KVĚTEN U ROBINSONŮ

13.06.2022

Květen u Robinsonů se nesl ve znamení rodiny, domova a emocí, které nás životem provází a občas si s nimi nevíme rady. Celým měsícem děti provázel plyšový kamarád žabák Ferda se svými emušáky (plyšovými mouchami), které představují základní emoce. Četli jsme průběžně dětem příběhy z knihy o Ferdovi (zařazovali jsme vždy příběh podle aktuální situace ve třídě). Během četby děti na příběh reagovaly, odpovídaly na dotazy, vyprávěly vlastní příběhy, připomínající podobné situace vztahující se k dané emoci. Dále jsme si povídali o rodině, domově, bydlení. Těmto tématům jsme přizpůsobili společné logopedické chvilky i práce a úkoly v centrech aktivit. Tři z našich kamarádů, Sami, Selim a Pepík tento měsíc také oslavili své narozeniny a v závěru měsíce jsme pro rodiče připravili společné posezení s ukázkou toho, jak po celý rok pracujeme, čemu se věnujeme, co všechno u dětí pomáháme rozvíjet, jak u nás probíhá např. ranní kruh či společné logopedické chvilky, důležité pro rozvoj řeči. Rodiče si vyzkoušeli práci v centrech aktivit, a hlavně jsme společně strávili pěkné chvíle.