KVĚTEN U ROBINSONŮ

15.06.2023

S Robinsony jsme si v měsíci květnu povídali o tom, jak se krásně začíná zbarvovat příroda. Rozlišovali jsme a pojmenovávali barvy, které můžeme tento měsíc v rozkvétající přírodě sledovat, pozorovali strukturu květů pomocí lupy. Další téma tohoto měsíce byla rodina a její svátek. Ten jsme oslavili společně s rodinnými příslušníky na třídní besídce, určené právě rodině, zejména pak maminkám. A protože nejdůležitějším členem rodiny je šťastné dítě, věnovali jsme se v rámci tématu také blížícímu se svátku dětí. Povídali jsme si o dětech z různých koutů světa, o tom, v jakých podmínkách kde žijí a jak asi ony oslaví svůj svátek. Celý měsíc jsme tvořili, malovali, vyráběli, rozvíjeli jednotlivé dílčí oblasti vývoje dětí. V rámci společných logopedických chvilek jsme procvičovali komunikativní schopnosti, ale taky si hráli a radovali se ze společnosti svých kamarádů.