: activity:6780108032417267712

Text k příspěvku necháme na Vás, kde můžete vypíchnout na co se konkrétně na veletrhu můžou těšit návštěvníci a jak moc se těšíte na kariérní festival online. 😊

Mnoho štěstí na veletrhu a šťastnou ruku při výběru nových kolegů

S přáním pěkných jarních dní

Michaela Macková 

Centrum marketingu a komunikace 

Ostravská univerzita

Naše mateřská škola má za cíl vést děti k ochraně životního prostředí a proto se snažíme integrovat do běžných vzdělávacích činností spoustu aktivit a činností podporující vztah k živé i neživé přírodě a k uvědomění si nutnosti ochrany životního prostředí pro další generace.

"Poznejme se!"

21.10.2017

Závěrečná aktivita projektu CZ.11.4.120/0.0./16_013/0001125 "Poznejme se!" se konala za hranicemi naší republiky, kam se vydali rodiče a děti, společně s některými pedagogy z mateřské školy Máj, Nový Jičín. Oslavili tím i netradičně Den dětí. Jejich cesta směřovala k nevelkému městečku Brzeźnica v Polsku. Jako dárky se vezly také barevné lampiony...

Dne 12. 10. 2018 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.18_063/0010453-01. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 24. 08. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14 m odst. 1písm....