BŘEZEN U BERUŠEK

10.04.2023


Začátkem března jsme se celá školka, včetně naší třídy Berušek zapojily do nové tradice, a to vynášení bioodpadů. Z naší školní kuchyně budeme společně s dětmi vynášet rozložitelný odpad do připraveného komposteru. Tato nová tradice má přiblížit dětem, jak se dá využít bioodpad z kuchyně pro další účely.

Navštívilo nás divadlo Koloběžka s představením "Jak vyzrát na bacily". Dětem se představení velmi líbilo. Zábavnou formou byly poučeny, jak se před bacily chránit, proč si mají mýt ruce, když se cítí nemocní, že zůstanou v postýlkách a navštíví pana doktora.

Zároveň jsme v tomto týdnu probírali téma "Lidské tělo a smysly". S dětmi jsme si vyrobili postavu Berušáka, podle životní velikosti našeho kamaráda Jonáška. Názorně jsme si vyrobili, umístili a ukázali důležité orgány v těle. A řekli jsme si k čemu nám slouží, jakou funkci zastávají. Děti toto téma velmi bavilo a odnesly si z něj plno nových informací. Součástí tohoto bloku byly i lidské smysly, kde jsme si s dětmi vyzkoušeli na praktických příkladech k čemu smysly slouží a k čemu je potřebujeme.

S předškoláky jsme v rámci příprav nástupu do školy navštívili soukromou základní školu Galaxie v Novém Jičíně, kde byl pro děti připravený program a prohlídka. Děti si vyzkoušely jaké to je sedět v opravdové lavici, ochutnaly školní svačinu, popovídaly si s učiteli a spolužáky.

Jarní počasí nás vylákalo k procházkám po okolí Mš. S dětmi jsme pozorovali probouzející se jarní přírodu, pučící stromy, první sněženky a krokusky.

Navštívili jsme kamaráda z naší třídy, kterého čekala operace a děti mu namalovaly obrázky se vzkazy.

Tento měsíc byl nabitý na kulturní zážitky. Po dlouhé době jsme s děti navštívili Beskydské divadlo v Novém Jičíně, kde jsme shlédli představení s názvem "Do hajan". V kině Květen jsme viděli pásmo kreslených pohádek. Jelikož je březen měsíc knihy a s dětmi jsme si povídali o knížkách, navštívili jsme městskou knihovnu. Paní knihovnice nás provedla všemi úseky knihovny a děti si mohly prohlédnout knížky, encyklopedie, časopisy. Měly také možnost zeptat se, na to, co je zajímá.

A na závěr měsíce jsme se dětmi rozloučili se zimou a přivítali jaro vynesením Moreny do řeky.