DUBEN U PLAVČÍKŮ

06.05.2024

V dubnu jsme s dětmi vítali jaro. Děti si vyzkoušely různé výtvarné techniky- učily se pracovat s houbičkou při ťupkání trávy, pracovat se šablonami. Pomáhaly při výzdobě třídy, vyrobily velké květy na zeď.

Poznávaly geometrické tvary, připravovaly se na zápis do škol.

Na zahradě probíhaly pěstitelské práce. Sadili jsme s dětmi květiny a seli jsme hrášek. Děti zalévaly záhonek, okopávaly rostliny.

Navštívili jsme Beskydské divadlo.