KVĚTEN U DELFÍNKŮ

02.06.2021

Jeden z nejkrásnějších měsíců v roce jsme prožili hlavně oslavami. Na začátku měsíce jsme si připomněli svátek našich maminek, "Den matek", a o tom, jaká je ta naše maminka a proč je pro nás nenahraditelná jsme si celý týden povídali. Maminkám jsme také nakreslili jejich portrét a popřáli všechno nejlepší. Do školky se vrátili naši mladší kamarádi, na které jsme se moc těšili. Jejich návrat jsme oslavili zábavným dopolednem na školní zahradě, tancem a soutěžemi, a rozloučili jsme se přitom s naší paní "doktorkou", která nám pomáhala s ranním testováním. A oslavy pokračovaly! V měsíci květnu slavila spousta kamarádů narozeniny, proto jsme všem našim oslavencům společně popřáli a zazpívali narozeninovou písničku. Užili jsme si také kulturu! Po delší odmlce nás navštívilo divadlo s pohádkou "O včelí královně", a některé z dětí si chvíli zahrály na herce a pomáhaly princi plnit různé úkoly a osvobodit tak princeznu. A navštívil nás pan kouzelník Aleš, který nám předvedl různá kouzla a čáry. Kromě těchto zážitků a oslav jsme získávali nové poznatky o různých profesích a povoláních, tvořili jsme, cvičili, zpívali a užívali si pobyt venku na sluníčku.