BARVIČKY V KVĚTNU

16.06.2023


V květnu jsme cestovali po jižní Evropě a s dětmi jsme "navštívili" Portugalsko, Španělsko, Itálii i Řecko.

Ze Španělska a Portugalska kdysi vyplouvali mořeplavci na objevitelské výpravy, a proto nechyběly různé dětské hry na mořeplavce a výroba lodí. Děti si vyráběly kastaněty a tanečnici Flamenca. Flamenco je tancem, zpěvem, hudbou i rytmickým doprovodem, který vděčí za svůj původ Andalusii. Děti stavěly různé mosty dle vzoru lisabonského největšího mostu v Evropě a vyráběly majáky.

S dětmi jsme také poznávali Itálii, její starodávné koloseum, děti "pekly pizzu" – výrobek z papíru, doplňování různých surovin do velkého kruhu na zemi rozděleného na díly.

V Řecku jsme navštívili řecké ostrovy – děti znají pojem ostrov a dokážou ho vysvětlit. Ze starých řeckých bájí a pověstí jsme si přečetli řeckou pověst "Kirké".

V květnu jsme samozřejmě nezapomněli ani na naše maminky a k jejich svátku děti vyrobily stírací přání, naučily se básničku a s kytičkou to vše svým maminkám věnovaly.

FOTO ZDE: