ČERVEN U DELFÍNKŮ

02.07.2021

První letní měsíc jsme přivítali oslavou svátku dětí. Na školní zahradě jsme si užili sportovní a zábavné dopoledne, během něhož jsme plnili různé úkoly, tančili a hráli si. V průběhu měsíce jsme se zaměřili na činnosti a aktivity, které souvisí s letním obdobím. Poznávali jsme různé druhy dopravních prostředků a způsoby cestování, povídali jsme si tom, jaké nástrahy nás mohou v létě překvapit a jak se proti nim bránit. Dozvěděli jsme se zajímavosti o domácích i cizokrajných zvířatech a s předškoláky jsme navštívili kozí farmu v Horní Suché u Havířova. Hodně jsme pobývali venku na naší školní zahradě, kde jsme osvěžili vodou i melouny. Užili jsme si divadelní představení a tři poučné pohádky o zásadách hygieny a zdravém stravování. Na konci měsíce jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky během pasování na školní zahradě a děkujeme rodičům a blízkým, že nás přišli podpořit. A někteří předškoláci si vyzkoušeli, jaké to je přespat ve školce během "Broučkové noci".

Dětem, které "odplouvají" do školy, přejeme hodně štěstí a spokojenosti. A nám všem hlavně krásné a pohodové prázdniny!