ČERVEN U SLUNÍČEK

30.06.2022
  • 1.Týden - Všechny děti světa slaví svátek

První týden v červnu jsme si naplno užili. Byl plný zábavy a zážitků. Jeli jsme na školní výlet do Kroměříže, kde jsme si prošli krásné zámecké zahrady, pozorovali pávy a jiná zvířátka a pak shlédli na zámku pohádku "Čertův poklad". Den po výletě za námi do školky přijelo sférické kino. Velká nafukovací kopule, kde jsme shlédli krásnou pohádku z podmořského světa. Ve chvílích jsme si připadali, jako bychom sami byli pod hladinou. Bylo to fascinující, wow! Poté jsme si společně ve třídě oslavili Den dětí, měli jsme i dětský šampus a kamarád Robinek nám každému donesl tetovačku, která se nám moc líbila. A protože jsme neměli svátek jen my, ale všechny děti světa, mysleli jsme na ně a povídali si o nich.

  • 2.Týden - Jedeme, létáme - cestujeme

V druhém červnovém týdnu jsme si povídali o dopravních prostředcích. Rozlišovali jsme, co létá, pluje nebo jezdí. Dále jsme rozlišovali, zda se dopravní prostředky pohybují po silnici neb kolejích. Ve třídě jsme si stavěli silnice, dálnice, koleje ale i vodní plochy pro lodě, plachetnice a parníky. A protože, každý řidič, strojvůdce, pilot ale i kapitán se musí řídit dopravními značkami, taky jsme se naučili pár poznat a vědět, co pro nás znamenají. Z papíru jsme si vyrobili semafor, naučili jsme se říkánku o koloběžce a byli se podívat na vlakovém i autobusovém nádraží pozorovat, jak to tam chodí a vypadá.

  • 3.Týden- Žbluňky, žbluňky, hup do tůňky

Téma o vodě se nám moc líbilo! Dělali jsme spoustu zajímavých pokusů, například jsme zkoušeli, co plave na hladině nebo naopak neplave, výsledky pokusu jsme zakreslovali na papír abychom je mohli sdělit ostatním kamarádům. Pozorovali jsme, jak se voda mění v páru, řekli jsme si co je to bod varu, a popisovali jsme jaká voda může být. Některé její vlastnosti jsme si i vyzkoušeli na vlastní kůži - teplá, studená. Vyrobili jsme si z papíru spoustu mořských ale i sladkovodních živočichů. Víme, proč je moře slané, co je tekoucí a stojatá voda. Zahráli jsme si pohybové hry a ranní rozcvičky jsme zažívali jako vodní živočichové. Při procházkách jsme pozorovali místní potok Grasmanku a řeku Jičínku.

  • 4.Týden - Námořníci, piráti odplouváme!

V tomhle týdnu jsme aktivně nacvičovali program na pasování předškoláků, povídali si o škole, o nadcházející Broučkové noci a také jsme se dozvídali spoustu zajímavostí o námořnících, pirátech a moři. Hráli jsme různé pohybové hry, na zahradě jsme měli vodní hrátky s vodní mlhou a vodními pistolemi. Nechybělo ani osvěžení v podání sladkého, šťavnatého melounu. Ve čtvrtek proběhlo pasování předškoláku s přespáním ve školce. Po pasování jsme si s rodiči užili společný čas na školní zahradě, vyzkoušeli si různé připravené aktivity jako bylo například rýžování zlata, boj nad propastí se žraloky nebo se vyfotili v připraveném foto koutku. Pak nás čekala večerní hostina, která byla plná samých dobrot, od ovoce a zeleniny až po obložené mísy, dorty, řízky, buchty, závitky a pizzu. Samé dobré věci jsme měli i na pití. Mňam. Po večeři jsme se vydali na pomoc pirátu Bělovousovi, kde jsme na konci cesty museli najít poklad. Následovala hudební a taneční chvilka, která do unavila i ty nejvytrvalejší z nás.

Popřáli jsme si krásné prázdniny a na rozloučenou zašli na zmrzlinu.

Přejeme všem krásné léto.