BŘEZEN U DELFÍNKŮ

11.04.2022

První jarní měsíc jsme zahájili pohádkově. S dětmi jsme si povídali o tom, jaké pohádky mají rády, poznávali jsme vlastnosti pohádkových postav, hledali jsme v pohádkách nejen zábavu, ale i poučení. Děti si užily výtvarné, dramatické a pohybové činnosti na náměty z pohádek.
Ve druhé půli měsíce jsme poznávali znaky a projevy jara. Seznámili jsme se s názvy jarních měsíců, poznávali jsme jarní kytičky, s dětmi jsme vyrobili symbolickou figurínu zimy Moranu, kterou jsme vynesli pryč z naší školky, a tím jsme se definitivně rozloučili s tímto ročním obdobím.
Poslední březnový týden jsme věnovali opakování toho, co víme o našem těle. Procvičili jsme si znalost částí těla, pracovali jsme s encyklopediemi, děti se dozvěděly zajímavosti o tom, jak tělo funguje a procvičily si rovněž smyslové vnímání při různých praktických pokusech a činnostech. Naši předškoláci pokračují v předplaveckém výcviku a proto jsme zdokumentovali, jaké udělali pokroky. V březnu jsme oslavili narozeniny našich dětí, popřáli jsme vše nejlepší Emičce a Terezce.