KVĚTEN U NÁMOŘNÍKŮ

05.06.2024

Květen proběhl v aktivním i pracovním duchu. Na počátku měsíce jsme pořádali pracovní akci na školní zahradě i s opékáním a občerstvením. Společně jsme budovali různá stanoviště a koutky pro děti, které je mohou využívat dopoledne.

Jako kulturní vyžití nás navštívilo hudební představení s názvem – za oponou s Dominikem Fajkusem. Děti si zazpívaly klasické písničky jinak a zapojily se do programu. Jako bonus nám, pan Dominik, zahrál známé melodie.

Dále jsme se vzdělávali a probírali téma " můj domov - moje rodina". Děti si malovaly svou rodinu, tvořily a vyráběly, společně dům, ve kterém budujeme bezpečné prostředí a zažíváme radosti. Pojmenovávali jsme členy rodiny a zkusili si rodinné role (maminka, tatínek, babička,…), učili se básničku.

Na konci měsíce jsme měli školní výlet, v Ostravě, do planetária. Tam jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací a vesmírných příběhů o tom, jak Vesmír funguje.