ČERVEN U ORLÍKŮ

30.06.2021

Na výletě na Kozí farmě

Dne 22.6.2021 jsme jeli na výlet, na Kozí farmu do Havířova, kde děti mohly vidět domácí zvířátka a jejich dopolední rituály. Každý si mohl zkusit dát koníkovi mrkvičku a pohladit. Dozvěděli jsme se, jak jsou zvířátka důležitá a prospěšná a jak je včelka nejdůležitější pro naše společenství. I přesto, že bylo počasí proměnlivé jsme si to společně užili. 

Téma: ,,Na výletě po světě,,

V druhé polovině června jsme se věnovali tématu ,,Na výletě po světě,,. Poznávali jsme multikulturní společnosti, rozmanitosti světa, různých národů a jejich kultury. Seznamovali jsme se s různorodostí naší země, světadílů, s různým životním prostředím (fauna, flóra,...). Povídali jsme si o cestování a o tom, kam by se děti chtěly podívat. Tvořili jsme dovolenkové knihy a plakáty jako motivaci na blížící se prázdniny. Bonusem k tomuto tématu jsme měli krásné zážitky z našich výletů a poučnou besedu s Policií.


Hájenka - kouzelná zahrádka

Dne 18.6.2021 nás navštívila paní z ekologického sdružení Hájenka s tématem: Kouzelná zahrádka. Děti se dozvěděly užitečné informace a hranou formou se některé zapojily do průběhu přednášky.

Den dětí 9.6.2021

Den Dětí jsme společně oslavili na školní zahradě s programem ,,Z pohádky do pohádky,,. Děti si zazpívaly, zatančily a plnily různé úkoly. Na konci programu proběhlo tradiční pasování školáků, jejich společné vystoupení a rozloučení. Po skončení akce jsme si opekli špekáčky a seznámili jsme se s novými dětmi, které nastoupí od září do MŠ.

Téma: Dopravní prostředky.....

V první polovině června jsme se zabývali tématem ,,Čím pojedu na výlet,,. Poznávali jsme dopravní prostředky, kterými cestujeme a jaké možnosti máme. Rozlišovali jsme prostředky podle způsobu dopravy a děti kreativně tvořily i malovaly. Prostřednictvím dopravních her jsme si zkusili uvědomovat, respektovat a upevňovat pravidla silničního provozu. Jako motivaci jsme měli blížící se prázdniny a výletování. V praxi, jízdu autobusem, jsme si vyzkoušeli na výletě cestou v MHD na Starý Jičín.

Výlet na Starý Jičín....

Svátek dětí, 1.6.2021, jsme si užili společně na výletě na hrad Starý Jičín. Děti si vybraly náročnější cestu lesem na výstup k hradu, kde jsme hledali ,,čertovu stopu,,a zažili spoustu dobrodružství. Na vrcholu nás čekala odměna a jako bonus jsme měli krásné slunečné počasí. Statečně, jako správní turisti, jsme se všichni ,,poprali,,s cestou nazpět do Loučky.