BŘEZEN U PLAVČÍKŮ

03.04.2024

Na začátku měsíce března navštívily předškolní děti základní školu Komenského, děti si školu prošly, podívaly se na prostory, prostředí a zázemí školy, ve třídách pak plnily úkoly. Ve třídě jsme oslavili narozeniny Emičky a Leontýnky. Do školky k nám přijelo mobilní planetárium. Děti se dozvěděly víc o sluneční soustavě, planetách, oběžné dráze a vesmíru. Byl jim promítnut let do vesmíru. Také jsme šli s dětmi do kina na promítání pohádky o medvědu Ernestovi a myšce Celestínce. S dětmi jsme na zahradě pozorovali a zkoumali, jak se příroda po zimě probouzí a mění s nástupem jara. Naučily se rozeznávat a pojmenovávat některé druhy jarních květin a keřů. Naučily se nové jarní básničky, říkanky a písničky. Pomocí různých výtvarných a pracovních technik děti ztvárňovaly jarní přírodu, rostliny, květiny, keře a zvířata. Na konci měsíce března jsme šli zdobit břízku na náměstí jarními ozdobami, které děti vyrobily a nasáli jsme tak atmosféru Velikonoc.

Všem dětem a rodičům přejeme krásné a prosluněné Velikonoce.