BŘEZEN U SLUNÍČEK

15.06.2024

V měsíci březnu jsme vítali jaro a těšili jsme se konečně na teplé jarní dny. Navštívili jsme farmu v Libhošti, kde jsme si udělali s dětmi malý výlet autobusem. Děti měly pro malá kůzlátka nachystanou mrkvičku, jablíčko, starší pečivo a společně jsme si ukazovali, jak zvířátka "bydlí" . Výlet jsme si zpestřili svačinkou a vyžitím na místním dětském hřišti. V předvelikonočním týdnu nás v kroji navštívila paní Boková, která dětem ukázala tradiční techniku barvení vajec. Děti mohly shlédnout i divadelní představení ve školce. Povídali jsme si o tradicích Velikonoc a na náměstí jsme si nazdobili břízku velikonočními ozdobami.