ČERVEN U NÁMOŘNÍKŮ

14.07.2023

V průběhu měsíce června jsme v naší školce prožili dalších pět týdnů plných dobrodružství a zajímavých aktivit. Děti objevovaly nová témata, která je přímo vtáhla do minulosti, poznání a zábavy.


Začátek měsíce byl věnován tématu "Jak se žilo v jeskyni". Děti se přenesly do pravěké doby a prozkoumávaly život našich předků, kteří obývali jeskyně. Společně jsme si vyrobili malé modely jeskyní a pravěkého nářadí. Děti se také dozvěděly o technikách, které pravěcí lidé používali při lovu a přežívání.


Dalším dobrodružstvím bylo "Jak to bylo s dinosaury?". Děti se ocitly ve světě dinosaurů a dozvěděly se spoustu zajímavostí o těchto obřích tvorech, kteří žili na naší planetě před miliony let. Prozkoumali jsme fosilie, vytvořili modely dinosaurů a hráli jsme si na paleontology. Bylo to vzrušující dobrodružství, které rozvíjelo dětskou zvídavost a učilo je o prehistorickém světě.


Další týden u nás proběhl "Výlet do safari". Děti se proměnily v dobrodruhy a společně jsme prozkoumávali svět divokých zvířat. Pozorovali jsme zvířata a zjišťovali jsme informace o jejich životě. Děti se dozvěděly o různých druzích zvířat a jejich přirozeném prostředí, které rozvíjelo jejich představivost a zvýšilo jejich povědomí o světě přírody.


Kromě toho jsme se v průběhu měsíce vypravili na dva zajímavé výlety. Jedním z nich byla návštěva ZOO Ostrava. Děti se setkaly s různými druhy zvířat a měly možnost je pozorovat ve svém přirozeném prostředí. Procházka mezi exotickými zvířaty byla pro děti nejenom zábavná, ale také velmi poučná, protože se dozvěděly spoustu informací o životě zvířat a jejich ochraně. Druhým výletem byl výlet na Čerťák. Děti měly možnost se svést autobusem, projít se lesní stezkou a čekalo na ně velké překvapení v podobě bohatého občerstvení.


Dalším tématem, kterým jsme se zabývali, bylo "Zelená je tráva, fotbal to je hra". Děti se seznámily s oblíbeným sportem - fotbalem. Hrály jsme si na malé fotbalové hvězdy, procvičovaly jsme si dovednosti jako driblink, střelbu na bránu a spolupráci v týmu. Děti se naučily základní pravidla fotbalu a projevily svou energii při sportovních aktivitách. Bylo to skvělé pro rozvoj jejich motorických dovedností a týmové spolupráce.


Poslední téma tohoto měsíce bylo spojené s poutní atmosférou. Tématem bylo "Přijela k nám pouť". Děti se dozvěděly o tradicích a zvyklostech spojených s poutěmi a prozkoumaly různé prvky, které k nim patří, jako jsou kolotoče, atrakce. Téma bylo spojené s letním počasím a procházkami. Přejeme Vám krásné prožití léta a budeme se na Vás těšit opět po prázdninách.