PODĚKOVÁNÍ RODIČŮMNový Jičín 2.2. 2021

PODĚKOVÁNÍ společnosti WEBNODE - Kateřině K. (CZ)

 Dobrý den, 

dovolte abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši ochotu a vstřícnost. Díky novým stránkám máme o mnoho větší sledovanost, díky které jsme nečekaně překračovali daný limit našeho balíčku. Oceňujeme nabídku bezplatného navýšení mini balíčku za standart a poskytnutí 50% slevy při dalším prodloužení služeb, za kterou děkujeme. Velmi si vážíme Vašich služeb a spolupráce. 

 S přáním pěkných dnů 

 Mgr. Jana Vrbová

ředitelka MŠ Máj Nový Jičín

K. Čapka 6, příspěvková organizace 9.11.2020 MŠ K. ČAPKA

PODĚKOVÁNÍ PANÍ HERMANNOVÉ ZA TVORBU WEBOVÝCH STRÁNEK

Velmi děkujeme paní Dominice Hermannové, mamince z MŠ Jubilejní, která nám ochotně nabídla spolupráci a zdarma vytvořila naše nové webové stránky.

Děkujeme za ochotu, vstřícnost i zaučení, jak stránky obsluhovat a těšíme se na další spolupráci.


9.11.2020 MS K.ČAPKA

PODĚKOVÁNÍ PANU BAROŠOVI ZA MALOVÁNÍ

Děkujeme panu Barošovi za ochotnou pomoc při malování, natírání a při provádění údržbářských prací ve třídě Motýlků a Koťátek na MŠ K. Čapka, za což mu velmi děkují děti i paní učitelky! PODĚKOVÁNÍ OD RODIČŮ

13.7.2021 MŠ K. ČAPKA

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali jménem svým i svého syna Boriska za roky strávené ve vaší školce. Již teď víme, že na školku bude s radostí vzpomínat. Přejeme vám, ať jste jako školka stále tak příjemná, hravá, nápaditá a povzbudivá ve všech činnostech, které děti potřebují na svém startu. Pozdravujte od nás nejen paní učitelky, ale také výborné kuchařky, které Borisek doma neustále chválil.


Milá paní ředitelko,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali jménem svým i svého syna Boriska za roky strávené ve vaší školce. Již teď víme, že na školku bude s radostí vzpomínat.

Moc se nám líbily veškeré sportovní aktivity, které paní učitelky organizovaly nad rámec běžných aktivit. Také musíme zmínit a vyzdvihnout Indiánský den, který byl zakončen představením předškoláků a následným nocováním ve školce. Někdo to může brát jako samozřejmost anebo hledat různé chyby, my v tom však vidíme kus skvěle odvedené práce. Nejen, že si tento den naše děti maximálně užily, ale věřím, že budou mít stále na co vzpomínat nejen ony, ale také my, rodičové. Bylo to úžasné odpoledne, děkujeme.

Přejeme vám, ať jste jako školka stále tak příjemná, hravá, nápaditá a povzbudivá ve všech činnostech, které děti potřebují na svém startu. Pozdravujte od nás nejen paní učitelky, ale také výborné kuchařky, které Borisek doma neustále chválil.

S vděčností a velkým díky, rodiče Boriska Pítra, třída Berušek


18.12.2020 MŠ JUBILEJNÍ

Vážené paní učitelky nejen z oddělení Pastelek a milé Alenky,
dovolte mi, popřát Vám krásné vánoční svátky plné klidu, pohody a rozjímání u vánočního stromečku s rodinou. Děkuji Vám za krásný rok 2020, kdy jste dětem připravily spoustu krásných aktivit a akcí, které však byly značně omezeny situací v zemi, a my rodiče jsme se nemohli účastnit. Pokud si někdy myslíte, že práce učitelek a asistentek není dostatečně oceněna, ráda bych vám touto zprávou poděkovala za vaši laskavost, inspiraci, podporu a skvělý přístup k dětem i nám rodičům. 

Krásné, šťastné a veselé vánoce a zdravý nový rok
P.F. 2021 - Prostě Famózní rok 2021
J.Č.
10.11.2020 MŠ LOUČKA

Vážená paní ředitelko,
chtěli bychom touto cestou moc poděkovat skvělé paní vedoucí Janě Palacké za to, že jsme díky ní mohli integrovat naše dvojčátka Tomáška a Vojtíška v mateřské školce v Loučce. Kluci se narodili s Downovým syndromem, ale paní vedoucí se této diagnózy nezalekla a umožnila nám jejich začlenění do kolektivu dětí bez handikepu. Za to jsme ji nesmírně vděčni. Vzhledem k tomu, že se Vojtík s Tomíkem učí především nápodobou, je pro nás velmi důležité, aby navštěvovali běžnou MŠ. Velké poděkování samozřejmě patří i všem ostatním zaměstnancům MŠ Loučka, druhé paní učitelce Evě Vošlajerové i úžasné paní asistentce Renátě Matýskové. Myslím si, že zde integrace již druhým rokem skvěle funguje. Tomášek s Vojtíškem chodí do školky rádi a s úsměvem, což nám potvrzují i fotky na webu školky. Vaší práce si moc vážíme.

S pozdravem, rodiče Soňa a Lukáš Tvrdoňovi 10.7.2020 MŠ VANČUROVA
chtěla bych tímto poděkovat všem p. učitelkám a p. asistentovi od Námořníků v MŠ Vančurova za nadstandartní péči syna Jiřího.. Když syn v září nastoupil do školky, tak téměř nemluvil a díky trpělivosti a profesionalitě všech p. učitelek dělá každý den velké pokroky. Tímto ještě jednou děkuji. S pozdravem maminka od malého námořníka

8.7.2020 MŠ VANČUROVA

Moc vám dekujeme za krásné roky strávené ve školce, Mireček udělal velké pokroky a za to děkujeme vám. Mireček nastupuje v září do školy na Dlouhou speciální. Tak vám chceme vám všem moc poděkovat a určitě se přijdeme za vámi podívat do školky


2.7.2020 MŠ JUBILEJNÍ

Vážená paní ředitelko,

velice ráda, bych vyjádřila obrovské díky za skvělý přístup p. učitelek v oddělení motýlků v MŠ Jubilejní.. V prvé řadě jim mnohokrát děkuji za vstřícnost a vždy velice milou komunikaci, při domlouvání se s námi rodiči a také za jejich profesionální přístup, ochotu, možnost jakékoliv konzultace, otevřenost a velmi příjemné jednání. Chci zároveň moc poděkovat za upřímný zájem naslouchat dětem a velice aktivní přístup při veškeré organizaci, práci s nimi a za připravenost i schopnost podnikat aktivity vždy společně s dětmi, sdílet s nimi a být pro ně při řadě aktivit partnerem, nebo přímo spoluhráčem. Vím, že děti si ve školce mají nejen hrát, ale také naučit, i pochopit a umět použít, proto jim předávají denně něco nového, naučného, zábavného a krásného, co si uchovají v paměti, pro nástup do základních škol i budoucí život.. Asi jako každého rodiče, mě těšilo, když jsem viděla, že dcerka chodila do školky vždy ráda. Z pohledu rodiče si velmi cením vysokého pracovního nasazení celého kolektivu MŠ Máj, v takto těžkých podmínkách, které byly. Díky vám všem, jsme období pandemie skvěle zvládly.

přeji Vám i celému Vašemu týmu krásné, pohodové a slunečné letní dny, plné relaxace a odpočinku. A těšíme se na další školní rok, plný aktivit a radosti.

S pozdravem

Jana Černochová

maminka Dianky Kozákové z nejlepšího oddělení Motýlků, pod vedení prima p. učitelek Haničky a Peťky


02.7.2020 MŠ K. ČAPKA

Milé paní učitelky,

přemýšlela jsem, jak vůbec začít, a tak tedy začnu od milé paní ředitelky, která se snaží vyjít vstříc jak rodičům, tak školce a na prvním místě dětem, je ochotná a vše řeší profesionálně, přes zástupkyni paní učitelku Jitřenku, která byla zároveň paní učitelkou mému synovi, dále pak všechny paní učitelky, kde vyzdvihnu paní učitelku Pavlu, která byla také u mého syna, tetu Romanku, která se moc hezky starala o naše dětičky a udržovala vše v čistotě a má vždy úsměv na tváři, až po paní kuchařky, které nevím co dávají do jídel za přísady, že syn snad vždy vše snědl, ještě si chodil přidat a doma mi povídal, že ve školce mají nejlepší jídla (doma zelí a špenát nejí , a všechny další zaměstnance školky, kteří mají podíl na jejím chodu.

Bohužel nastal čas, kdy nám začíná nová etapa našeho života a náš malý Vojtíšek se stane školákem. Věřím, že na školku budeme dlooouho vzpomínat, lépe jsme si totiž vybrat nemohli.

Chtěla bych Všem moc poděkovat, za ochotu, vstřícnost a trpělivost, za to, že paní učitelky Květinek přijaly našeho Vojtíška, jako vlastního. Paní učitelka Pavla a Jitřenka jsou skvělé, milé, ochotné, bezkonfliktní a určitě na správném místě.

Děkujeme za spoustu zážitků, výletů různých akcí jak rodiči tak bez. Obdivuji Vaši vytrvalost stále vymýšlet nové aktivity a předávat dál své nápady. Ta radost dětí, jejich rozzářená očička je pak to nejvíc a ony Vám to co pro ně děláte tímto vrací zpět.

Koukala jsem na fotky z poslední akce Výlet na Bílou spojenou s pasováním školáků a můžu říct, že jsem měla husí kůži jen z těchto krásných fotografií. Mrzelo mě, že situace nedovolila, aby se zúčastnili i rodičové, ale Vojtíšek přijel plný zážitků a dle fotografií byla tato akce nádherná.

Ještě jednou děkujeme s Vojtíškem za všechno, Mateřská škola jste báječná a já budu pevně doufat, že se k Vám za rok dostane náš mladší syn František Nasadili jste totiž hodně vysokou laťku.

Přeji Vám pohodové prázdniny plné klidu a odpočinku. A za rok doufám na viděnou

Marcela Roháčková a Vojtíšek


30.6.2020 MŠ K. ČAPKA

Vážená paní ředitelko, milé paní učitelky,

moje mladší dcera Eva nastupuje v září do první třídy a tím pro nás nastal také smutný čas rozloučení se s naší milovanou MŠ.

Chtěla bych touto cestou poděkovat, ne jen paní učitelce Jitřence a paní učitelce Pavle, které měly moje děti na starost, ale celému kolektivu zaměstnanců MŠ.

Zpětně musím zhodnotit, že jsme měli velké štěstí, že naše dcery mohly navštěvovat právě tuto školku. Ochota, vstřícnost, laskavost, profesionalita a hlavně chuť neustále vymýšlet něco nového - to je MŠ Karla Čapka.

Co obzvláště oceňuji, je nadšení a energie, se kterou byly pořádány mimoškolní aktivity - ať už šlo o maškarní ples, lampiónový průvod, den rodiny na zahradě, broučková noc, lyžáček a spousta dalších.

Na schůzkách klubu rodičů jsem byla často až překvapená s jakou trpělivostí a pochopením řeší paní učitelky některé malicherné představy a přání rodičů.

Myslím, že pro stížnost nejde člověk nikdy daleko a na chválu nezbývá čas ani prostor. Tak tady jedna pochvala je a je opravdu velká! Naše chvála míří také do školní kuchyně, na kterou bude především mladší dcera Evička s láskou vzpomínat. Ve školce vždy panovala pohodová rodinná atmosféra, dcery do ní chodily rády a za to vám všem děkujeme!

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do dalších let

Hana Hudečková (maminka Ivušky a Evičky)


29.6.2020 MŠ VANČUROVA

Vážená paní ředitelko,

rádi bychom touto cestou veřejně poděkovali všem zaměstnancům Mateřské školy Vančurova, kterou po tři roky navštěvoval náš syn Daniel. Oceňujeme práci všech paní učitelek, které se dětem věnují, a vážíme si jejich vstřícného přístupu. Ve školce panuje přátelské klima, paní učitelky budují mezi dětmi kamarádství a učí je těm nejdůležitějším věcem pro život, jako jsou slušnost, ochota pomáhat, empatie k ostatním dětem, nebýt lhostejný k okolnímu světu, vážit si přírody a věcí kolem nás. Daneček chodil i do jiných mateřských školek a proto máme srovnání a vidíme, že to, co paní učitelky v MŠ Vančurova pro děti dělají, není úplně běžný standard. S ohledem na zvídavost dětí, která je v tomto věku velmi silná, jsme toho názoru, že MŠ Vančurova přispívá k budování kladných povahových rysů u svých žáčků, což je zejména v dnešní době, kdy kolem nás často panuje lhostejnost, lenost, pohodlí a vlastní prospěch jednotlivců, velmi pozitivní skutečnost.

Děkujeme tedy všem zaměstnancům Mateřské školy Vančurova za krásné tři roky v životě našeho syna.

S pozdravem

Martin Hanáček

Markéta Matoušková


26.6.2020 MŠ VANČUROVA

Dobrý den paní ředitelko,

chtěla bych touto cestou vyjádřit pochvalu a poděkování Vašim pedagogům, asistentům i dalšímu personálu školky. Jsem velmi spokojená, jak s výukou, přístupem a řešením problémů s dětmi s nějakou diagnózou. Vždy se dokážou přizpůsobit situaci a vše vyřešit.

Vaše akce pro děti jsou vždy perfektní.

Už se těším na příští školní rok

Maminka Tomáše Bušiny

ROBINSONI VANČUROVA

Mirka Bušinová


23.6.2020 MŠ VANČUROVA

Dobrý den paní ředitelko,

chtěla bych tímto poděkovat všem p. učitelkám a p. asistentovi od Námořníků v MŠ Vančurova za nadstandartní péči syna Jiřího.. Když syn v září nastoupil do školky, tak téměř nemluvil a díky trpělivosti a profesionalitě všech p. učitelek dělá každý den velké pokroky. Tímto ještě jednou děkuji. S pozdravem maminka od malého námořníka


27.5. 2020 MŠ K. ČAPKA

Dobrý den,ráda bych poděkovala paní učitelce Svaťce a paní učitelce Lence z odd. Berušky MŠ Karla Čapka v Novém Jičíně za úžasnou práci a lidský přístup.
Dovoluji si přiložit koláž, kterou jsme s dcerkou Nikolkou vyrobily z krásných kresbiček vytvořených letos pod vedením těchto dvou výborných pedagožek.Se srdečným pozdravem.
Mgr. A. Bolomová