KVĚTEN U DELFÍNKŮ

06.06.2022

Tento krásný měsíc byl ve znamení zajímavých témat a zážitků. Na jeho začátku jsme si s dětmi připomněli svátek našich maminek, pro které děti kreslily obrázky a vyráběly přáníčka.
Povídali jsme si o maminkách a o tom, jaké jsou a co všechno pro nás dělají. Plánované setkání s nimi nám překazila epidemie planých neštovic, ale nevadí, určitě si to vynahradíme v jiném termínu. V dalším tematickém bloku jsme se věnovali poznávání domácích zvířat a jejich užitku pro člověka. Podnikli jsme výlet autobusem do nedalekých Bludovic, kde si děti na ekofarmě Bludička měly možnost prohlédnout domácí zvířata zblízka, pohladit si je a také se dozvěděly praktické informace o jejich životě. Povozily se na poníkovi, nakrmily kozu, zkusily si podojit naštěstí jen falešné vemínko. Na farmě se dětem moc líbilo. Poté jsme se věnovali poznávání dopravních prostředků a učení, jak se bezpečně chovat v dopravním provozu. Děti se seznámily s nejdůležitějšími dopravními značkami a své poznatky si prakticky ověřily při jízdě na koloběžkách a odrážedlech na dopravním hřišti, kde na ně dohlíželi i místní policisté. Naše děti policisty mile překvapily nejen svými znalostmi i šikovností, s jakou se pohybovaly na hřišti, ale hlavně svým ukázněným chováním a dodržováním předpisů a pokynů. Závěr měsíce jsme věnovali poznávání různých profesí a povolání, děti si procvičily praktické dovednosti a výtvarným způsobem ztvárnily svou představu o tom, co různé profese dělají. V měsíci květnu měly děti také kulturní zážitky. Velmi se jim líbilo kouzelnické představení na téma "Kouzelná dopravní školička" a užily si pásmo pohádek v kině Květen. A nechyběla ani oslava narozenin naší Adélky.