DUBEN U ORLÍKŮ

12.05.2023

V tomto měsíci jsme začali tradiční návštěvou na zámku v Novém Jičíně a vyzkoušeli si různé velikonoční metody zdobení vajíček, slyšeli tradiční křesťanské příběhy, pletli tatary a ochutnali jidáše. Kdo měl zájem mohl si vyzkoušet řehtačky nebo se projet s klepacím trakařem. Ve školce jsme si také nazdobili vajíčka a společně upekli beránky, po upečení jsme je ochutnali na svačinu. Provázel nás barevný velikonoční týden, kdy jsme všichni nosili ono správné oblečení a povídali si o tradicích.

V druhé půlce měsíce jsme se věnovali nácviku tanečků a básniček pro maminky. Pilně trénovali překvapení na besídku a s paní Slávkou, z Fokusu, jsme vyráběli keramické dárečky, které děti předají na besídce. V rámci výletu do záchranné stanice v Bartošovicích jsme probrali téma zvířátka a jejich život, kde se děti dozvěděly, jak probíhá den zvířátek, jak fungují a jak jim můžeme, nejen v zimě, pomáhat. V praxi jsme pak mohli využít školní zahradu nebo okolí pod Svincem, kde jsme zachraňovali žížaly, slimáky, broučky. Jako důležitou součástí jsme se učili ztišit a dokázat chvíli pozorovat přírodu kolem sebe aneb čekali jsme na zvířátka.