BŘEZEN U DELFÍNKŮ

05.04.2024

V první polovině měsíce jsme se věnovali opakování znalostí dětí. Procvičili jsme si časovou a prostorovou orientaci, znalost ročních období, barev, tvarů …! Cvičili jsme, tvořili, hráli divadlo. Tento čas nám zpestřil příjezd mobilního planetária s programem, během něhož si děti zopakovaly své znalosti o vesmíru a naší sluneční soustavě. Zbytek března byl již ve znamení jara. S dětmi jsme poznávali toto roční období a jeho charakteristické projevy, připravovali jsme se na oslavu Velikonoc, vyráběli jsme jarní a velikonoční dekorace, barvili vajíčka, zaseli velikonoční osení, učili jsme se koledovat. Děti vyzdobily svými výtvory jarní břízky na náměstí, kde si také prohlédly rukodělné výrobky na tradičním jarmarku a pobavily se u hraného pohádkové představení. V březnu jsme začali docházet do solné jeskyně a oslavili jsme narozeniny našich kamarádů ze školky.