BŘEZEN U PASTELEK

14.05.2024

BŘEZEN U PASTELEK

Měsíc březen, děti z pastelek měly nabitý. Hned ze začátku měsíce jsme s předškoláky navštívili ZŠ Komenského 68, kde pro ně byl přichystaný program s názvem PŘEDŠKOLÁČEK, děti plnily spoustu zábavných úkolů, a hlavně se podívaly, jak to v takové základní škole vypadá. Později v tomto měsíci, jsme ještě s dětmi navštívily ZŠ Jubilejní, kde si nás paní učitelky, vzali přímo do vyučovací hodiny 1.třídy. Děti dostaly pracovní listy a svého osobního "učitele."

Také nám začaly přípravy na Velikonoce, a tak se u Pastelek konalo Velikonoční tvoření s rodiči, děti s rodiči zdobily perníčky a tvořili Velikonoční ozdoby. V Pastelkách nechyběl ani Zajíčkový den, kdy se s dětmi plnily nejrůznější soutěže a úkoly. A za poctivé plnění soutěží a úkolů, byli zajíčci odměněni sladkou odměnou.