DUBEN U BERUŠEK

05.05.2023

Měsíc duben jsme sice přivítali s chladnějšími teplotami, ale o to více jsme se s dětmi těšili na Velikonoční svátky.Ty se nesly ve znamení velkých příprava akcí.

Ve třídě jsme si s dětmi zasadili jarní osení do zajíčkových květináčků a namalovali velikonoční zápichy ve tvaru zajíčků a vajíček. Děti se naučily koledy, básničky a dozvěděly se plno zajímavých informací spojených se svátky jara. Na náměstí v Novém Jičíně jsme si společně ozdobili větvičky břízy namalovanými vajíčky, prohlédli stánky s velikonočním zbožím, navštívili výstavu na Staré poště věnovanou výtvarným dílům starších dětí. V Žerotínském zámku jsme měli možnost vyzkoušet si různé techniky malování velikonočních vajec, uplést pomlázku z vrbových proutí a společně si i zazpívat. Na školní zahradě nás společně navštívili kuřátko se zajíčkem, kteří si pro děti připravili plno zajímavých her a soutěží. Taky si s dětmi zatancovali a zazpívali. Bylo to moc příjemně strávené dopoledne.Tento měsíc byl také pro předškoláky velmi důležitý a nezapomenutelný, jelikož se týkal zápisů do prvních tříd základních škol. Na tento den se připravovali naši předškoláci velice dlouho, svědomitě a důkladně. Někteří se na něj těšili, někteří se ho obávali, ale zvládli jej všichni.Takže našim předškolákům přejeme, ať jim elán a nadšení vydrží ve školních lavicích co nejdéle! A samozřejmě také plno skvělých studijních úspěchů.

S tím také souviselo focení předškoláků na tablo, které letos bylo na téma Harryho Pottera. Předškoláci také každý pátek absolvují plavecký výcvik v Novém Jičíně, kde pod vedením instruktorů zdokonalují své plavecké styly a techniky.

Každoročně v dubnu si připomínáme mezinárodní Den Země. Tímto svátkem si připomínáme a především uvědomujeme, jak důležitá je ochrana životního prostředí. Tomuto tématu věnujeme i velký prostor u nás ve školce a jedním z programů byl i projektový den na náměstí. Děti si mohly vyzkoušet slalom na koloběžkách mezi kužely, řídit miniautíčko poháněné na elektřinu. Naučily se počítat letokruhy na dřevě a určit tak stáří stromů, zasadily si do květináčků keříky, poskládaly ekodomino v extra velikosti a třídily odpad podle barvy kontejnerů.

Tento měsíc jsme měli možnost vyzkoušet si pod vedením pana lektora z výukového programu "Věda nás baví" vyrobit květinu a květy, které plavou na hladině.

V posledním týdnu jsme navštívili kino Květen, kde jsme shlédli pásmo pohádek. Duben jsme v naší třídě zakončili čarodějnickým dnem, kdy jsme si s dětmi nazdobili čarovné perníčky a vyrobili kouzelné lektvary.

Těšíme se na květen!