DUBEN U PASTELEK

20.05.2021

V měsíci dubnu jsme opět po delší době přivítali předškolní děti, na které jsme se těšili. Společně jsme si povídali, jak a kde děti trávily volný čas a zda se do školky těšily.

Jelikož se v tomto měsíci slaví svátek ,,DEN ZEMĚ´´, tak jsme pro děti, které začaly opět navštěvovat školku, ale i pro děti, které zůstaly doma, připravili zábavné úkoly na téma ,,DEN ZEMĚ´´. Cílem těchto dvou týdnů bylo seznámit děti s naší planetou Zemí, rozvíjení poznatků o planetě Zemi a o životě na ní. Ve vestibulu naší školky byly připraveny stanoviště, kde děti plnily úkoly na téma, jak se správně starat o naši planetu Zemi. Během celého týdne jsme s dětmi chodili do přírody sbírat odpadky a následně je třídili. Při těchto činnostech se děti naučily rozpoznat do jakých kontejnerů odpad patří.

Měsíc duben byl zakončen akcí ,,Putováním za čarodějnickým kouzlem´´. Kolektiv MŠ připravil pro děti zábavné dopoledne s čarodějným programem. Děti si tuto akci moc užily 😊 Reportáž z této akce byla vysílána na TV POLAR.