KVĚTEN U ORLÍKŮ

02.06.2021


Téma: ,, Rodina,,.......V měsíci květnu jsme probírali téma ,,Moje rodina,,. Povídali jsme si o vztazích a prohlubovali citové vztahy k rodině. Děti si zahrály na ,,tatínka a maminku,, a hravou formou jsme si ukazovali, jak to v rodině funguje. Pojmenovávali jsme konkrétní vztahy v rodině (bratranec, sestřenice, teta, strýc, atd..) a ukazovali si jednotlivé členy rodiny na fotkách, které si děti přinesly. Naučili jsme se básničky a písničky pro maminku k svátku, a jako poděkování jsme jim připravili video nahrávku. Na přivítání po covidových ,,prázdninách,,děti dostaly něco dobrého a společně jsme si se sluníčkem zatancovali na zahradě.


Téma: ,, Život na jarní louce,,......Děti se seznámily se základními představiteli živočichů (vosa, včela, housenka-motýl, beruška, atd...), kteří žijí na louce. Naučili jsme se pokoře a respektu k přírodě a všemu živému. Pozorovali jsme život v našem okolí (zahrada a vycházky na louku), všímali si barev a rozmanitostí života těchto malých živočichů. Naučili jsme se kdo a proč je užitečný v přírodě a co vše louka nabízí. Na rozloučení s tímto tématem jsme tancovali taneček - Beruška Culinka. Navštívila nás milá praktikantka Terezka, se kterou jsme zažili příjemné a zábavné chvíle.