KVĚTEN U MOTÝLKŮ

27.06.2022

Prvních 14 dní v květnu jsme se vzhledem k blížícímu dni Matek, věnovali tématu rodiny. Hned v prvním týdnu nás také čekala návštěva Beskydského divadla, kde jsme shlédli představení o Vodníkovi Česílkovi, které se nám velmi líbilo. Krom Beskydského divadla nás čekala i další akce s názvem Den rodiny. Na tento den si děti připravily pro rodiče pásmo, kde tančily, zpívaly, recitovaly a na závěr předaly dáreček mamince. Celá akce proběhla na zahradě MŠ v přítomnosti rodičů a bylo doprovázena různými hrami, malováním na obličej a v závěru také opékáním špekáčků.

V následujícím týdnu jsme si přiblížili téma řemesel a povolání. Děti se seznámily s klasickými řemesly, které třeba již není možné běžně vidět (košíkářství, provaznictví, atd.), také jsme si povídali o tom, čím se chce kdo stát a proč. Podívali jsme se do kuchyně naší mateřské školky, kde nám paní kuchařky povídali o svém povolání a jak vypadá jejich běžný den v práci. Děti se mohly zeptat na to, co je zajímalo a vyzkoušet si kuchařskou čepici i zástěru.

Poslední téma, které jsme v tomto měsíci probrali, bylo téma Integrované záchranné složky. Děti se seznámily se základními čísly na záchranné složky a vysvětlili jsme si, kdy můžeme na tyto čísla volat. Po celý měsíc jsme vytvářeli dekorace do naši třídy, malovali obrázky, učili se nové básničky i písničky.