DUBEN U SLUNÍČEK

04.05.2022

1.-2. Týden - Těšíme se do školy

V tomto týdnu jsme se dále připravovali na zápis. Upevňovali jsme naše znalosti a dovednosti potřebné k nástupu do základní školy. Pracovali jsme s tvary, barvami, početní řadou a vyplňovali grafomotorické listy. Uvolňovali jsme ruce a tím je připravovali na psaní. V úterý jsme se byli podívat na Základní škole Jubilejní. Moc se nám tam líbilo, viděli jsme tam naše bývalé kamarády z našeho oddělení, to, jak to ve škole vypadá, slyšeli jsme zvonění oznamující začátek a konec hodiny a hlavně jsme si se žáky a paní učitelkou zkusili udělat školní úkoly. Byl to pro nás opravdový zážitek! Po zápise jsme si povídali kdo co plnil za úkoly a jakou školu budeme navštěvovat. Proběhlo i cvičení s Verčou ze SenzaSpace, které jsme si moc užili. Cvičili jsme s psychomotorickým padákem a s dalšími pomůckami. Hráli si na zvířátka jako jsou blecha, čáp, kočka a lev, kdy jsme dbali na správné držení těla a rozvoj hrubé motoriky.

3. Týden - Velikonoce

V tomto týdnu jsme se věnovali Velikonocím. Vysvětlili jsme si, co to Velikonoce jsou a taky proč a jak je slavíme. Povídali jsme si o zvycích a tradicích, které se k Velikonocím vážou. Nazdobili jsme si třídu a nástěnku našimi velikonočními výtvory a připomněli si říkanku "Hody, hody..." a k tomu se naučili novou říkanku "Kropenatá slepička". Na školní zahradě jsme si užili spoustu zábavy na připraveném dopoledním velikonočním programu se zajíčkem a slepičkou, kteří pro nás měli přichystáno spoustu zážitkových úkolů, ale i sladkou a zdravou odměnu v podobě mrkvičky a perníku. Byli jsme na náměstí, kde jsme viděli pohádku O broučcích. Moc se nám líbila.

4. Týden - Den Země

Tenhle týden jsme moc užili! Povídali jsme si o vesmíru, a to nás moc bavilo. Víme, kdo jsou kosmonauti, co je raketa ale i skafandr, a umíme vyjmenovat všech osm planet ve vesmíru. Dále jsme si povídali o dinosaurech a době, kdy žili. Na písku a ve třídě jsme si postavili vlastní druhohory. Učili jsme jak správně třídit odpad, jak šetřit vodou, neznečišťovat prostředí a být užiteční pro naši zemi. Prošli jsme si připravenou stezku, která nás dovedla do Smetanových sadů, kde na nás čekal poklad za splněné úkoly po cestě. Při plnění úkolů jsme si upevňovali znalosti o ochraně životního prostředí, či získávali znalosti nové. Na konci týdne jsme se zúčastnili ekologického programu v muzeu, který nesl název Stromek - domek a byl pro nás hodně zajímavý a poučný.

5. Týden - Zvířátka a jejich mláďátka na jaře

Na závěr měsíce jsme si povídali a pozorovali zvířátka a jejich mláďátka. Naučili jsme se, jak se jmenují samci, samice a mláďata různých zvířat, čím se živí, jak vypadají, a jaký vydávají zvuk. Namalovali jsme si, vyrobili a vymalovali jsme různé zvířátka. Pohybové hry na toto téma nás moc bavili. Samostatně ale i společně jsme plnili různé úkoly, kdy jsme procvičovali předmatematickou a předčtenářskou gramotnost ale také sluchové a zrakové vnímání. Proběhlo focení předškoláků na tablo, na které jsme se moc těšili.