BŘEZEN U ROBINSONŮ

06.04.2022

Záměrem tohoto měsíce bylo přiblížit dětem probouzení jara neboli přírody. Vyrobili jsme si klíč,
s kterým jsme si odemkli dveře k jaru. Během pobytu venku děti pozorovaly změny v přírodě, poznávaly charakteristické znaky jara, pozorovaly klíčení a růst rostlin. Učili jsme se pojmenovávat různé druhy květin. Nesměla chybět ani zvířátka, která se nám probouzí ze zimního spánku, ale také ta, která najdeme na farmě. Děti se naučily, která zvířátka bydlí na dvorku, kdo se o ně stará
a jak se jmenují mláďata domácích zvířat.

Také jsme oslavily narozeniny naší kamarádky Rebecy.