KVĚTEN U ROBINSONŮ

05.06.2024

V květnu jsme se věnovali tématu moje rodina, můj domov, místo, kde se cítím bezpečně.

Zopakovali jsme si orientaci v rodinných vazbách a vztazích, pověděli si, jaký je rozdíl mezi pojmem dům a domov. Děti měly dostatek příležitostí k volným námětovým hrám, během nichž rozvíjely své koordinační a komunikační dovednosti, ale také k rozvoji a posilování kognitivních dovedností při plnění úkolů různých stupňů obtížnosti z jednotlivých sledovaných oblastí. Vzdělávací aktivity probíhaly nejen ve vnitřních prostorách, ale také byly od brzkých ranních hodin přenášeny na školní zahradu, kde si to děti velmi užívaly.

V měsíci květnu jsme také oslavili narozeniny kamarádů Pepíka, Samiho a Selimka.