KVĚTEN U BROUČKŮ

20.05.2022

Kromě návštěvy pohádky O Česílkovi v Beskydském divadle, jsme také zažili pěkné chvíle u následujících témat.

V tématu ,,Já a moje rodina" si děti navzájem sdělovaly, kdo má jakou rodinu či sourozence, jak se jmenují členové rodiny nebo dokonce, kdo si koho vezme za ženu či muže...

Jelikož 8. květen byl dnem, kdy se slaví Den matek, téma "Maminka má svátek" bylo nasnadě. Vyráběli jsme dáreček pro maminku ve formě perličkového přívěsku na klíče, ale stěžejním bodem byla besídka uspořádaná pro naše maminky. Nacvičování tanečku, básní a písniček v tak krátkém čase, jsme zvládli s grácií a odměnou nám byl velký potlesk všech maminek.

Téma "Naše město" bylo pro nás velmi poutavé. Zjišťovali jsme, co se vůbec nachází v našem městě. Při procházce centrem jsme si prošli všechny památky a historické budovy a vysvětlili si, co znamenají.

Další téma května bylo "Jak je barevná kvetoucí příroda". Toto téma nás zavedlo do světa kvetoucích květin a keřů. Zopakovali jsme si základní květiny, v centrech aktivit jsme udělali pokus s odkvetlou pampeliškou, vytvořili jsme si jedlou květinu z tyčinek a popcornu, zahráli si na květinářku a uvázali kytici dle vlastní fantazie z květů, které jsme našli na školní zahradě. Společná práce - rozkvetlá louka nám ozdobila šatnu. Téma jsme završili návštěvou květinového trhu a poznáváním květin a jejich barev.