KVĚTEN U NÁMOŘNÍKŮ

06.06.2023

V průběhu měsíce května jsme v naší školce prožili mnoho zajímavých a vzdělávacích aktivit. Děti se zapojily do různých projektů a objevovaly nová témata.

Začátek měsíce jsme se věnovali tématu "Na červenou pozor dej, stůj, a nikam nespěchej!" Ve třídě jsme si hrály na dopravní hřiště, kde se děti naučily správně přecházet přes přechod pro chodce a poznávaly různé dopravní značky a prostředky. Jednou z našich aktivit byla procházka a poznávání značek a silničního provozu. Společně jsme se vydali na procházku po okolí a děti se učily rozpoznávat různé dopravní značky a pravidla silničního provozu. Byla to skvělá příležitost pro děti, aby se naučily, jak se bezpečně pohybovat na silnici.

Dalším dobrodružstvím byla "Plavba za pirátským pokladem". Děti se proměnily v odvážné piráty a společně jsme vytvořili pirátskou mapu a kompas. Prozkoumávali jsme různé stanoviště a řešili hádanky, které nás dovedly k ukrytému pokladu. Bylo to vzrušující dobrodružství, které rozvíjelo jejich tvořivost a schopnost spolupráce.

Naši školku jsme také proměnili v zahradu plnou květin a zeleniny. Děti si do vyvýšených truhlíků u nás na zahradě zasadily různé rostlinky a zeleninu. Společně se staráme o zahrádku, zaléváme rostliny a pozorujeme, jak se postupně naše zahrádka rozkvétá. Děti se tak naučily o životním cyklu rostlin a důležitosti péče o přírodu.

Během tématu "Byl jeden domeček" jsme se zaměřili na stavbu a vytváření vlastního domova. Děti si vytvořily vlastní domečky a mohly je dále zdobit a zařizovat. Bylo to nejenom zábavné, ale také to rozvíjelo jejich kreativitu a fantazii. Kromě toho jsme si před domečky zasazovali zeleninu, takže jsme se učili nejenom o stavbě, ale také o pěstování.

V průběhu měsíce jsme se také připravovali na třídní besídku. Děti se učily básničky, písničky a tanečky, které následně předvedly svým rodičům a rodinným příslušníkům. Byl to skvělý okamžik pro všechny, kdy se děti mohly ukázat ve svém uměleckém projevu.

Měsíc květen byl plný radosti, dobrodružství a učení. Děti si užily každou chvíli strávenou ve školce, venku a získaly nové dovednosti a poznatky. Těšíme se na to, co nám přinese příští měsíc a na další vzrušující aktivity, které nás čekají.