ČERVEN U DELFÍNKŮ

14.07.2023

Zaměřili jsme se na bezpečnost v dopravním provozu, učili jsme se poznávat nejdůležitější dopravní značky a teoretické poznatky jsme si vyzkoušeli přímo na dopravním hřišti pod dohledem policistů. Také jsme se připravili na celoškolní výlet do ZOO v Ostravě, povídali jsme si o cizokrajných zvířatech a o tom, jak se o ně v ZOO starají. Konec měsíce jsme věnovali poznávání našeho města a nejbližšího okolí. Rozloučili jsme se s odcházejícími předškoláky a společně jsme si užili zmrzlinu na náměstí.